Spring til indhold

8. juni 2024

Opløftende forårstegn på finansmarkederne

Af Formuepleje kommunikation

Ifølge kalenderen har vi ved maj måneds udgang sagt farvel til foråret, og vi kan benytte lejligheden til at takke for solstråler, ikke kun på terrassen, men også på investorerne.
I Europa har vi set en bedring i fremstillingssektoren og generelt en veloverstået regnskabssæson. Forventningerne om en rentesænkning fra ECB blev her i starten af juni også indfriet. De gode takter var også med til at sikre positive afkast på tværs af Formueplejes investeringsløsninger hen over maj måned.

Hvis vi starter i Europa, har analytikerne hævet vækstforventningerne for regionen, især inden for fremstillingssektoren. Forventningen er en vækst i 2024 på knap 0,7%, og det er en iøjnefaldende ændring i forhold til den tidligere forventede udvikling, hvor svage europæiske nøgletal havde medført gentagne nedrevideringer af væksten.

Den positive udvikling er støttet af et robust europæisk arbejdsmarked, en øget global investeringsaktivitet inden for IT samt øgede kinesiske initiativer inden for erhvervsøkonomiske stimuli.

Komfortabel amerikansk føring

USA ligger fortsat komfortabelt i overhalingssporet. I sammenligning med Europa ligger forventningerne til den amerikanske vækst stadig nogenlunde stabilt på 2,4% for 2024. Det primære omdrejningspunkt for global vækst er fortsat på den anden side af Atlanten.

Både de amerikanske og de europæiske erhvervstillidstal viste mod slutningen af maj en overraskende stærk udvikling. Med fokus på Europa var fremgangen fortsat mest markant i servicesektoren, men overraskelsen lå primært i den europæiske industri og produktion, hvor der synes at være en bedring i gang.

Stabil økonomisk udvikling

Inflationen spøger stadig og ligger - målt på en række parametre - fortsat for højt. Vi ser dog positive takter, og de primære inflationsnøgletal gennem maj kom generelt ud på niveau eller svagt over forventningerne. Det er fortsat Formueplejes forventning, at de seneste års pengepolitiske opstramning over tid vil bringe inflationen ned mod centralbankernes målsætning i niveauet 2-3%.

Obligationer er igen på mode

Obligationsmarkederne oplever i øjeblikket en renæssance efter flere års nedgang. Med både korte og lange renter, der pænt overstiger inflationen, tilbyder obligationer et konkurrencedygtigt afkast, der kan mere end følge prisudviklingen. Det har ikke været tilfældet i mere end 10 år, og det gør obligationer til et meget relevant element i en blandet portefølje.

Aktiemarkederne viser styrke

Aktiemarkederne har oplevet stærke afkast, især anført af udviklingen i Europa og amerikanske teknologiaktier. Det globale aktieindeks, MSCI World All Countries, steg med 2,5% i maj, hvilket bringer årets samlede globale aktieindeks – frem til slutningen af maj – op på 11,4% målt i danske kroner.

Med det udgangspunkt er forventningen fortsat, at vi ovenpå Covid-19 dønningerne, inflationsstigningerne og konflikter i Mellemøsten og Ukraine kigger ind i den bløde økonomisk landing i den europæiske og amerikanske økonomi.

Især baseret på et stærkt arbejdsmarked og en inflation, der gradvis vil nærme sig centralbankernes målsætning. Derfor er Formueplejes overordnede aktivallokering gennem maj ikke ændret. Der er fortsat fuld eksponering mod obligationer, en neutral aktieeksponering og en svag undervægt mod virksomhedsobligationer i kapital- og investeringsforeningerne med blandede porteføljer.

Samlet var der positive afkast i Formueplejes klassiske investeringsløsninger, gående fra et afkast på +1,0% i Mix Low og +3,1% for Formuepleje Penta. De opnåede afkast ligger i måneden alle over afdelingernes respektive risikoindeks.

Læs hele Formue Update her,

hvor vi også går lidt mere i dybden med udviklingen og forventningerne til de enkelte aktivklasser – aktier, obligationer og virksomhedsobligationer.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver