Spring til indhold

19. marts 2020

Sådan styrer vi porteføljerne i denne tid

Af Formuepleje

Der er med god grund stor opmærksomhed om udviklingen i de finansielle markeder for tiden. Det samme gælder naturligvis Formueplejes investeringsløsninger, der ligesom alle andre er mærket af de bratte kursfald den seneste måned.

Den voldsomme markedsnedtur, der den seneste måned har betydet meget negative afkast som følge af den økonomiske nedlukning på grund af coronavirus, giver anledning til mange hovedbrud.

Også blandt investorerne i Formueplejes investeringsløsninger, der ikke er gået ram forbi.

”Mange spørger, hvordan vi konkret håndterer risikostyringen, og svaret er, at vi løbende tilpasser og styrer vores positioner til porteføljen. Lige nu er der tumult på markederne, og det rammer også vores porteføljer. De store kursfald og enkelte dage med kraftige kursstigninger betyder at vi hyppigere end ellers rebalancerer porteføljerne, så vi hele tiden sikrer, at for eksempel vores aktieandel og obligationsandel bliver på de ønskede niveauer. I de porteføljer, hvor vi anvender gearing, sørger vi selvfølgelig også for at tilpasse, så gearingen ikke stiger. Desværre undgår vi ikke de massive kursfald her på kort sigt, men vi sørger for at positionerne hele tiden er tilpasset, så porteføljerne holder sig i de risikokategorier, de også havde, før corona-uroen satte ind,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje og peger på, at man som kunde hele tiden kan følge positionerne i de enkelte fonde via faktaarkene, hvis man vil være fuldt opdateret på situationen.

"Vi har undervurderet panikken i markederne i disse dage, men i investeringskomiteen mener vi det vigtigste nu er at være meget disciplinerede i forhold til vores strategi. Vi forholder os selvfølgelig løbende til ny information, men vi mener også, at vores opgave er at sikre, at strategien er den rigtige i forhold til at se gennem en meget urolig og usædvanlig periode," slutter Søren Astrup.

Få mere at vide

Du finder faktaarkene på Safe og Penta her: Safe og Penta.  

På de resterende fonde finder du linket til faktaark på den enkelte fonds side ved at trykke her.

Derudover kan du også læse denne korte artikel om risiko.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver