Spring til indhold

16. december 2023

Obligationer på ønskelisten

Af Formuepleje

Obligationer er blevet et rigtig varmt emne og det seneste halvandet år, har danske investorer øget beholdningen betragteligt. Hos Formuepleje har vi flere afdelinger, der giver en simpel adgang til at investere i en aktivklasse, der kan være svær at overskue som privatinvestor, og som er tilpasset risikoprofilen.

Investering i obligationer har i den grad fået en genfødsel. Mange års lave eller negative renter er, i takt med de globale inflationsstigninger, blevet afløst af halvandet år med et kraftigt øget renteniveau.

Obligationer har altid været en vigtig komponent i en diversificeret investeringsportefølje, og i dag er renten på en obligationsinvestering højere end både inflationen og renten på kontante indeståender i banken. Det har givet nye muligheder for investorerne, og obligationer er igen blevet en attraktiv investeringsløsning.

Obligationer for 22 milliarder

Særligt realkreditobligationerne er i høj kurs, og tal fra Danmarks Nationalbank viser også, at danske husholdninger siden maj sidste år frem til september i år er gået fra at have stort set ingenting til at have investeret for 22 mia. kroner i realkreditobligationer.

Dermed udgør de nu også størstedelen af husholdningernes samlede køb af udenlandske og danske værdipapirer.

Formueplejes Afdeling obligationer

Hos Formuepleje har vi arbejdet med obligationer siden 1986 og har derfor også flere afdelinger med adgang til at investere i obligationer med og uden gearing.

Vores Afdeling obligationer er en udbyttebetalende afdeling, der primært investerer i danske stats- og realkreditobligationer med lav risiko. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi med lidt længere horisont. Foreningen har en anbefalet investeringsperiode på 2 år og er klassificeret som lav risiko.

De cirka 30 forskellige obligationer i porteføljen fordeler sig aktuelt med 90% realkreditobligationer og 10% danske statsobligationer.

Afdelingens løbende omkostninger er på blot 0,33%. Dertil kommer emissions- og indløsningsomkostninger på 0,1% (pr. 15/12 2024)

På egen hånd eller via en afdeling

Som med de fleste andre aktivklasser er det muligt at investere på egen hånd eller via en investeringsforening. Der er fordele og ulemper ved begge dele, men fordelen ved at investere i obligationer via en investeringsforening er, at du opnår en god spredning på forskellige obligationer.

Derudover findes der rigtig mange forskellige typer obligationer med forskellige karakteristika, som kan være svære at adskille for den almindelige investor.

I Formuepleje har vi stor erfaring og dyb indsigt i obligationsmarkedet, hvilket gør os i stand til at udvælge de mest lovende investeringsmuligheder og håndtere kompleksiteten på markedet.

Læs mere om Formueplejes Afdeling obligationer 

Eller vores øvrige obligationsprodukter her

Du er også meget velkommen til at kontakte din formuerådgiver, hvis du vil høre mere om, hvordan obligationer kan blive en del af din portefølje.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver