Spring til indhold

30. november 2020

Aktieinvestorer har set lyset for enden af tunnelen

Af vice-investeringsdirektør og strateg, partner, medlem af investeringskomitéen Otto Friedrichsen

Overraskende stærke vaccinenyheder fra en række store medicinalselskaber har i den grad sat skub i aktiemarkedet og styrket investorernes tro på fremtiden. Bevægelsen mod lyset sker i krydsfeltet mellem nyt om kommende vacciner og det aktuelle smittetryk.

Aktieinvestorer har set lyset for enden af tunnelen tekst

I løbet af de seneste uger er aktierne steget over hele verden, men mest iøjnefaldende er faktisk den meget kraftige rotation, der er foretaget mellem de forskellige aktiemarkedsgrupper. Her har vi set investorerne bevæge sig væk fra meget af det, der har klaret sig godt siden marts og ind i mere udfordrede områder af aktiemarkedet, der fortsat lider under corona-pandemien. Vaccinenyhederne har i den grad fået aktieinvestorer til at se lyset for enden af tunnelen og givet troen på, at verden en dag igen vender tilbage mod mere normale forhold.

Siden marts har lave renter, adfærdsændringer hos forbrugeren og nedlukninger i meget stor stil understøttet teknologi- og vækstaktierne. En udvikling, der i voldsom grad har accelereret den polarisering, som har været i gang gennem en længere årrække. Teknologi- og vækstaktierne er blevet prioriteret over det, man bredt defineret eller på overskriftsbasis kan kategorisere som valueaktier. Altså aktier, hvis prisfastsættelse ligger væsentligt under markedet som helhed, men ofte også dækker over midlertidige eller mere permanente udfordringer i virksomhedens drift.

Investorerne har med andre ord købt Amazon, Apple, Netflix og Zoom på bekostning af banker, industriselskaber, energiselskaber, hoteller, flyselskaber, osv.

Konkursrisikoen er atter reduceret

Troen på en snarlig, effektiv vaccine har i den grad sendt aktieinvestorer tilbage mod de klassiske virksomhedsmodeller og valueorienterede områder i aktiemarkedet på bekostning af netop kursvinderne siden marts. Baggrunden er naturligvis, at en vaccine vil accelerere normaliseringsprocessen i den globale økonomi og derigennem igen understøtte mange af de selskaber, som siden marts har kæmpet med en indtjening, der er kollapset og en konkursrisiko, der er steget markant.

Flyselskaber, lufthavne, og krydstogtoperatører er steget med over 50% i november, mens selskaber som bryggerier, energiselskaber og banker mfl. ligeledes er steget om end mere moderat. November måneds genoprejsning til de udfordrede områder af aktiemarkedet har sendt valueindeks og indeks for mindre selskaber op over det meste af verden – i første omgang, fordi konkursrisikoen synes lavere med udsigten til en gradvis normalisering af den globale økonomi, men på længere sigt også, fordi højere økonomisk aktivitet vil kunne være medvirkende til at reducere den enorme skævvridning, der gennem en lang årrække er opbygget mellem blandt andet vækst- og valuefaktorerne i aktiemarkedet.

Selvom vi i Danmark hele tiden tager forholdsregler i kampen mod corona og derigennem har formået at undgå overbelastning af sundhedsvæsnet, så er situationen fortsat udfordrende andre steder i verden. USA har eksempelvis tæt på 200.000 daglige nye tilfælde af Covid-19, og selvom mange stater har genindført restriktioner, synes udviklingen fortsat ikke at vise tegn på stabilisering. Situationen betyder, at presset på sundhedsvæsnet er stigende, og at kapacitetsgrænsen rykker nærmere. Dette vil kunne øge risikoen for yderligere delvise nedlukninger eller andre former for restriktioner, der vil fastholde presset på den overordnede økonomi og ikke mindst mange virksomheders indtjening inden for specielt serviceerhvervene.

Normalisering på vej

Vaccinenyheder og ikke mindst antallet af mulige og distribuerbare vacciner vil dog gøre, at eventuelle tilbagefald i aktiemarkedet som følge af bl.a. tiltagende smittetryk vil blive brugt som langsigtet købsmulighed for mange investorer, der ikke er i aktiemarkedet endnu – netop fordi normaliseringen er på vej.

Det er ganske naturligt, at aktieinvestorer har reageret, som de har, på de seneste ugers meget positive nyheder på vaccinefronten. Dette vil fortsat være tilfældet fremadrettet ved nye positive vaccinenyheder, om end i mindre omfang sammenlignet med de første meldinger.

Men selvom investorerne nu kan se lyset for enden af tunnelen, betyder det ikke at vejen dertil nødvendigvis bevæger sig i en lige linje. Indtil vacciner kan distribueres effektivt, vil aktier bevæge sig i krydsfeltet mellem vaccinenyheder og det aktuelle smittetryk, men med en mere normaliseret verden som snarligt endemål.

Artiklen er også bragt som bagsidekommentar i Jyllands-Posten og som morgenkommentar på Finans.dk.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver