Spring til indhold

28. april 2021

Stærk performance for Formuepleje i Morningstar og Hedge Fund Nordic

Af Formuepleje

Formuepleje endte øverst på skamlen i Morningstars rating i marts med et markant forspring ned til nummer to. Og der var også gode Formuepleje-relaterede nyheder fra Hedge Fund Nordic, hvor fire af Formueplejes balancerede fonde var blandt dem, der klarede sig allerbedst i månedens løb.

Igen i marts toppede Formuepleje listen over Danmarks bedste investeringsforeninger i den månedlige rating fra det uafhængige analysehus Morningstar. Endda med et væsentlig forspring ned til næste aktør på listen.

54 stjerner fordelt på Formueplejes 13 ratede fonde giver et gennemsnit på 4,15 stjerner, og det er 0,34 flere end nummer to på listen, der opnår 3,81 stjerner. I opgørelsen topper Formuepleje de fleste af de ratings, der er foretaget – både når det gælder brutto- og nettoafkast og korrigeret for risikofri rente og den endelige overall-rating.

”Vi er sådan set tilfredse med, at vi konsistent har ligget på førstepladsen i 2021. At vi udbygger forspringet til nr. 2 på listen, er også OK, men vi kommer ikke til at læne os tilbage og være selvtilfredse. Fokus er og bliver udelukkende på, at vi i hver eneste fond skaber det bedste risikojusterede afkast efter alle omkostninger til vores investorer” konstaterer Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje. 

Morningstar Rating er en sammenligning af ensartede fonde fra hele Europa (i alt 15 lande) ud fra, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast fondene hver især har opnået gennem de seneste tre, fem og 10 år. Den samlede rating beregnes som et vægtet snit af 3, 5 og 10 års ratingen.

”Vi er en aktiv forvalter og bliver tit præsenteret for, at man kan investere bedre og ikke mindst billigere gennem indeksfonde og ETF’ere. Ratingen her viser, at på risiko- og omkostningsjusteret afkast er vi bedst, så det argument køber jeg simpelthen ikke,” forklarer Søren Astrup.

I alt opdeler Morningstar viften af forskellige fonde i Europa i over 300 kategorier, og på morningstar.dk kan man under fanebladet ”risiko og rating” dykke ned i både den samlede rating og de underliggende ratings for de tre perioder for hver enkelt fond. Kriterierne for at være inkluderet i den danske analyse er, at fonden skal være registreret til salg i Danmark hos Finanstilsynet, og at fonde enten er hjemmehørende i Danmark eller børsnoteret på OMX Nasdaq Copenhagen.

”Morningstar er et nyttigt værktøj, hvis man gerne vil gøre sit hjemmearbejde, inden man foretager sine investeringer. Vi savner dog at se ratings på, hvad vi mener er vores bedste investeringsløsninger – nemlig kapitalforeningerne Pareto, Safe, Epikur og Penta, som alle har en kraftig overvægt af obligationer, og som anvender gearing til at skalere det, vi kalder den optimale portefølje. I vores risikoklassificering går fondene fra ”under middel risiko” (Pareto) til ”høj risiko” (Penta), men de bliver sjældent sammenlignet med investeringsforeninger. Til gengæld bliver fondene jævnligt sammenlignet internationalt med såkaldte hedgefonde. Senest har branchemediet Hedge Fund Nordic udpeget Formuepleje Penta, Epikur, Safe og Pareto som fire af de 10 bedst performende hedgefonde i Norden i marts. Det er vi selvfølgelig også glade for, for det understreger endnu engang, at den kvalitet, vi leverer i vores ratede fonde, 100 procent går igen i de fonde, som ikke er ratede hos Morningstar,” slutter Søren Astrup.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver