Spring til indhold

22. februar 2021

Formuepleje topper Morningstar-liste

Af Formuepleje

Rangeringen af de danske investeringsforeninger i årets første måned rummer gode nyheder set med Formuepleje-investorernes øjne. På Morningstars liste topper Formuepleje således adskillige af opgørelserne.

Årets første månedlige opgørelse over Danmarks bedste investeringsforeninger fra det uafhængige analyseinstitut Morningstar er overordentlig god læsning.

Formuepleje har således højest rating af alle og ligger øverst på en lang række af de parametre, som Morningstar opgør. Samlet scorer Formuepleje en rating på 4,15 ud af de maksimale fem stjerner. Det rækker til en førsteplads ud af de 22 investeringsforeninger, der er med i opgørelsen, hvor der i alt indgår 736 fonde, som i alt opnår en gennemsnitsrating på 3,40.

”Det er en detaljeret vurdering af, hvor gode vi og branchen er til at levere risikojusteret afkast efter alle omkostninger, vel at mærke på lange investeringshorisonter. Vi er naturligvis selv glade for det, men det kan vores investorer også være,” konstaterer Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Fem fonde med fem stjerner

Ratingen på 4,15 opnår Formuepleje med i alt 54 stjerner fordelt på 13 fonde, og Formuepleje har de maksimale fem stjerner i fem af fondene: Formuepleje Optimum, Forbrugsaktier og PensionPlanner Stabil, Balance og Vækst.

De globale aktieporteføljer LimiTTellus og Globale Aktier opnår begge fire stjerner, ligesom EM Virksomhedsobligationer, PensionPlanner Moderat og Rusland. Formuepleje Danske Aktier, Global High Yield og Obligationer alle har tre stjerner.

Opgørelsen medtager ikke Formueplejes balancerede foreninger som Pareto, Safe, Epikur og Penta.

”Det er ellers dem, som vi betragter som vores allerbedste investeringsløsninger. Det gør det kun endnu mere tilfredsstillende, at vi ligger helt øverst på listen over Danmarks bedste investeringsforeninger. Vores ambition er naturligvis, at vi kan holde fast i den position,” siger Søren Astrup.

Begyndelsen på 2021: Stigninger med visse forbehold

2021 er ligesom 2020 præget af COVID-19-pandemien, men har derudover indtil videre handlet meget om præsidentskiftet i USA, og den markedsuro, som heftig spekulation i blandt andet GameStop-aktien medførte i slutningen af januar. Senest har vi så set de lange amerikanske renter stige, og det skaber fortsat en vis rumlen i de finansielle markeder.

”Målt fra begyndelsen af året har investeringsklimaet egentlig udviklet sig relativt fornuftigt med generelt positive afkast, især i aktier og virksomhedsobligationer. I Formuepleje er vi ret komfortable med, hvordan vi ligger positioneret på nuværende tidspunkt, og derfor er det altid dejligt at se, at vores investeringsløsninger ligger helt i top, når Morningstar foretager sin rangering,” slutter Søren Astrup.

Herunder kan du se Morningstar-ratingen for januar fordelt på henholdsvis bruttoafkast, korrigeret for løbende omkostninger, korrigeret for risikofri rente og slutrating. Formueplejes ratings ses som nummer fem fra venstre.

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver