Spring til indhold

11. november 2021

Tag kontrollen over din egen økonomi

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

Mange kommer sent i gang med at tage kontrollen og blive økonomiministre i deres eget liv. Går du i gang i rette tid, har du også mulighed for at inddrage dine børn i hele processen og opdrage dem til at have styr på deres økonomi.

 

Som forældre lærer vi vores børn at gebærde sig ordentligt i trafikken. Vi lærer dem om sund kost, og at fredagsslik ikke er lig med hverdagsslik. Vi fortæller dem også, at med en god uddannelse opnår de gode muligheder for at få et spændende og udbytterigt arbejdsliv. Derimod er det mere sjældent, at læren om at sørge for at få en god økonomi indgår som et led i opdragelsen.

Det er ikke så mærkeligt, som det måske kan lyde, fordi mange forældre har også svært ved selv at komme i gang med det der økonomi og få skabt sig et overblik i tide, og det smitter naturligvis af på, hvad vi giver videre til næste generation.

Tal økonomi med dine børn

Det er oplagt at have privatøkonomi på skoleskemaet, men det står på ingen måde alene. Ansvaret ligger hos mig som forælder, og det indebærer en pligt til at lære mine børn om det vise i at have styr på sin økonomi. Det gør man først og fremmest ved selv at have styr på det – og dernæst ved at inddrage sine børn i, at du og din partner lægger et budget, der viser, hvad der kommer ind, hvad der skal bruges, og hvad der så står tilbage på bundlinjen derefter. Det kan man godt inddrage sine børn i uden, at de er særlig gamle, men det skal selvfølgelig ske i øjenhøjde.

På den måde lærer du dem, at de ikke kan få det hele på en gang, men også at de nogle gange ved at udskyde nogle behov faktisk kan spare op og efter en rum tid har de så råd til den nyeste iPhone.

Derfor er det mit klare råd, at vi finder nogle steder, hvor snakken om økonomi indgår som et naturligt element. Vi taler om alt muligt andet. Hvor finder det næste lagersalg sted? Eller hvor skal vi på sommerferie næste år. Men økonomi? Sådan et sted findes traditionelt ikke i samme grad, måske bortset fra husejere, der snakker om lånekonverteringer.

Tag styring over egen økonomi

I sidste uge medvirkede jeg i radioprogrammet Overskud, hvor lytteren Sacha Mortensen var i centrum og fik gode råd om pension, efterløn og investering i frie midler. Det var en særdeles god oplevelse, fordi hun var et stjerneeksempel på en privatinvestor, der er gået fra et stadie fra ikke at være så optaget af økonomi til at være toptunet privatøkonom og herre over egen økonomi.

Hun havde også formået at gøre økonomisnakken med sin familie til noget andet end bare nogle kedelige procentsatser, men en måde at tale om drømme og oplevelser ude i fremtiden, som en god økonomi er forudsætningen for.

Herfra skal lyde en kæmpe cadeau til personer som Sacha, der er et godt eksempel på, hvor godt det kan gå, hvis man rent faktisk tager handsken op og går ind i kampen om at få kontrol over sin privatøkonomi.

God rådgivning bunder i erfaring

For mig som rådgiver er det også en drøm at have med sådanne typer at gøre. Al god rådgivning hviler på et fundament af gode spørgsmål fra kunden, der har gjort sig tanker om, hvad de gerne vil, og hvornår de gerne vil have det. Har du gode svar på alle de relevante spørgsmål i rådgiverens spørgebatteri, kan du dermed selv være med til at skabe forudsætningerne for at få den optimale rådgivning.

Sofie Østergaard, der er vært på Overskud, spurgte mig for eksempel undervejs i programmet om, hvorvidt jeg nogensinde bliver i tvivl som rådgiver, når jeg taler med folk, der spørger mig til råds om deres økonomi. Det vil være for smart kategorisk at sige nej, men man kommer meget langt med erfaring.

Og selv om alle sager er individuelle, har jeg gennem et langt rådgiverliv erfaret, at de fleste udfordringer, som folk støder ind i, ikke er individuelle. Næsten altid er der paralleller til andres udfordringer, som der kan drages gode erfaringer fra. Mennesker er ikke ens, men de udfordringer, som de støder ind i, kan godt minde om hinanden. På den måde er der ting, der går igen, vi som rådgivere kan tage med videre til næste rådgivningssituation.

Artiklen er også bragt i Erhverv+ torsdag den 11. november 2021.

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver