Spring til indhold

29. januar 2024

Alt tyder på en blød økonomisk landing – på nær lige historikken

Af Otto Friedrichsen

Som aktieinvestor skal man lige nu være forsigtig optimist, men have fokus på særligt to forhold, som relativt hurtigt kan ændre stemningen på det amerikanske aktiemarked.

Den rammende overskrift er ikke min egen, men er lånt af Deutsche Bank Research, hvor “Everything points to a soft landing except… history” dækker over en række historiske grafanalyser foretaget af Jim Reid og hans team. Analysen blev bragt tidligere på måneden.

Overskriften indkredser ret præcis det dilemma, som ikke kun aktieinvestorer, men også obligationsejere, centralbankchefer, virksomheder, boligejere mfl. netop nu står over for – nemlig om man skal tro de aktuelle nøgletal og muligheden for den bløde økonomiske landing – eller om man skal tro på historikken, der tegner et væsentligt mere dystert billede. 

Fokus retter sig især mod den amerikanske økonomi, hvor den bløde økonomiske landing repræsenterer en situation, hvor den amerikanske centralbank (Fed) formår at nedbringe inflationen uden at udløse en markant vækstopbremsning og i sidste ende en recession.

Når Fed nævnes i relation til den bløde økonomiske landing, skyldes det, at centralbanken har et todelt mandat. Den skal således søge at opnå både prisstabilitet (lav stabil inflation) og fuld beskæftigelse. Det sker ved løbende at tilpasse pengepolitikken, primært gennem justeringer i centralbankrenten.

Situationen kan illustreres ved, at den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell, bestemmer en bils hastighed ved enten at træde på speederen (sænke renten) eller på bremsen (hæve renten). Bilens fart styrer han primært ved at kigge i bagspejlet, hvorfor det naturligt er sværere at følge vejens forløb.

Historien siger ”recession”

Historisk har perioder med en kraftig opstramning af pengepolitikken, som vi har set over de seneste to år i USA, oftest resulteret i en recession – altså en længere periode med tilbagegang i økonomien, og flere historiske indikatorer peger fortsat også i den retning.

Rentekurven har i lang tid været inverteret (korte renter højere end lange renter), men er begyndt at ændre sig mod en gradvis mere normal struktur. Flere amerikanere misligholder deres kreditkortgæld, og blandt de amerikanske banker ses en kraftig kreditopstramning. Også i forhold til investorernes aktuelle forventninger til de næste 12 måneders ændring i centralbankrenten lyser indikatoren rød. Omfanget af rentenedsættelser – hvis de gennemføres – er således ikke sket uden en efterfølgende recession målt på data siden 1980´erne.

Alligevel er aktieanalytikere og -investorer i øjeblikket fast overbevist om det modsatte – at vi vil se en blød økonomisk landing. Virksomhedernes indtjening, som er afgørende for aktieafkastet på lang sigt, forventes at stige omkring 12% i USA i 2024. Amerikanske aktier er aktuelt ikke billigt prisfastsat og giver en lav risikopræmie i forhold til obligationer. Dette samtidig med at den amerikanske økonomi ventes at vokse med 1,3% i 2024, et niveau, som ikke forventes at bidrage yderligere til inflationen.

Blandt obligationsanalytikere og -investorer forventes som sagt kraftige rentefald i 2024 med udgangspunkt i en forventning om, at inflationen er under kontrol og nærmer sig centralbankernes langsigtede målsætning.

Foto: Formuepleje
Blød eller hård landing? Billedet illustrerer det dilemma, vi står overfor – nemlig om man skal tro de aktuelle nøgletal og muligheden for den bløde økonomiske landing – eller om man skal tro på historikken, som tegner et væsentligt mere dystert billede.

Hold øje med disse to risikotegn

Ser man på en række af de aktuelle økonomiske nøgletal for vækst, inflation og beskæftigelse samt investeringsaktiviteten i udvalgte sektorer, er sandsynligheden for den bløde økonomiske landing steget gennem 2. halvår af 2023 og starten af 2024.

Derfor skal man som aktieinvestor være forsigtig optimist her ved starten af 2024, men have fokus på særligt to forhold, der for alvor kan ændre stemningen på det amerikanske aktiemarked.

For det første er arbejdsmarkedet typisk den sidste faktor, der bliver berørt af den pengepolitiske opstramning – og en stigende arbejdsløshed vil være kanariefuglen, der kan signalere en kraftigere økonomisk opbremsning end ventet.

For det andet vil en reacceleration af inflationen udfordre investorernes overbevisning om markant lavere renter i løbet af 2024. En stigende inflation kan udløses af boligmarkedet, i serviceerhvervene og/eller af transportomkostninger i en økonomi, der fortsat vokser.

En sådan situation vil kunne udfordre overbevisningen om den bløde økonomiske landing, hvor forventningen om fortsat robust vækst og lavere renter lige nu dominerer de finansielle markeder.

Artiklen har også været bragt på www.finans.dk mandag den 29. januar 2024.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver