Spring til indhold

25. august 2020

Aktiesparekontoen handler om at opbygge en investeringskultur i Danmark

Af Helle Snedker, Kundedirektør, partner

Det kan godt være, at aktiesparekontoen ikke er perfekt. Men i et land som Danmark, hvor investeringskulturen i den grad trænger til et løft, er et skridt i den rigtige retning bedre end at blive stående. Derfor er det forhastet at sløjfe aktiesparekontoen og uklogt ikke at hæve loftet som planlagt.

I Finans kunne man mandag morgen læse CBS-professor Michael Møller og CBS-lektor Claus Parum kritisere aktiesparekontoen for at være et fejlskud, der bør afskaffes eller laves om og derudover, at man ikke som planlagt bør hæve grænsen for indskud en gang mere.

Det var mildest talt overraskende læsning, eftersom aktiesparekontoen oven på et svært første år er ved at få fat i mange danskere. Dermed tjener den efter min overbevisning formålet om at være startskuddet til opbygningen af en egentlig investeringskultur i Danmark. Det er desværre en mangelvare i vores ellers dejlige land og derfor har vi brug for initiativer a la aktiesparekontoen.

På to år er der kommet 70.000 nye aktiesparekonti til verden, og det er sådan set et fint tal, når man tænker på, at Danmark ikke ligefrem er foregangsland, når det kommer til investeringskultur. Beklageligvis.

Meldingerne er, at det typisk er kunder, der i forvejen investerer, som har oprettet disse aktiesparekonti, og indvendingen er så, at det er der ikke meget ny investeringskultur over. Det er på sin vis en fair og regulær indvending, og jeg tror, at vi er mange, der gerne så, at aktiesparekontoen havde endnu bedre fat og samtidig var årsag til, at vi havde fået en masse nye debutanter på banen som aktieinvestorer.

Det tager tid at opbygge en investeringskultur

Men man er også nødt til at være realistisk. Heller ikke på dette felt vokser træerne ind i himlen, og det tager længere tid at opbygge en egentlig aktie- og investeringskultur i Danmark end de to år, der er gået, siden aktiesparekontoen blev etableret. Med i betragtning skal også tages, at ikke alle pengeinstitutter havde produktet klar til sine kunder fra start.

På den led er to år ingenting i investeringssammenhæng. Ændringen af en kultur kræver lige dele tid, tålmodighed og også et element af opdragelse. Og danskerne er ikke på samme måde som f.eks. svenskerne opdraget med at investere deres penge, når de har muligheden for det.

Efter min vurdering er aktiesparekontoen derfor blot det første skridt af mange nødvendige, hvis man seriøst mener, at vi skal stimulere danskernes investeringslyst og opbygge en kultur, hvor vi via egne investeringer i højere grad bliver bevidst om, at man kan investere i sin egen fremtid og privatøkonomi.

Ønsket herfra er derfor, at der skal ske endnu mere på den front i stedet for at tale om at afskaffe en mulighed, der kun har haft to års levetid og faktisk får bedre og bedre fat og mere og mere opmærksomhed. Det oplever jeg selv som oplægsholder på webinarer og arrangementer, hvor aktiesparekontoen er et emne, der tiltrækker sig stigende interesse. Enkle og let forståelige skattemæssige strukturer og en attraktiv skattesats er alt sammen medvirkende til, at aktiesparekontoen kan hjælpe med at udbrede investeringskulturen i Danmark.

Har man en ambition om at øge aktiesparekontoens relevans endnu mere, skal man tværtimod hæve loftet i de kommende år som planlagt, så det lander på 200.000 kroner i 2022.

Hent inspiration fra Sveriges investeringssparekonto

Man kunne også kigge over Øresund og lade sig inspirere af, hvordan svenskerne har sammensat deres ”investeringssparekonto”. Den er for eksempel ikke begrænset til noterede aktier og aktiebaserede investeringsfonde som i Danmark, men kan bruges til alle former for investeringer.

Det kunne man godt lade sig inspirere af, hvis man vil forstærke fundamentet under investeringskulturen i Danmark. På den måde er vi slet ikke i mål endnu.

Det illustrerer meget fint, at vi i Danmark først lige er startet med at opbygge en investeringskultur. Det vil være synd og skam, hvis vi allerede giver op efter de første spæde skridt.

 

Artiklen er også bragt som debatindlæg på Finans.dk tirsdag den 25. august 2020

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver