Spring til indhold

24. juni 2022

Formueplejes PensionPlanner-fonde skifter navn til Mix

Af Formuepleje

Hvis du er investor i Formuepleje Optimum eller en af Formueplejes PensionPlanner-fonde, skal du være opmærksom på, at der den 1. juli træder en række fusioner og navneændringer i kraft. Disse ændringer vil ikke få større betydning for dig som investor, men der er alligevel et par forhold, du skal være opmærksom på.

Den 29. april 2022 besluttede generalforsamlingen i Investeringsforeningen Formuepleje at fusionere enkelte afdelinger og at gennemføre en navneændring for Formueplejes PensionPlanner-fonde. Finanstilsynet har nu godkendt disse planer.

Det betyder primært to ting:

 1. Vi udfaser navnet PensionPlanner og erstatter det med Mix.
  • Optimum og PensionPlanner Stabil fusionerer og skifter navn til Formuepleje Mix Low
  • PensionPlanner Moderat og PensionPlanner Balance fusionerer og skifter navn til Formuepleje Mix Medium.
  • PensionPlanner Vækst skifter navn til Formuepleje Mix High.
 2. De to Mix Medium og Mix High-afdelinger vil som alle Formueplejes øvrige blandede fonde fremover operere med resultathonorar, hvilket allerede gør sig gældende for Mix Low.

I denne oversigt giver vi svar på baggrunden for ændringerne, og hvad de betyder for dig som investor.

Vigtige datoer

De ophørende fonde (PensionPlanner Moderat og PensionPlanner Stabil) har sidste handelsdag fredag den 24. juni 2022.

Ombytningsforholdet bliver offentliggjort den 29. juni på baggrund af de indre værdier den 24. juni, og den 1. juli kan investorerne forventeligt se deres nye investeringsbeviser i depoterne.

Ombytningen sker helt automatisk, og derfor behøver du som investor ikke foretage dig noget aktivt i denne forbindelse.

Hvorfor skifter fondene navn?

Det gør de, fordi vi oplever, at PensionPlanner giver et forkert indtryk af, hvad det er for en type investeringsløsninger. Det håber vi fremover vil fremgå tydeligere af de nye navne. Afdelingerne er nemlig almindelige blandede, ugearede porteføljer, som kan bruges til meget mere end, hvad navnet antyder – altså pensionsopsparing – og så er de tilmed højt ratede hos Morningstar.

Hvorfor fusionerer flere af afdelingerne?

Det gør vi, fordi der er tale om afdelinger, som er relativt små, og som ligner hinanden meget i opbygning. Derfor giver det mening at fusionere dem. Derudover vil vi også gerne synliggøre, at vi har investeringsløsninger til alle – både med og uden gearing.

Bliver det dyrere at være investor i Formuepleje, når I ændrer gebyrstrukturen i de fortsættende fonde?

Nej, i udgangspunktet bliver det faktisk billigere at være investor. Kun i et scenarie, hvor afdelingerne leverer et afkast væsentligt over det forventede, kan det blive lidt dyrere. På den måde bevarer vi interessefællesskabet med dig som kunde. Vi tilpasser dog honorarmodelen for Mix Medium og Mix High, så den flugter med vores øvrige blandede afdelinger. Det vil sige, at der fremover vil være resultathonorar i alle vores blandede fonde på samme måde, som man kender det i vores gearede løsninger.

Hvordan kan det være, at I går over til resultathonorar i Mix Medium og Mix High?

Det gør vi, fordi interessefællesskabet med investorerne er en kerneværdi for Formuepleje. Vi mener, det er den eneste rigtige måde at drive kapitalforvaltning på. Nu kan vi tilbyde dette interessefællesskab for alle vores investorer – uanset om de ønsker at investere i porteføljer, der anvender gearing, eller ej.

Hvad betyder ændringerne for mig, der har investeret i:

Optimum

Den eneste ændring for investorer i Formuepleje Optimum er, at afdelingen skifter navn til Formuepleje Mix Low. Investeringsstrategien og fondens risikoprofil vil være den samme som hidtil, og hverken navneændring eller fusionen med det, der tidligere var kendt som PensionPlanner Stabil, får nogen betydning for dig.

PensionPlanner Stabil

Vi fusionerer afdelingen ind i Formuepleje Optimum, og den nye afdeling vil fremover hedde Formuepleje Mix Low. For at sikre interessefællesskabet med dig som investor opererer vi med resultathonorar (som kan være positivt eller negativt) – præcis som i Formueplejes kapitalforeninger.

 • Hurdlerate: 2,5%
 • Maksimalt negativt resultathonorar: 0,26%
 • Faste omkostninger: 0,81%

PensionPlanner Moderat og PensionPlanner Balance

De to afdelinger fusionerer, og investorer i disse fonde vil fremover være registreret som investorer i Formuepleje Mix Medium. Risikoprofilen vil være middel og vil fremover kunne sammenlignes med risikoprofilen i Formuepleje Safe. For at sikre interessefællesskabet med dig som investor ændrer vi også omkostningsstrukturen, som fremover vil operere med resultathonorar (som kan være positivt eller negativt) – præcis som i Formueplejes kapitalforeninger.

 • Hurdlerate: 4%
 • Maksimalt negativt resultathonorar: 0,43%
 • Faste omkostninger: 1,2%

PensionPlanner Vækst

For dig som har investeret i PensionPlanner Vækst betyder ændringen, at du fremover vil være investor i Formuepleje Mix High. Risikoprofilen vil være over middel og vil fremover kunne sammenlignes med risikoprofilen i Formuepleje Epikur.

Grunden til, at der i Mix High ikke sammenlignes med et højrisikoindeks er, at porteføljen også indeholder obligationer.

For at sikre interessefællesskabet med dig som investor ændrer vi også omkostningsstrukturen, som fremover vil operere med resultathonorar (som kan være positivt eller negativt) – præcis som i Formueplejes kapitalforeninger.

 • Hurdlerate: 5%
 • Maksimalt negativt resultathonorar: 0,54%
 • Faste omkostninger: 1,4%

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til ovenstående eller til dine investeringer i Formuepleje generelt, er du altid velkommen til at kontakte os på 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver