Spring til indhold

20. januar 2022

Husk hvad investeringer kan gøre

Af Helle Snedker

Over tid gør investeringer dig rigere. Alt du skal gøre er faktisk at komme i gang. Lader du bare pengene stå uden at investere dem, bliver det dyrt for dig i det lange løb. 2021 er et glimrende eksempel på det.

Da jeg første gang efter nytår kiggede på, hvordan min sparegris havde klaret sig i 2021, kunne jeg se, at værdien var vokset med 21,34 pct. i de seneste 12 måneder. Mine 21,34 pct. i afkast er opgjort efter omkostninger, og det er sket med et absolut minimum af indsats.

Andre har fået mere i afkast i samme tidsrum, nogle har fået mindre, men det er ikke afgørende for min pointe om, at sådan en stigning illustrerer, hvad investeringer egentlig er i stand til at gøre for din privatøkonomi, når du sender pengene ud at arbejde for dig.

Jeg er tidligere gået til bekendelse for så vidt angår min investeringsreligiøse overbevisning. Jeg er en klassisk ”køb og behold”-investor med en overordentlig stor andel af min opsparing placeret i investeringsforeninger. Jeg har for lang tid siden besluttet mig for, at jeg ikke har tid, indsigt eller interesse til selv at sammensætte min portefølje af enkeltdele ved at vælge individuelle aktier og obligationer.

Mit foretrukne valg er at betale andre for at gøre det for mig, og jeg nyder at kunne bruge tiden på alt muligt andet – ikke mindst rådgivning af mine kunder, som jeg finder meget mere interessant og givende.

Langt størstedelen af min opsparing er placeret i pensionsordninger. Jeg har sammensat min økonomi sådan, at der er god afstand mellem det, der kommer ind, og det der skal ud. Det betyder, at overskuddet primært bliver gemt til den dag, hvor jeg ikke skal arbejde mere.

Bruger tiden på optimering

Hvad jeg dog bruger en del tid på, er at optimere. Derfor har jeg allerede overført 5.500 kr. til såvel min egen aldersopsparing som til mine to voksne børns aldersopsparing. Det er et godt skattemiljø med den laveste beskatning. Fælles for os alle tre er, at pengene bliver investeret med ”høj risiko”, for vi har alle tre lang tid til pension, om end de naturligvis har noget længere, end jeg har.

Det næste, jeg gør, er at skrive til min bankmand og bede ham sætte en vurdering af min lejlighed i gang. Den er købt med overtagelse 1. december 2019 og var dengang nyopført. Siden da er der handlet et par stykker af nabolejlighederne, og det ser ud til, at prisen er gået den rigtige vej. Det betyder, at jeg måske kan komme ned i en lavere bidragssats næste gang, jeg omlægger. Om jeg så gør det, vil tiden vise. Men udsigt til højere inflation, fuld fart på økonomien og et håb om tilbagevenden til mere normale tider kunne jo medføre, at jeg på et tidspunkt skulle skære noget af min restgæld ved at omlægge lånet. Og i den forbindelse ville det jo være godt at have en ny værdi klar.

Så er vi i gang! Allerede inden uge 1 er gået, har jeg sat gode flueben på min økonomiske to-do-liste. Man kunne påstå, at det er lettere for mig end for så mange andre, fordi jeg har arbejdet næsten 10 år med realkreditbelåning og mere end 10 år med rådgivning om optimering af formueforhold. Men jeg vil vove at påstå, at stort set alle kan gøre det samme.

Flere gode veninder har efterhånden også taget hul på det der med at forbedre privatøkonomien. Jeg sendte en af dem en hilsen dagen før nytårsaften. Hun startede med at investere 5.000 kr. på en aktiesparekonto tilbage i marts 2021. Ved årets udgang var de vokset med 28,5 pct. Nu har hun sparet lidt mere sammen, og så skal det også investeres.

Ovenstående kunne lyde som om, at kurven altid går én vej – op. Det er ikke tilfældet. Man skal altid have i baghovedet, at der kan komme dårlige år, hvor afkastet kan blive negativt, men over tid er sandsynligheden ret stor for, at kurven går op. Især hvis du sætter din investering sammen af flere forskellige byggesten, hvilket netop er karakteristisk for en investeringsforening.

Og kurven bevæger sig på samme måde uanset, hvor stor din sparegris er. Er du bekymret for, hvordan det hele skal gå, så start med en mindre portion af dine midler. Se resultaterne og vurdér, hvordan du har det med udsvingene, du oplever undervejs. Tag lidt ekstra med, når du har luft i økonomien til det. Du vil hen ad vejen blive forbavset over, hvor rigtigt det er, at også lidt har ret.

Artiklen har også været bragt i Erhverv+ torsdag den 20. januar 2022.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver