Spring til indhold

1. juni 2024

Hold øje med vinderne, når inflationen falder

Af Formuepleje

Især virksomheder med en stærk pricing power har nydt godt af en betydelig indtjeningsvækst, mens inflationen har været høj.

Som inflationen ser ud til at have toppet, gælder det om at holde ekstra godt øje med de såkaldt 'margin modstandsdygtige' selskaber.

Selvom inflationen i euroområdet steg en smule i maj (fra 2,4 i april til 2,6 i maj mod forventet 2,5; kilde: Eurostat), tyder meget på, at den har toppet og bevæger sig nedad, om end det stadig går for langsomt.

For en del selskaber, som længe har nydt godt af den høje inflation og har haft indtjeningsvækst som en direkte følge af de højere priser, betyder det, at de nu skal nu til at forberede sig på en ny virkelighed, fortæller chefporteføljeforvalter Morten Gregersen.

Således er stigende inflation historisk fulgt af stigende indtjeningsmarginer, mens faldende inflation presser selskabernes indtjening.

”En moderat inflation er gavnlig for mange virksomheder, det gælder især dem med en stærk pricing power, fordi de kan hæve priserne for at kompensere for de stigende omkostninger, uden at de mister kunder eller markedsandele. Det gør dem i stand til at opretholde eller øge deres profitmarginer, selv når omkostningerne stiger,” forklarer han.

Faktorer, som kan bidrage til en stærk pricing power er f.eks. en stærk brandloyalitet, manglende alternativer til virksomhedens produkter eller tjenester, og hvis produkterne eller tjenesterne skiller sig markant ud fra konkurrenternes.

Hold øje med de modstandsdygtige

Nu, da inflationen forventes at have toppet, handler det for investorer om at fokusere på, hvem der vinder, når inflationen er på det nuværende niveau eller faldende.

Derfor bør man holde særligt øje med selskaber, som har gode muligheder for at generere vækst på egen hånd, de såkaldt ’margin modstandsdygtige’.

Det kan f.eks. være selskaber, som allerede nu er i fuld gang med at implementere kunstig intelligens og derfor vil være i stand til at øge produktionen, hvilket vil understøtte indtjeningen.

Morten Gregersen peger på eksempler som det tyske softwarefirma SAP og hollandske ASML som 'margin modstandsdygtige'. 

"SAP står over for en kraftig marginekspansion, fordi selskabet hurtigt vil kunne udnytte AI til sine cloudløsninger, mens ASML er underleverandør til hele chipindustrien. Netop hvad ASML angår, er der få alternativer på markedet, hvilket er ASML's store styrke.”

Også Novo Nordisk og Tryg hører til i kategorien af selskaber, som regnes for at være modstandsdygtige, når priserne falder.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver