Spring til indhold

18. november 2021

Lars Larsen Group er ny ankerinvestor i Formuepleje med ejerandel på 41 procent

Af Formuepleje

Lars Larsen Group, som gennem en længere periode har været kunde i Formuepleje, bød tidligere på året på en større ejerandel af virksomheden. Transaktionen er nu godkendt af alle aktionærer og Finanstilsynet, og den familieejede kapitalforvalter føres videre med uændret værdisæt, der flugter med Lars Larsen Groups kerneværdier – købmandskab, ordentlighed og vækst.

Ændringen i ejerkredsen er et naturligt skridt på vejen for Formuepleje, som gennem de seneste 10 år har været på en markant vækstrejse.

Med en fremtidig ejerandel af Formuepleje på 41 procent, er den delvise overtagelse af selskabet gået præcis som President & CEO i Lars Larsen Group, Jesper Lund, udtrykte ønske om, da planen blev annonceret.

”Det har fra begyndelsen af projektet været vigtigt for Lars Larsen Group, at så mange af de hidtidige ejere som muligt ønskede at geninvestere i Formuepleje, og det har vi oplevet en stor interesse for. Det viser, at aktionærerne deler de visioner og tanker, som Lars Larsen Group har med Formuepleje, og jeg er helt sikker på, at Formuepleje også fremover vil generere attraktive afkast til både kunder og ejere,” siger Jesper Lund.

Fælles værdier

Jesper Lund glæder sig også over, at familien Hommelhoff fortsat vil være en del af Formuepleje. En glæde, der deles af Andreas Hommelhoff.

”Formuepleje er min families livsværk. Vi er gået ned i ejerandel, fordi vi kan se, at der er tale om en investor, der har et ønske om at føre Formuepleje videre i den ånd, min far, Claus Hommelhoff, og Erik Møller byggede virksomheden på for 35 år siden. Med Lars Larsen Groups indtræden i ejerskabet, som ny ankerinvestor, har vi nu et solidt fundament for at videreudvikle Formuepleje og fremtidssikre vores værdisæt, der som det centrale har interessefællesskabet med kunder. Det har også været vigtigt for os at bevare virksomheden på danske hænder. Lars Larsen Group er et godt match for Formuepleje, og det har været den afgørende faktor i forhold til vores beslutning om at gå ned i ejerandel til 20%,” siger Andreas Hommelhoff på vegne af stifterfamilien og tilføjer:

”Formuepleje har siden 1986 udviklet sig fra en lille kapitalforvalter til nu at være Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter. Dette har kun været muligt med loyale kunder samt kompetente og højt motiverede medarbejdere. Formueplejes kerneværdier har altid været at forstå kundens interesser, reelt interessesammenfald, den langsigtede personlige relation, transparens, ordentlighed, og det glæder os, at Lars Larsen Group deler det værdisæt og vil føre virksomheden videre på samme fundament. Det glæder mig samtidig at min far, Claus Hommelhoff, fortsat vil være i koncernen i en uændret rolle som senior formuerådgiver. Jeg fortsætter også selv som medlem af bestyrelsen.”

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver