Spring til indhold

18. januar 2024

Sumsæreje har skattefordele

Af Helle Snedker

Et sumsæreje er ikke kun en fordel ved skilsmisse – det kan også være en fordel skattemæssigt, når man lever lykkeligt sammen til sine dages ende.

Sumsæreje er en form for særeje, som kan begrænses til et bestemt beløb. Et sumsæreje er et af de mulige tiltag, som kan sikre en fornuftig aftale mellem ægtefæller, hvis parterne havner i en skilsmisse.

Beløbet, som er omfattet af sumsæreje, skal ikke deles mellem ægtefællerne. Resten skal deles, for særejet omfatter kun det aftalte beløb – ikke den øvrige formue.

Sumsæreje kan fx være en god idé i de situationer, hvor ægtefællerne kommer med forskellige økonomiske rygsække ind i ægteskabet, eller hvis familiemæssige omstændigheder gør, at man gerne vil holde en del af formuen ude af det økonomiske fællesskab. Det kan for eksempel være, hvis den ene part har arvet et stort beløb.

Sumsærejet rummer dog flere fordele og kan også være relevant i de tilfælde, hvor ægteskabet faktisk varer livet ud – der er nemlig en magisk grænse for, hvornår et dødsbo er skattepligtigt, og hvornår det er skattefrit. Derfor kan sumsæreje være en fordel skattemæssigt.

Et bo skal betale dødsboskat, hvis boets nettoformue eller boets aktiver på skæringsdagen overstiger 3.272.500 kr. i 2024 (det dobbelte – altså 6.545.000 kr. gælder, hvis afdøde sidder i uskiftet bo).

Er der sumsæreje for et beløb under grænsen på 3.272.500 kr., vil dødsbobeskatning kunne undgås på dette, såfremt forudsætningerne for, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo med delingsformuen, er til stede.

Hvis boet ikke kan holdes under grænsen, skal der betales skat. Hvis afdøde f.eks. ejer aktier, vil indkomsten fra aktierne blive beskattet i perioden, indtil til dødsbobehandlingen afsluttes. For øvrige indtægter skelnes der ikke mellem personlig indkomst og kapitalindkomst. Begge dele beskattes med 50%, og der gives et standardfradrag pr. måned i ”mellemperioden” (= perioden fra 1. januar til dødsdagen) og i ”boperioden” (= perioden fra dødsdagen til dødsbobehandlingen afsluttes).

Når man har en solid opsparing, kan sumsærejet altså bruges til at holde dødsboet under grænsen for, hvornår det bliver skattepligtigt. Særejet skal nemlig altid skiftes, hvorimod længstlevende kan sidde i uskiftet bo med delingsformuen (hvis betingelserne er til stede).

Fælles aktiver

Særlig relevant bliver det, hvis man som par ejer aktiver, som er omfattet af en latent skat, som vil blive udløst ved dødsbobeskatning – det kan fx være en udlejningsejendom eller kapitalandele med høj aktuel værdi og lav oprindelig anskaffelsesværdi (i faglig tale også kaldet ”genstandssum-særeje”).

Det er en god idé at drøfte de praktiske skridt med en god advokat, som har speciale i familie- og arveret og har erfaring med denne type rådgivning.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver