Spring til indhold

16. april 2023

Med første kvartal bag os: Inflationen aftager så småt - kommer så recessionen?

Af Formuepleje

Første kvartal af 2023 er bag os, og mens foråret så småt pibler frem, er der anledning til lidt refleksion over årets første 3 måneder, og hvad vi hos Formuepleje forventer, når vi kigger lidt længere frem.

Året begyndte positivt for Formueplejes fonde, som for andet kvartal i træk viste pæne afkast både absolut og relativt. Der var positive afkast på samtlige investeringsløsninger i Formuepleje, og afkastene var generelt noget højere end de relevante alternativer. 

Aktiemarkederne var stærke. Når man får et afkast på over 5 procent på verdensaktieindekset på blot tre måneder, må det betegnes som et ganske godt, og en del over, hvad der normalt med rimelighed kan forventes.  

Renteudviklingen er der kommet lidt mere ro på. Dansk realkredit havde positive afkast, og specielt Formuepleje Fokus, rentemotoren i vores investeringsløsninger, klarede sig udmærket, hvilket er en af årsagerne til, at vores balancerede porteføljer havde et godt kvartal. 

De globale markeder

Hæver vi blikket og kigger bredere på de globale finansielle markeder, fortsatte de geopolitiske spændinger med krigen i Ukraine og voksende spændinger mellem USA og Kina. Det påvirker både økonomier, forbrugere og investorer og oveni kom så et turbulent rentemarked som følge af et bankkrak i USA og redningen af en storbank i Schweiz.

I begyndelsen af januar var forventningen, at den amerikanske rente muligvis skulle hæves en enkelt gang mere – op til 5 %, og at FED efter sommerferien ville begynde at sætte renten ned. Den slags kan de finansielle markeder godt lide. 

Forventningerne ændrede sig dog meget kraftigt flere gange i første kvartal, og den rentesænkning, man havde sat næsen op efter forduftede og blev afløst af en forventning om stigende renter, da vi nåede den 8. marts 2023.  

Der krakkede den amerikanske Silicon Valley Bank og udløste et veritabelt skred i forventningerne til den korte rente. Nogenlunde samme scenarie udspillede sig i Europa, hvor også den schweiziske bank Credit Suisse var i vanskeligheder og endte med at blive overtaget af UBS.  

Da obligationer handler med renten og der i løbet af bare en uge kom så store forventningsskred til rentens udvikling, udløste det stor uro på obligationsmarkedet. Heldigvis har verden lært af finanskrisen i 2008 og centralbankerne greb ind med skarpt fokus på at holde priserne i ro og at sikre stabilitet i den finansielle sektor. Fordi de reagerede hurtigt, kunne de i slutningen af kvartalet atter fokusere mere på inflationen.  

Truer recessionen? 

Og hvad skal vi så forvente af den kommende tid?

Man får ikke endegyldigt bugt med kerneinflationen, før der kommer ro på arbejdsmarkedet. Der er et markant underskud af arbejdskraft, og hvis den kurve skal knækkes, skal aktiviteten og det nuværende lønpres dæmpes. 

Det kan gøres ved at hæve renterne, indtil arbejdsløsheden begynder at stige, og sandsynligvis sender os i en recession. I det scenarie kommer bankerne til at være endnu mere restriktive med, hvem de låner penge ud til.

Renteforhøjelserne betyder også, at virksomhedernes indtjening begynder at blive presset, og det er bankerne, der i første omgang kommer til at samle den regning op, blandt andet i form af større tab på udlån. 

Med udhulingen af reallønnen, højere renter, et presset boligmarked og langt større tilbageholdenhed i bankerne med at låne penge ud, vil forudsætningerne for en kraftig vækstafmatning eller recession i 2. halvår til stede, både i USA og Europa. 

I Formuepleje ser vi lyspunkter forude og forventer, at kerneinflationen er toppet i USA og ventes at toppe i Europa i løbet af de kommende måneder. 

En vækstafmatning eller recession kan ramme både USA og Europa i løbet af tredje kvartal, men vi forudser ikke en lang og dyb recession eller en meget voldsom eller langvarig nedtur på aktiemarkederne.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver