Spring til indhold

15. juni 2024

Din pensionsopsparing er (sandsynligvis) fyldt med aktier

Af senior formuerådgiver og partner Hans Fink

De danske pensionsopsparinger består i stigende grad af aktier. Det er på mange måder positivt, men det er samtidigt også vigtigt at overveje om din opsparing er sammensat på den måde, der passer bedst til dig og din risikoprofil og økonomiske situation. 

For første gang nogensinde er danske pensionsopspareres investeringer primært placeret i aktier. Danmarks Nationalbank opgør på baggrund af tal fra forsikrings- og pensionssektoren den samlede markedsværdi og har også adgang til fordelingen på forskellige aktiver. Aktieværdien er ifølge de nyeste tal for april 2.207 mia. DKK, mens værdien af obligationer udgør 2.183 mia. DKK.

Til sammenligning var værdierne for 5 år siden hhv. 1.500 mia. DKK og 2.200 mia. DKK. Den samlede opsparing er altså steget 700 mia. DKK (24%), og det er aktierne, der trækker læsset. I år alene er der til og med april opnået afkast på udenlandske aktier på 81 mia. DKK.

De senere år er markedsrenteprodukter blevet mere populære, mens opsparinger med gennemsnitsrente er på tilbagetog. Det øger som udgangspunkt aktieandelen på pensionsopsparingerne.

De seneste 10 år har afkastet på verdensaktieindekset i gennemsnit været 11% årligt. Det er markant mere end den officielle aktuelle forventning på 6,5% p.a.

Obligationer har til sammenligning på 10 år givet et akkumuleret afkast på ca. -5 %, når man måler på Nykredits brede realkreditindeks. Det har ikke fået aktivklassen til at se så attraktiv ud, og dermed har skiftet i retning af flere aktier bidraget positivt til afkastet på pensionsformuen.

Balance mellem aktier og obligationer

Man skal generelt passe på med at købe ind på baggrund af historiske afkast. Aktier hører naturligt hjemme i en langsigtet portefølje, men de medfører også en markant risiko. Både IT-boblen og Finanskrisen er grelle eksempler herpå.

Obligationer ser nu mere attraktive ud end længe. Et direkte afkast på 4-5 % er højere end inflationen, og dermed kan du sikre købekraften af din opsparing. Tilmed er Den Europæiske Centralbank startet på at sænke renten, hvilket alt andet lige er med til at øge sandsynligheden for kursgevinster.

Ud fra et investeringsperspektiv er det en god ide at sprede risikoen. En blanding af obligationer og aktier vil forventelig give en mere rolig værdiudvikling på din opsparing end en ren aktieinvestering. Om du skal ændre noget, afhænger af mange forhold, men det er en god ide at se nærmere på sammensætningen af din opsparing. Vi står klar til at hjælpe.

Kilder:

https://www.nationalbanken.dk/da/viden-og-nyheder/data-og-statistik/forsikring-og-pension/20240604-aktier-overhaler-obligationer-i-danskernes-pensionsopsparing

https://www.nationalbanken.dk/da/viden-og-nyheder/data-og-statistik/forsikring-og-pension/20231130-pensionsformuer-i-markedsrente-og-gennemsnitsrente-naermer-sig-hinanden

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver