Spring til indhold

12. august 2022

Andre menneskers penge

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

I Formuepleje investerer vi langsigtet for at skabe et attraktivt risikojusteret afkast til vores kunder på den lange bane. Det ved vi, og det ved vores kunder. Men det betyder ikke, at tvivlen ikke rammer, når markederne falder, og afkastet på den korte bane ikke er prangende.

For nogle år siden holdt min kollega Henry Høeg et indlæg på en Formueplejedag, som jeg ofte har tænkt tilbage på. Han kaldte det ”Langsigtede investeringer og kortsigtede følelser”. Noget af det, jeg særligt husker, var en graf, han viste, med en meget stejl nedadgående kurve. Jeg tror, alle i publikum sad med samme tanke: ”Sikke et voldsomt fald!”

Og ja, det var et stort fald, men da Henry så klikkede videre til næste billede, zoomede han ud, og det viste sig nu, at det, der havde virket som et stort fald, nu pludselig indgik i en større kontekst – og set i det lys var det store fald nu pludselig kun et lille bump på vejen i den ellers langsigtede investering.

Der er bump på vejen

Med krig i Ukraine, høj inflation, nye corona-nedlukninger i Kina, pres på forsyningskæderne og usikkerheden om, hvorvidt verdens centralbanker formår at holde balancen og navigere i det nuværende økonomiske miljø uden at træde for hårdt på bremsen og dermed skabe nedgang i væksten, befinder vi os lige nu midt i et af disse bump. Og det kommer alt sammen i kølvandet på to hårde år, hvor verden lukkede ned på grund af corona-pandemien.

Der er ikke noget at sige til, hvis man som investor bliver bekymret – og måske en smule frustreret. Når man befinder sig midt i bumpet, som vi gør lige nu, og markederne tilsyneladende bare falder og falder, er det naturligt, at det, der tiltrækker sig mest opmærksomhed, er afkastet på den korte bane. Også selvom langt de fleste jo vil beskrive sig selv og deres investeringsstrategi som langsigtet.

Som kundedirektør taler jeg dagligt med vores kunder om, hvad der optager dem, og det har givet mig anledning til at gøre mig et par refleksioner.

Den vigtige dialog

For det første er jeg overrasket over, hvor god dialogen har været med de kunder, jeg og mine kolleger i rådgiverteamet har været i kontakt med. Når vi taler med nye kunder og rådgiver dem om risiko, forventet afkast og investeringer generelt, kommer vi i samtalen altid ind på mulige udfaldsrum. Det vil sige sandsynligheden for, at investeringen leverer et afkast inden for en given ramme over en given tidshorisont. At den prognose holder, forudsætter dog, at verden opfører sig ”normalt”, og det er desværre ikke det, vi oplever lige nu. Der var ingen, der havde forudset det scenarie, vi befinder os i lige nu.

Men selvom vi har store udsving, som også påvirker Formueplejes investeringsløsninger, er jeg glædeligt overrasket over, hvor god dialogen er med vores kunder. Det sker selvfølgelig, at kunder også bliver vrede og frustrerede, og de følelser anerkender vi fuldt ud. For det er virkelig frustrerende.

Samtidig bliver jeg dog også berørt over de mange daglige meldinger, mine kolleger i rådgivergruppen får fra investorer, der gerne vil høre mere om Formuepleje og vore løsninger. De er ofte blevet henvist af andre, som har haft en god oplevelse af, at vi er empatiske – også i situationer, hvor verden opfører sig anderledes, end vi alle kunne ønske.

Vi er i samme båd

En af de ting, som jeg fornemmer har en stor del af æren for den gode dialog, er, at de ved, vi er i samme båd. En af vores vigtigste kerneværdier er nemlig, at vi investerer i samme løsninger som Formueplejes kunder – og vi gør det på samme vilkår. Gennem mit liv og karriere har jeg flere gange selv oplevet, at nogen har anbefalet mig at gøre noget med mine penge. Det kunne for eksempel være at investere i en eller anden fond. Men når det så efterfølgende er gået op for mig, at vedkommende ikke selv følger samme anbefaling – ”gode råd” om man vil – så klinger det en smule hult.

Det er altid nemmere at se tingene udefra, når man ikke selv har noget i klemme. På samme måde er det også nemmere at bede andre om at slå koldt vand i blodet, når markederne falder, og det ikke er ens egne penge, det handler om.

Jeg priser mig lykkelig for, at vi i Formuepleje ikke nøjes med at lægge vores kunders hænder på kogepladen. Vores egne hænder ligger der også. Sådan har det altid været, og det vil det også være i fremtiden, og det betyder meget – også for mig personligt. For selvom vi alle bedst kan lide at fejre succeserne og de gode afkast, så er det også interessefællesskabet, der gør, at vi rykker tættere sammen og kæmper for at vende udviklingen, når markederne falder, som de gør nu.

Jeg ved, det er svært at holde fokus på den lange bane, når store udsving præger de finansielle markeder og dine investeringer lige nu. Men husk din langsigtede investeringsstrategi – og hold fast i den. Det gør jeg også selv.

Artiklen er fra seneste udgave af Magasinet, som du kan downloade som PDF eller læse online her.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver