Spring til indhold

16. december 2022

Tjek din økonomi – inden 2023 kommer for godt i gang

Af Helle Snedker

Selvom du måske har travlt med at finde de rette julegaver til at lægge under træet, så er der endnu en ting, der er værd at huske på. Et nyt skatteår venter lige om hjørnet, og så er det med at overveje: Har du et budget, der holder og er gearet til at bygge til en god fremtidig økonomi? Og er du opmærksom på at indberette din skattebillet rigtigt og rettidigt – og at skattesatserne ofte ændrer sig ved et årsskifte?

Hvis du ikke allerede har gjort det, så er tiden til, at du får kigget din privatøkonomi igennem. Har du betalt det rigtige i skat i år, så du ikke får en regning til foråret – og kommer til at betale renter til Skat med virkning fra 1. januar 2023, som ikke kan trækkes fra? Har du været igennem din forskudsopgørelse for det år, der begynder inden for en lille måneds tid? Det vil vi opfordre til, og vi giver gerne svar på spørgsmål i relation til dine investeringer hos os.

Start med at lægge et budget og se, hvad du har af udgifter. Dernæst bør du åbne din forskudsopgørelse, så du finder frem til, hvad du vil have af indtægter efter skat i det kommende år. Forskudsopgørelsen skal du tænke som et budget, hvor du fortæller Skat hvilke indtægter og fradrag, du forventer i det kommende år, og så kan de sætte din skat efter det. Når året er slut, bliver regnestykket gjort op i årsopgørelsen. Her kommer den endelige afklaring af, om skatteindbetalingerne i årets løb har været tilstrækkelige, rigelige eller for små.

Når du har lagt dit budget, oplever du måske, at indtægterne overstiger udgifterne, og hvad skal du så bruge disse midler til? Det kunne være en oplagt mulighed til at bygge en opsparing op ved at investere pengene og ad den vej lægge grundlaget for at opbygge en formue. Husk, at store formuer også har været små engang.

Et nyttigt råd er samtidig, at det gælder for alle om at komme i gang, fordi renters rente-effekten forstærkes i takt med investeringshorisontens længde.

De fem skattemiljøer

Når du investerer dine penge, kan det ske i fem forskellige skattemiljøer – aktiesparekonto, frie midler, pension, selskab og virksomhedsordningen (VSO). Det er ikke ligegyldigt, for skattesatserne varierer – og samspillet er afgørende.

  • Aktiesparekonto

På aktiesparekontoen bliver du automatisk beskattet med 17 procent, hvis der har været et afkast – uanset om du har realiseret en kursgevinst eller ej. Det er lagerbeskatning, der gælder her, og dit pengeinstitut indbetaler automatisk skatten for dig.

Du skal være opmærksom på, at der er et loft for indskud på 103.500 kroner (106.600 kroner i 2023), men du må gerne tilføre det beløb, der betales i skat, også selv om du kommer over loftet.

Vil du læse mere om aktiesparekontoen og hvilke af Formueplejes fonde, der passer til dette skattemiljø, så finder du vejen her

  • Frie midler

Når det gælder frie midler, bliver det lidt mere kompliceret, fordi der er to former for beskatning: Aktieindkomst og kapitalindkomst. Og der er to principper: Lagerprincippet og realisationsprincippet.

Aktieindkomst er den ”lette” at forklare og skal svares af udbytter, realiserede kursgevinster og kursgevinster fra akkumulerende aktieafdelinger, der er på Skats positivliste. Op til et afkast på 57.200 kroner betaler du 27 procent i skat og afkastet derover 42 procent. Beløbet er dobbelt op, dvs. 114.400 kroner, hvis du har ring på fingeren og har en ægtefælle. Beløbsgrænserne stiger i øvrigt til 58.900 og 117.800 kroner i 2023. Du kan fradrage realiserede tab ved salg af aktier og udbyttebetalende aktiebaserede investeringsforeninger samt tab – både realiserede og ikke realiserede – på de akkumulerende aktiebaserede foreninger på Skats positivliste.

Kapitalindkomst har derimod ry som ”den svære skat”, fordi den er en noget mere individuel og dermed kompliceret størrelse. Kapitalindkomst følger lagerprincippet, og derfor skal man hvert år betale skat af sit afkast, også selv om man ikke har solgt og realiseret. Hvert år får man naturligvis også fradrag for eventuelle tab – både realiserede og ikke realiserede.

Akkumulerende afdelinger, der ikke er på Skats positivliste, obligationer samt obligationsbaserede investeringsforeninger beskattes som kapitalindkomst.

For så vidt angår Formueplejes fonde, og hvordan de fordeler sig på henholdsvis aktie- og kapitalindkomstbeskatning samt lager- og realisationsprincip, så finder du en oversigt via dette link eller lige herunder:

  • Pension

Det tredje skattemiljø er pensionen, og her kan du i princippet læne dig tilbage, når det gælder årets skattebetaling, for det klarer dit pensionsselskab eller din bank. De sørger for at betale 15,3 procent af dit afkast. Beregningen sker ved årsskiftet, og betalingen finder sted i løbet af januar.

Men selv om pensionsbeskatningen bliver klaret for dig, er der faktisk noget, du kan gøre godt for dig selv i forhold til pension: Sørg for hvert år at indbetale det maksimale i din aldersopsparing (i 2022 er beløbet 5.500 kr.og i 2023 8.800 kroner). Dernæst bør du overveje at overføre maksimale 59.200 kroner til en ratepension, hvilket giver dig fradrag i det beløb, du betaler topskat af. Sidst, men ikke mindst kan du overføre ubegrænset til din livrente. Fordelen ved de ekstra pensionsindbetalinger er, at du kan nedbringe din topskat, hvis din indkomst ligger i det niveau. 

  • Selskaber

Næstsidste skattemiljø er selskaber – såvel ApS som a/s for begge gælder, at du betaler 22% i skat af dine investeringsafkast.

  • VSO (Virksomhedsskatteordningen)

Det sidste skattemiljø, jeg vil bringe i spil, er henvendt til dem med en virksomhedsskatteordning (VSO). Det kan være folk, der arbejder inden for liberale erhverv eller med ejendomme. Her kan det være en god ide at overføre op til 30 procent af årets overskud til en pensionsordning. Dels for at arbejde i flere skattemiljøer, som sjældent rammes ens, når der sker ændringer i lovningen. Dels for at undgå at hård beskatning, når pengene en dag skal trækkes ud af VSO’en, hvis grundlaget for at opretholde virksomhedsordningen ikke længere er til stede. Derudover er det også vigtigt at pointere, at opsparingen inde i virksomhedsordningen naturligvis også kan sættes på arbejde og investeres. Begge dele kan snildt nås inden juleaften.

Investerer du de midler, du har sparet op i din virksomhedsskatteordning, så er mulighederne med Formuepleje lige her.

Gaverne til nærtstående

De rette gaver under juletræet kunne være pengegaver. Og har du overskydende penge, er det en god ide at udnytte, at du kan give op til 69.500 kroner til nærtstående i lige linje – dvs. børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre. Vil du inddrage svigerbørnene, er det skattefri gavebeløb 24.300 kroner. På den måde kan du eventuelt spare arveafgift.

Formueplejes Premium Elite-kunder har et stående tilbud om at få lagt en ”Senior Wealth-plan”, som hjælper med overblik over, hvor mange penge der er tilbage, når du f.eks. fylder 100 år – hvis du fortsætter med nuværende årlige forbrug. Dette kan være en fordel, hvis du skal tilrettelægge generationsskifte og give økonomiske gaver til nærtstående. Læs mere om nedsparing lige her

Få styr på skatten i tide

Lige inden nytår er det en god ide, at du tjekker, om der er styr på skatten. Har du brug for hjælp hertil, kan du se mere lige her. Husk også at benytte de muligheder der er, som håndværker- og servicefradrag og ekstra pensionsfradrag. Husk dog, at håndværkerfradraget kun kan trækkes fra til og med 31. marts 2022.

Og som en slutbemærkning vil jeg minde om, at som en del af det nye regeringsgrundlag er der lagt op til, at topskatten bliver nedsat til 7,5 procent op til 750.000 kroner, bliver 15 procent fra 750.000 kroner til 2,5 millioner kroner og 20 procent over 2,5 millioner kroner.

 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver