Spring til indhold

24. februar 2024

Obligationer i fokus – forstå dine muligheder

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

Obligationer er en vigtig ingrediens i en veldiversificeret portefølje. Helle Snedker giver her en gennemgang af mulighederne for at investere i obligationer.

Obligationer er i manges fokus lige nu – og med god grund. Efter år med historisk lave eller negative renter, er renteniveauet atter tilbage, hvor obligationsmarkedet er interessant for investorer.

Grundlæggende kan obligationer inddeles i tre kategorier

  • Statsobligationer
  • Realkreditobligationer
  • Virksomhedsobligationer

Statsobligationer er ikke-konverterbare, modsat realkreditobligationer, som både findes i konverterbare og ikke konverterbare udgaver i markedet.

At en obligation er konverterbar betyder, at den har en indbygget ret for låntager til at indfri til kurs 100, hvis renten i samfundet er faldet, og låntager gerne vil over i et lån med lavere rente.

Hvis låntager gør brug af denne mulighed, kommer pengene hurtigere retur til den, der har købt obligationen, som så må ud og placere sine penge til den lavere rente, der nu findes på markedet.

Virksomhedsobligationer adskiller sig fra de to andre kategorier ved, at de bliver udstedt af en virksomhed. Derfor er det den pågældende virksomheds eksistens og betalingsevne, der er afgør, om investoren modtager renter og løbende ydelser som aftalt, og at lånet tilbagebetales, når det forfalder.

Risiko og afkast går hånd i hånd, så selvom obligationer generelt betragtes som en lavrisiko-investering, findes de i alle forskellige risikoklasser med dertilhørende afkastforventninger.

Hvorfor investere i obligationer?

Spredning er et nøgleord, når det kommer til porteføljesammensætning. Det gælder både inden for den enkelte aktivklasse – altså spredning mellem flere forskellige aktier og obligationer.

Men spredning på tværs af aktivklasser som fx obligationer og aktier er også vigtig. Historisk svinger aktier og obligationer ikke i takt (det er kun sket i fire ud af de seneste 100 år, at både det amerikanske aktie- og obligationsafkast er endt med at være negativt samme år).

Derfor kan obligationer være en vigtig komponent i en diversificeret portefølje, fordi de er med til at skabe en god balance.

Usikkerhed om renteudviklingen

Det er svært at forudsige fremtidens renteniveau, og i øjeblikket er der indikationer på både mulige rentestigninger og -fald.

Det, der taler for, at renten falder, er først og fremmest frygten for en recession og et mindre prispres, blandt andet forårsaget af stramninger i pengepolitikken, som har dæmpet den økonomiske aktivitet og lettet på kerneinflationen.

Omvendt indikerer et stærkt arbejdsmarked, forsat høje lønninger og et øget udbud, at renterne kan stige.

Når man analyserer tallene, forventer markedet generelt lavere renter. Det skyldes, at udviklingen i inflationen og forventningerne til den økonomiske vækst øger forventningen om lavere renter fra centralbankerne som Federal Reserve (FED) i USA og Den Europæiske Centralbank (ECB).

Uanset markedernes forventninger om et rentefald inden længe, er det umuligt at forudsige, hvornår det sker, og hvor meget renten eventuelt vil falde. Derfor gælder anbefalingen nu som altid, at en veldiversificeret portefølje er et fornuftigt valg.

Renteudvikling

 

Kilde: Nationalbanken og Nordea
Det er igen blevet interessant at investere i obligationer – stigende renter betyder potentielt højere afkast i form af øgede renteindtægter. Grafen viser den toårige realkreditrente, som er en effektiv rente på en toårig flexlånsobligation. Derudover ses den gennemsnitlige indlånsrente, som er en gennemsnitlig effektiv rentesats på husholdningernes indlån i danske pengeinstitutter.

Invester selv eller vælg en færdig pakke

Som det gælder for de fleste andre investeringsformer er det muligt at investere i obligationer på egen hånd eller via en investeringsforening.

Der er fordele og ulemper ved begge dele, men fordelen ved at investere i obligationer via en investeringsforening er, at du opnår en god spredning på forskellige obligationer.

I Formuepleje har vi en stor erfaring og dyb indsigt i obligationsmarkedet, derfor er vi i stand til at udvælge de mest lovende investeringsmuligheder og håndtere kompleksiteten på markedet.

Om du ønsker selv at vælge enkeltaktier og købe obligationer i forening, eller om du foretrækker en ”færdig pakke” som fx Formuepleje Mix Low/Medium/High er et temperamentsspørgsmål, og vi står klar til at rådgive dig om begge dele.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver