Spring til indhold

14. august 2020

Hvorfor har Formueplejes afkast et efterslæb på den korte bane?

Af Formueplejes investeringskomite

Formueplejes investeringskomite gør status over den nuværende situation oven på et halvt år med Covid-19-pandemi.

2020 har på alle måder været et yderst begivenhedsrigt år. Coronavirussen som for alvor ramte den globale økonomi midt i februar har sat et permanent fingeraftryk på investeringsafkastet, den økonomiske vækst, statsbudgetterne og vores dagligdag, som vil kunne mærkes i år fremover.

Året startede ellers med brask og bram: Den globale økonomi befandt sig midt i det længste økonomiske opsving, som er målt: Aktierne steg med 7 procent på seks uger, arbejdsløsheden var lav og faldende, og bekymringer om Brexit, handelskrig og en begyndende influenzaepidemi fra Kina blev hurtigt fejet ind under gulvtæppet.

Blot fire uger senere var verden totalt forandret: Aktiemarkedet stod midt i den hurtigste nedtur i historien, en stor del af verdens befolkning var i de facto husarrest, og statsbudgetterne fra Japan til USA var skudt i sænk. Sommerfuglen* i den brasilianske jungle havde basket med vingerne…

Formuepleje skal slå markedet på lang sigt

Nu seks måneder efter, at verden blev ramt af et af de kraftigste økonomiske og finansielle chok nogensinde, dukker spørgsmålet om afkastet i Formueplejes fonde naturligt op. Er afkastet som forventet? Er kontrakten med vores kunder opfyldt?

Den helt afgørende præmis i diskussionen er tidshorisonten i analysen. Formueplejes løsninger er ikke designet med det formål at slå markedet eller konkurrenter på kort sigt. Det er i sagens natur meget velkomment, når det sker, men det er ikke en realistisk eller seriøs målsætning.

Formueplejes løsninger skal levere højere risikojusterede afkast over en længere periode (typisk fem år) og levere bedre formuebevarelse end markedet på 24 måneders tidshorisonter.

For at kunne levere en sådan profil baserer investeringsstrategien sig grundlæggende på to ”motorer”:

  • En ”rentemotor”, som dybest set består af en portefølje af aktivt udvalgte danske realkreditobligationer, der geares op til 4 gange. På kort sigt kan bevægelser på rentekurven naturligvis føre til, at rentemotoren leverer et negativt afkast, som vi så i foråret, men på lang sigt vil rentemotoren producere et basisafkast, som sikrer formuebevarelsen, når aktiemarkedet ligger fladt eller falder.

  • En ”aktiemotor”, der består af en global portefølje af fundamentalt attraktive aktier, som historisk set har leveret et merafkast på cirka 2,5 procent om året i forhold til verdensaktieindekset. Basisporteføljen i aktiemotoren suppleres med moderat gearing (op til 30 procent) og et taktisk element, hvor markedsrisikoen justeres op eller ned ved hjælp af aktiefutures afhængig af forventningerne til markedsudviklingen på kort og mellemlang sigt.

På den lange bane er kundekontrakten opfyldt: Selv efter det massive chok i marts, har Formuepleje Penta leveret et afkast på cirka 62 procent over de seneste fem år, hvilket er betydeligt bedre end højrisikoindekset, som i samme periode er steget med 38 procent.

Siden årets start har udviklingen dog været mindre gunstig: Formuepleje Penta er faldet med cirka 9 procent, mens højrisikoindekset er faldet med cirka 4 procent. For at forstå om dette giver anledning til bekymring – selvom tidshorisonten er betydeligt kortere, end den som investorerne bør anlægge – kigger vi på de to ”motorer” igen:

  • Rentemotoren har siden årets start givet et afkast på cirka 4 procent. Da panikken var på sit højeste i midten af marts, havde rentemotoren tabt cirka 14 procent i forhold til årets start, men som ventet var de helt ekstraordinære forhold på det danske realkreditmarked i marts af midlertidig karakter, og derfor genvandt rentemotoren forholdsvis hurtigt det tabte.

  • Aktiemotoren har siden årets start tabt cirka 7 procent, hvilket er cirka 2,5 procent dårligere end tilsvarende indeks. Faktisk klarede aktiemotoren sig noget bedre end verdensaktieindekset, da aktiemarkedet faldt betydeligt fra midt-februar til midt-marts, men er ikke steget i samme takt som indeks siden midten af marts.

Forklaringen på Formueplejes efterslæb på den korte bane skal altså findes i aktiemotoren. Dette har en helt naturlig forklaring, som ikke umiddelbart giver anledning til bekymring for aktiemotorens evne til at levere konkurrencedygtige afkast på lang sigt.

Nogle få amerikanske teknologiselskaber har drevet markedet

Siden midten af marts har stigningerne på aktiemarkedet, specielt i USA, været drevet af en håndfuld selskaber, primært inden for teknologi. I mange tilfælde er der tale om selskaber med svag eller ingen indtjening, hvor stigningen i aktieprisen er drevet af ekstremt optimistiske forventninger til fremtiden. Indfries disse forventninger ikke, kan aktiepriserne i disse selskaber falde lige så hurtigt, som vi blandt andet oplevede under IT-boblens kollaps i 2002.

Sådanne selskaber indgår i sagens natur ikke i Formueplejes aktiemotor, og medmindre den ekstremt optimistisk vurdering fortsætter med at blive endnu mere ekstrem over de næste fem år, bliver det ikke noget problem for aktiemotorens relative afkast.

Formuepleje har klaret tryktesten

Sammenfattende mener vi, at Formueplejes filosofi har bestået tryktesten i år. De finansielle markeder har været igennem udsving af historiske proportioner og til trods for betydelige tab i marts, har produkterne som forventet genvundet en betydelig del af det tabte.

På den lange bane er kontrakten med investorerne intakt, idet 5-års afkastet selv efter de betydelige udsving fortsat er både positivt og væsentligt bedre end et sammenligneligt indeks. I et kortere perspektiv er afkastet lidt lavere end forventet, men der er ingen grund til ikke at forvente, at de to motorer fremadrettet vil levere et yderst konkurrencedygtigt afkast, således at resultatet når det gøres op i 2025 vil være væsentligt bedre end alternativet.

* Sommerfugleeffekten er lig med forestillingen om, at et sommerfuglevingeslag et sted på kloden, kan starte en orkan på den anden side af kloden.

 

Formueplejes investeringskomite består af (fra venstre): 
Investeringsdirektør Henrik Franck
Direktør Frank Reisbøl
Adm. direktør Niels B. Thuesen
Investeringsdirektør Leif Hasager
Direktør Søren Astrup

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver