Spring til indhold

24. februar 2020

Coronafrygt trækker markederne i rødt

Af Formuepleje

De finansielle markeder er mandag åbnet med kursfald i både Asien og Europa. Spredningen af coronavirus uden for Kina risikerer at påvirke både virksomhedernes indtjening og den økonomiske vækst. Formuepleje forventer dog, at dykket bliver midlertidigt. ”Væksten i 1. kvartal bliver berørt, men i de kommende kvartaler forventer vi, at der kommer et rebound,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Mandagens åbning har budt på kursfald i Europa, hvor flere indeks falder op imod 4 procent. Formueplejes investeringsløsninger falder også, men på et noget lavere niveau op imod 3 procent.

Den negative kursudvikling er forårsaget af stigende frygt for, om coronavirussen spreder sig kritisk uden for Kina, efter at den i weekendens løb har spredt sig til Sydkorea, Italien og Mellemøsten og medført, at en række byer er sat i karantæne.

I de finansielle markeder skaber det en frygt for, at flere dele af verden må lukke aktiviteter og produktion ned, ligesom tilfældet har været i Kina.

”Vi vurderer, at selskabernes indtjening og den økonomiske vækst tager et midlertidigt dyk i 1. kvartal, men også at tingene i løbet af 2. kvartal igen vender tilbage i deres vante gænge. Vi ser også, at centralbankerne stimulerer økonomierne, og der kan komme yderligere tiltag fra den front. Alt i alt gør det, at vi ikke tror på, at vi bevæger os ud i en større økonomisk nedtur på baggrund af dette,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Aktieeksponering er reduceret

Han nævner også, at Formueplejes investeringskomité allerede i begyndelsen af januar skruede ned for aktieeksponeringen.

”Vi tilpasser løbende vores portefølje, og allerede i begyndelsen af året nedbragte vi aktieandelen. Foreløbig har vi ikke ændret yderligere, men falder aktierne eksempelvis endnu mere, kan det faktisk være en købsmulighed. Det er ofte sådan, vi agerer som aktiv kapitalforvalter: Ved at se muligheder, når andre løber væk i samlet flok. Det er en af de overvejelser, vi skal gøre os, hvis kurserne bliver ved med at falde, uden at det kan begrundes i de konkrete nøgletal,” slutter Søren Astrup.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver