Spring til indhold

2. februar 2022

Skuffende start på 2022 for dansk realkredit

Af senior porteføljemanagere René Rømer og Erik Bech

Det danske obligationsmarked har haft en svag start på året og har indtil videre været negativt påvirket af kursfald, hvilket har medvirket til at give Formuepleje Fokus og de Formueplejeforeninger med realkredit i porteføljerne en dårlig start på året.

Det danske obligationsmarked har i 2022 indtil videre været præget af kursfald, hvilket betyder, at det nu er 30-årige obligationer med 2% kuponrente, der finansierer danskernes boligkøb. Kursfaldene har naturligvis – og desværre – betydet kursfald på realkreditporteføljerne i Formueplejeforeningerne.

I skrivende stund er Formuepleje Fokus, der investerer op til 500% af egenkapitalen i danske realkreditobligationer, faldet med 6,45% i år.

Nedenfor ses det dekomponerede afkast på porteføljen i Formuepleje Fokus.

Som det ses, er det udviklingen i merrenten (OAS+volatilitet) på danske realkreditobligationer, der driller – præcist som det var tilfældet i 2021.

Der har dog også i år været et negativt bidrag fra renteudvikling, som ikke indtil videre er dækket ind af de løbende renteindtægter. Dette skyldes, at vi er blevet overraskede over udviklingen i de kortere renter, hvor der p.t. forventes at den europæiske centralbank hæver renten med 0,25% til december – hvilket vi ikke forventer.

Samtidig har vi en forventning om, at merrenten på dansk realkredit falder tilbage i løbet af 2022, både fordi merrenten er på meget høje niveauer uden for krisetider historisk set og fordi dansk realkredit ser meget billig ud relativt til europæiske alternativer. Herudover vil den nylige åbning af 2% 2053’ere bidrage med opkøbsefterspørgsel fra låntagere med 0,5% og 1% 30-årige boliglån, hvilket også vil understøtte markedet.

På grafen herunder ses udviklingen i OAS-spændet siden 2006.

For de kommende 12 måneder har vi en forventning om, at renterne vil stige moderat, og at merrenten på danske realkreditobligationer (OAS) vil falde. Holder vores forventninger kan man forvente et afkast i omegnen af 10% over det næste år.

Merrenten (OAS) er her en vigtig faktor, og for illustration af risikoen bør man bemærke det lavere afkast ved uforandret merrente (OAS) i nedenstående figur. Samme udvikling vil kunne forventes, hvis merrenten (OAS) stiger yderligere.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver