Spring til indhold

30. november 2023

Vi hjælper med at forberede kommende generationer til det store ansvar

Af Helle Snedker

Hos Formuepleje er ”Next generation” i høj grad i fokus. ”Next generation” er børn af formuende familier, som er kunder i huset, unge, som skal forberede sig på selv at blive velhavende – eller på at træde ind i en bestyrelse eller på en anden ledende post i en familievirksomhed.  

Det kan være i en familieejet produktionsvirksomhed, der fx fremstiller dele til industrien. Eller det kan være i et selskab, som har som formål at opbevare familiens formue, og som måske er skabt, efter produktionsvirksomheden blev solgt. For sådan et selskab er det vigtigt at sikre, at den købekraft, den repræsenterer, også er til stede for kommende generationer. I daglig tale bliver sådan et selskab ofte omtalt som en ”pengetank”. 

I nogle familier løser man den opgave perfekt og har gjort det i generationer. I andre er der af og til den udfordring, at familiens overhoved ser sig selv som udødelig eller som den, der altid ved bedst. 

Somme tider er familiens ”Next generation” blevet særdeles voksne, før familieoverhovedet giver ansvaret fra sig og lader den yngre generation komme til. Det er ærgerligt, for det begrænser den nye generations muligheder for at nyde godt af de erfaringer, der er skabt – og for at dygtiggøre sig, inden de får det fulde ansvar for virksomheden. 

Et udvidet praktikophold 

For nogen kan det måske virke mærkeligt, at vi, der er valgt som samarbejdspartner på investeringsområdet, blander os i den slags. Men faktisk er det oplagt – det er ligefrem vores opgave at blande os. Først og fremmest fordi vi ofte møder de unge i bestyrelsen, hvor de måske skal være med til at definere en investeringsstrategi for familiens holdingselskab. Det er en kompleks og vigtig opgave, som kan løses på rigtigt mange måder – men uden erfaring er det svært. 

Derfor tilbyder vi familier i den situation, at de kan sende deres ”Next generation” afsted på et todages praktikophold. Undervejs lærer de unge noget om, hvad der kendetegner aktier, obligationer, ejendomme og andre ”aktivklasser”, som man kan vælge at investere familiens penge i, og de lærer, hvordan aktivklasserne arbejder sammen. Vi lader dem også få et indblik i vores marketingfunktion, vores legal- og complianceafdeling og i vores it-funktion.  

Når de unge – ofte på opfordring fra forældre og/eller bedsteforældre – har gennemført forløbet, kommer de til næste step på Next generation-stigen.  

Vi taler om en slags udvidet erhvervspraktik for en gruppe udvalgte unge, som vi inviterer inden for i større udenlandske finansvirksomheder. Sammen besøger vi kapitalforvaltere, børsen i New York, eller hvor turen nu går hen.  

De unge får en vigtig viden om den verden, som de på et tidspunkt får brug for at kende mere til, når det er deres tur til at træffe beslutninger om virksomheden og dens fremtid. Og så får de et fantastisk netværk af jævnaldrende i samme situation, som de kan spejle sig i.  

Artiklen har også været bragt i Erhverv+ torsdag den 30. november 2023.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver