Spring til indhold

21. september 2023

Tillykke med jobbet – har du styr på det vigtige?

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

August og september er store jobskifte-måneder, ifølge rekrutteringsfolk fordi en del af os har brugt en god lang sommerpause på at ’mærke efter’. Her følger en vigtig huskeliste til dig, som har fået nyt job.

Sidste år skiftede en million danskere job ifølge jobindsats.dk, som hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Måske er du en del af statistikken – eller måske skal du lige om lidt sætte din underskrift på jobkontrakten? Så skal du have et stort tillykke med herfra – og så får du en praktisk huskeliste med oveni.

Der er mange ting at overveje i forbindelse med et jobskifte – pensionsordningen er en af dem – og så er der Skat, transport og frynsegoder, som er vigtigt at holde styr på.

Pensionsordningen

Vigtigst er pensionsordningen, til gengæld fylder den ikke ret meget hos flertallet, derfor kommer her en lille reminder om at bruge jobskiftet som anledning til at gennemgå pensionen grundigt.

Fra du fratræder dit nuværende job, har du tre måneder til at beslutte dig for, hvad der skal ske med den gamle pensionsordning, som var indgået via din arbejdsgiver med dit hidtidige pensionsselskab. I den periode fortsætter dine forsikringer, så du er dækket i tilfælde af tab af erhvervsevne osv. Hvis du ikke foretager dig noget, vil pensionsordningen herefter blive til en fripolice (der indbetales ikke længere på ordningen), og dine forsikringer bliver mindre eller forsvinder (medmindre du vælger at opretholde den og fortsætte med at betale penge ind, så forsikringsdækningerne opretholdes).

I dit nye job er der sandsynligvis også indgået en aftale mellem din arbejdsgiver og et pensionsselskab. For stadig flere af os indgår pension som en del af ansættelsen – og det er rigtig, rigtig godt.

I 1993, da jeg begyndte i mit første job, var pension ikke en del af ansættelsen. Det blev den først, da jeg skiftede til job i begyndelsen af 1998. Det er jeg taknemmelig for i dag, ellers var jeg sandsynligvis først kommet i gang med at spare op til pensionen langt senere – dengang i de unge år føltes pensionen lysår væk.

I forbindelse med ansættelsen vil du typisk blive tilbudt et møde med dit nye pensionsselskab, og det SKAL du takke ja til. Og du skal give mødet og informationerne, som du får fra rådgiveren, al den opmærksomhed, du overhovedet kan mønstre, også selvom du måske er mere optaget af dit nye job.

Det er meget vigtigt, du forstår, hvad du vælger til og fra. Hver måned vil din arbejdsgiver indbetale et beløb til pensionsselskabet, indbetalingerne er ikke-beskattede penge, det er derfor, du skal betale skat af pengene den dag, du begynder at modtage pensionsudbetalinger (af livrenter og ratepensioner).

Hvor meget din arbejdsgiver indbetaler på din pensionsordning, afhænger af, hvad der er aftalt, og hvor meget du selv vælger at lægge oveni. Hvor stor en del af beløbet, der ender som opsparing, og hvor meget, der går til at betale forsikringsdækninger med, afhænger af aftalen mellem din arbejdsgiver og pensionsselskabet – andet kan du eventuelt selv være med til at bestemme.

Hvad er ellers vigtigt?

Hvad er i øvrigt vigtigt at overveje, når du gennemgår din pension og forsikringer – og hvilken betydning har personlige forhold, som om du har hjemmeboende børn eller ej?

Mine børn er voksne, så dødsfaldsdækning er ikke afgørende for mig. Jeg har til gengæld 14-15 års lønindtægter foran mig, som jeg nødigt vil gå glip af. Derfor vil jeg principielt hellere bruge en del af min pensionsindbetaling på at sikre en god ”tab af erhvervsevne-dækning”, end jeg er interesseret i en dødsfaldsdækning.

Dækning ved kritisk sygdom har jeg både selv og en del i mit allernærmeste netværk haft ”glæde” af, så en forsikring ved kritisk sygdom skal man ikke undervurdere (husk at hver tredje dansker fx rammer ind i en cancer-diagnose på et tidspunkt i livet).

Du kan også drøfte muligheden for at overføre pensionsordningen fra dit tidligere job til den nye aftale. Rådgiveren vil kunne fortælle, om du eventuelt går glip af noget, hvis du smelter de to aftaler sammen.

Havde du fx et garanteret afkast på din gamle ordning, var du omfattet af nogle attraktive forsikringsvilkår, eller kunne din hidtidige pension udbetales på et tidligere tidspunkt end din nye ordning – så er det med at være opmærksom og drøfte vilkårene med din pensionsrådgiver.

Du skal også tage stilling til, hvordan pengene skal investeres, og hvornår du forventer at gå på pension og dermed får brug for udbetalinger – men du er ikke bundet af denne aftale og vil kunne ændre udbetalingstidspunktet, helt frem til udbetalingerne går i gang.

Skat er også på din to-do-liste, når du skifter job. Du skal genbesøge din forskudsopgørelse, som er din foreløbige budget-melding til Skat om, hvordan du forestiller dig, at dine indtægter og fradrag bliver i indeværende år. Hvis jobskiftet betyder mere eller mindre i løn, er det relevant at give Skat besked, så du ikke betaler for meget eller for lidt i skat resten af året.

Det kan også være, at du har fået længere eller kortere vej til job. Det har betydning for dit kørselsfradrag. Du får kun fradrag, hvis du har minimum 24 km til job, og kun hvis du rent faktisk møder på arbejdspladsen. Om du cykler, går eller kører med din bedste ven, er til gengæld ikke afgørende for retten til fradraget.

Sidst, men ikke mindst kan der være en række frynsegoder, som du skal være opmærksom på. Fri bil, fri telefon og fri bolig er nogle af dem, som vil udløse skat, mens fri avis, betalt mad og drikke ved overarbejde, julegaver og en række andre eksempler som udgangspunkt hører under en bagatelgrænse og derfor ikke udløser skat. Overskrides bagatelgrænsen er det imidlertid hele beløbet, der beskattes – ikke kun det, der overstiger bagatelgrænsen.

Jobskifte eller ej – husk at søge rådgivning, hvis du mangler overblik over pensionen. Det gælder også, selv om der på papiret er mange år til, du planlægger at gå på pension. Tiden har det med at flyve.

Denne artikel har også været bragt i Erhverv+ torsdag d. 21. september 2023.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver