Spring til indhold

6. marts 2020

Formuepleje: Se igennem panikken

Af Formueplejes investeringskomite

I Formuepleje vurderer vi fortsat, at de finansielle markeder reagerer alt for voldsomt på COVID-19-virussen. Af de årsager har vores investeringskomité brugt dagens kursfald til endnu en gang at købe op i aktier.

Udbruddet af COVID-19-virus har atter medført kraftige kursfald mod ugens slutning. Formueplejes investeringskomite har på den baggrund besluttet at øge aktieeksponeringen.

”Vi har benyttet de meget sure markeder til at øge aktieandelen i LimiTTellus. Det er sket ved køb af amerikanske aktiefutures på S&P 500,” oplyser Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje på vegne af investeringskomiteen.

Den øgede aktieeksponering sker som resultat af, at investeringskomiteens vurdering er, at markederne lader sig præge af uvisheden og har for travlt med at sælge ud.

”Markederne er drevet af ekstrem usikkerhed i forhold til de negative økonomiske effekter af den inddæmningsstrategi mod COVID-19, som lige nu implementeres verden over. Sideløbende med det ser vi ganske kraftige stimuli fra centralbankerne, som skal sikre, at der er likviditet i det finansielle system, og at sunde virksomheder ikke rammes alt for hårdt af nedlukningseffekter og lignende,” fortsætter Søren Astrup.

Nye jobtal vidner om gang i USA

Ingen kan sige, hvor længe uroen kan vare, men COVID-19-frygten vil medføre en midlertidig nedgang i både vækst og indtjening. 

”Når det er sagt, mener vi også, at man skal se igennem panikken lige nu og forholde sig til de fundamentale forhold. Når markederne begynder på det, forventer vi atter ganske kraftige aktiekursstigninger. Vi regner med, at verdensøkonomien kommer i gang igen efter COVID-19 i stedet for at gå i stå. Det er baggrunden for vores beslutning,” afrunder Søren Astrup og nævner som eksempel på det, at fredagens jobrapport fra USA overraskede meget positivt med 273.000 nye jobs, hvor der var forventet 175.000. Det vidner om, at der fortsat er gang i verdens vigtigste økonomi.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver