Spring til indhold

23. april 2021

Ordinære generalforsamlinger afholdt 2021

Af Formuepleje

Formuepleje har torsdag den 22. april 2021 afholdt generalforsamlinger i de børsnoterede foreninger, der tæller en investeringsforening samt seks kapitalforeninger.

Investeringsforeningen Formuepleje

Der var for foreningens afdelinger foreslået udbetaling af følgende udbytter:

Afdeling ISIN-kode I kr. pr. bevis
Danske Aktier DK0060269157 8,10
Rusland DK0010237809 1,70
Globale Aktier DK0060337095 2,60
Forbrugsaktier DK0060337335 18,50
Obligationer DK0060632925 2,20
Global High Yield DK0016108640 4,80
EM Virksomhedsobligationer DK0060632842 13,00

Der blev endvidere henvist til fondsbørsmeddelelse af den 21. januar 2021 for Investeringsforeningen Formuepleje, hvoraf fremgik, at de foreslåede udbytter for afdeling Danske Aktier, afdeling Rusland, afdeling Globale Aktier og afdeling Forbrugsaktier allerede var udbetalt som á conto udbytter.

De foreslåede udbytter for Afdeling Obligationer, Afdeling Global High Yield og Afdeling EM Virksomhedsobligationer vil først være til disposition den 7. maj 2021. Dispositionstidspunktet var udskudt på baggrund af de vedtægtsændringer, der var foreslået for Afdeling Obligationer, Afdeling Global High Yield og Afdeling EM Virksomhedsobligationer.

Kapitalforeningerne

For kapitalforeningerne Epikur, Fokus, Merkur, Pareto, Penta og Safe udbetales der ikke udbytte, da alle kapitalforeningernes afdelinger er akkumulerende.

Forslag om fusion og vedtægtsændringer (Investeringsforeningen Formuepleje)

Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen fremsatte forslag til fusion og vedtægtsændringer under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse.

Forslag om fusion (Kapitalforeningen Merkur)

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag til fusion.

Bestyrelsessammensætning (alle foreninger)

Carsten With Thygesen og Michael Vinther var på valg og var villige til genvalg. Bestyrelsen indstillede, at begge blev genvalgt.

Generalforsamlingen godkendte indstillingen, hvorefter bestyrelsen kom til at bestå af følgende bestyrelsesmedlemmer: Carsten With Thygesen, Lars Sylvest, Michael Vinther og Hanne Søndergaard Birkmose.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver