Spring til indhold

26. januar 2023

Top-topskat straffer virksomhedsordningen

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

Lige siden den blev indført i 1993, har der været en ophedet politisk diskussion om topskatten. Men trods mange ønsker om en højere topskattegrænse, så store grupper af almindelige lønmodtagere slap for at betale topskat, så har der ikke været et politisk flertal for at ændre ved systemet. Indtil december sidste år.

Kort før jul præsenterede statsminister Mette Frederiksen arbejdsprogrammet for den nye SVM-regering med nyheden om, at topskatte-systemet står over for en større ændring. Fremover får vi et tredelt topskattesystem, hvor mange lønmodtagere slipper for at betale 15 procent i topskat, men helt en julegave er den nye regerings planer dog ikke. Særligt ikke for de mange tusinder af selvstændige der driver deres forretning gennem virksomhedsordningen.

Lad os lige se på det nye topskattesystem først. Fremover skal man først betale en mellemskat på 7,5 procent for sin indtægt mellem 618.400 og 750.000 kroner. For indkomster mellem 750.000 – 2,5 millioner betaler man topskat på 15 procent, mens man for indkomster over 2,5 millioner kroner bliver beskattet med en top-topskat 20 procent.

Umiddelbart kan man godt følge logikken, når politikerne gerne vil beskatte progressivt – altså de højeste indkomster mest – men man kommer uforvarende til at ramme selvstændige i liberale erhverv som advokater, revisorer, læger og tandlæger. Mange i denne gruppe har opbygget opsparinger i deres virksomhed med en forventning om, at de kan hive penge ud, hvis de gradvis trapper ned på arbejdet, til en skattesats, der var lavere end den, regeringen lægger op til. De bliver derfor med andre ord beskattet med tilbagevirkende kraft.

Helt galt rammer regeringens planer, hvis baggrund for at opretholde en virksomhedsskatteordning pludseligt forsvinder. Det kunne fx være af helbredsmæssige årsager, eller fordi kundegrundlaget ikke længere er til stede. Her vil opsparingen komme ud til fuld beskatning året efter ophøret og blive fuldt ramt af top-topskat – selvom optjeningen har fundet sted over mange år.

En måde at komme udenom de kommende nye regler er enten af foretage en skattefri virksomhedsomdannelse, så midlerne fremover kan tages ud som udbytte – med betaling af henholdsvis 27 procent eller 42 procent i skat afhængigt af aktieindkomsten det pågældende år. Alternativt kan den, der driver virksomhed i virksomhedsskatteordningen, løbende sørge for at udnytte muligheden for at overføre op til 30 procent af årets overskud til en pensionsordning. Herved reduceres udfordringen – men undgås ikke helt. Hvis du er en af mange tusinder af danskere, der driver selvstændig virksomhed igennem en virksomhedsordning, så er det en god ide at søge rådgivning for at høre, hvad dine muligheder er. I modsat fald står du til at blive straffet med tilbagevirkende kraft. Med regeringens planlagte ændringer er det endnu engang blevet klart, at det er en stor fordel for dig, der har en større opsparing, ikke blot at holde dine midler i et skattemiljø men gerne at placere dine opsparingsæg i flere kurve. VSO, pension, selskab, aktiesparekonto osv. Der er ofte stor kreativitet på Christiansborg i form af at ændre den måde, vi beskattes på – men det er sjældent, at ændringerne ændrer alle skattemiljøer ens på samme tid.

Artiklen har også været bragt i Erhverv+ torsdag den 26. januar 2023.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver