Spring til indhold

4. maj 2022

Pension: Hurra for enkelhed og fleksibilitet – men hvorfor skal det stadig være så svært?

Af Formuepleje

Pensionskommissionen har udgivet en rapport med en række anbefalinger til, hvordan fremtidens pensionssystem skal se ud i Danmark. Men hvad er det for anbefalinger, og vil de have den ønskede effekt, hvis de bliver vedtaget? Det giver Formueplejes kundedirektør Helle Snedker sine bud på i denne artikel.

Når Formueplejes kundedirektør Helle Snedker læser Pensionskommissionens anbefalinger til, hvordan fremtidens pensionssystem skal se ud, gør hun det mest af alt med en glæde over, at man har besluttet sig for at opdatere et forældet system, som alt for mange har svært ved at gennemskue.

”Mange mennesker har svært ved at forholde sig til deres pension. De oplever det som abstrakt og uvedkommende, og som noget der ligger mange år ude i fremtiden. Faktum er dog, at pensionsplanlægning er noget af det vigtigste, man skal forholde sig til i sit liv – i hvert fald når det kommer til ens privatøkonomi og det økonomiske fundament, man ønsker at stå på i fremtiden.”

Af samme grund har hun også en stor appel:

”Det pensionssystem, vi har i dag, er alt for komplekst, og vi som samfund bør gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at langt de fleste voksne danskere forstår, hvordan de sparer op og dermed i højere grad selv være med til at tage styringen på deres økonomiske fremtid.”

Et komplekst incitament

Ifølge Børsen, som har skrevet en artikel om, hvordan Pensionskommissionens nye anbefalinger vil ramme den enkeltes privatøkonomi, er et af de vigtigste forslag at øge det ekstra pensionsfradrag. I dag er reglerne sådan, at hvis man indbetaler til en ratepension eller livrente, får man et ekstra fradrag på 12 procent af indbetalinger op til 76.500 kr., hvis man har mere end 15 år til pension, og 32 procent hvis man har mindre end 15 år til pension.

Dette fradrag anbefaler kommissionen at hæve frem mod 2030 med henholdsvis 3 og 6 procentpoint.

”Det er klart, at man ved at øge fradraget, giver danskerne en ekstra motivation til at spare op, men det jeg hæfter mig mest ved er, at det er enormt komplekst, og det får mange til at give op på forhånd. Vil det have nogen effekt? Får komplekse regler flere til at spare op? Jeg tror det næppe. De kunder, jeg løbende taler med om netop pensionsopsparing, synes i hvert fald, det er kompliceret nok i forvejen,” lyder det fra Helle Snedker.

Ratepension på pause – ja tak!

Et andet vigtigt forslag er, at man fremover skal kunne sætte sin ratepension på pause, hvis man i en periode har brug for det – for eksempel fordi man i en periode har en midlertidig indtægt.

”Hvis man før i tiden satte sin ratepension på pause, for eksempel fordi man arvede eller valgte at tage et job i et kortvarigt vikariat, ville den automatisk blive omdannet til en livrente. Det betød, at man gik glip af en masse fordele ved netop ratepensionen, og derfor er dette et rigtig godt forslag. Jo mere fleksibilitet, vi kan indarbejde i systemet, jo bedre – så længe det er til at forstå for almindelige mennesker, og det er det her,” siger Helle Snedker.

Hun tilføjer dog:

”Det eneste, der ærgrer mig, er, at man ikke tør være lidt mere ambitiøs. Vi har lige nu en historisk mangel på hænder i arbejdsmarkedet. Hvorfor er det, vi ikke er modige nok til at foreslå, at man de næste par år fjerner loftet for eksempelvis studerende eller ældre for at have en ordentlig indtjening? Det ville nytte meget mere og øge den enkeltes incitament til at spare mere op.”

Aldersopsparingen – indbetal et lavere maksbeløb over en længere periode

Også i forhold til aldersopsparingen er der foreslået ændringer. Kommissionen anbefaler blandt andet, at det fremover skal være muligt at indbetale det maksimale årlige beløb i syv år i modsætning til de fem år, hvor det er tilladt i dag.

”Muligheden for, at man skal kunne starte indbetalingen af det højeste beløb tidligere, vil jeg gerne hylde. Alle tiltag, som giver mere frihed til hver især at kunne planlægge vores liv og arbejdsliv – og hvornår vi gerne vil stoppe på arbejdsmarkedet – er tiltag, jeg kun kan bakke op om. Jo større bevægelighed, jo bedre,” forklarer Helle Snedker.

”Men når jeg så samtidig læser, at man reducerer grænsen for, hvor meget man kan betale ind pr. år (der foreslås en ændring fra 55.300 kr. i dag til 47.000 kr. fremover, red.), kan det godt ærgre mig. Det er fedtspilleri. Lad nu være med det, og skab i stedet nogle rammer, der skaber den effekt, vi alle sammen ønsker – nemlig at folk sparer op til pension. Systemet er i forvejen så komplekst, at hver gang man øger kompleksiteten, så øger man også risikoen for, at folk ikke gider forholde sig til det, og det må ikke ske. Det er pension alt, alt for vigtigt til.”

Tag højde for mere end alder

Det sidste punkt, vi kigger nærmere på i denne artikel, er forslaget om at udfase særlige rabatordninger for pensionister – et forslag Helle Snedker også bakker op om.

”De ordninger, der findes på dette område i dag, er i høj grad udtryk for, at man har haft nogle særordninger, som man så løbende har strikket videre på og lavet en masse lappeløsninger for. Jeg tror, det vil være godt for alle, at der bliver ryddet lidt op i det, og så tror jeg også, det vil være godt at få et mere nuanceret billede af, hvem vores pensionister er, og afskaffe de løsninger, der udelukkende er baseret på alder. Det vil være meget mere effektivt at tage hensyn til, hvad folk rent faktisk har råd til,” siger hun og tilføjer:

”Det andet er simpelthen for komplekst og rigidt. Det danske pensionssystem skal være enkelt og fleksibelt, og alle forslag, der trækker os længere i den retning, kan jeg kun bakke op om. Det er sådan nogle tiltag, der skal til, for at vi opnår det vi ønsker – nemlig at flere voksne danskere tager hånd om deres egen pensionsopsparing.”

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver