Spring til indhold

15. april 2020

Påsken bød på gode nyheder fra hjælpepakkefronten

Af Formueplejes investeringskomite

Både EU og USA’s centralbank var i løbet af påsken på banen med flere tiltag, der skal afbøde coronakrisen. Det er gode nyheder og endnu en understregning af, at beslutningstagerne gør, hvad der står i deres magt for at holde hånden under økonomierne.

Påskeugen bød på en række gode nyheder set fra de finansielle markeders perspektiv. Rækken af nye hjælpepakker og redningsplaner fortsatte således hen over påsken i både Europa og USA, og det har mildnet stemningen på de finansielle markeder yderligere, ligesom vi har set over de forgangne par uger efter de kraftige kursfald i februar og første del af marts.

I Europa blev EU’s finansministre skærtorsdag enige om en genopretningspakke, der svarer til i omegnen af 3,5 procent af EU’s BNP. Formålet med hjælpepakken er især at hjælpe med finansieringen af små og mellemstore virksomheder, ligesom de nationale lønkompensationsordninger bliver hjulpet på vej af EU’s genopretningspakke.

I USA var det centralbanken Federal Reserve, der stod for de epokegørende nyheder, da man bekendtgjorde, at Fed fremover får mulighed for også at investere i high yield-virksomhedsobligationer, såfremt disse pr. 22. marts havde en investment grade-rating og ikke er røget under en rating på BB-.

Det fik kurserne på virksomhedsobligationer til at stige ganske pænt i påskeugen, og det er også en nyhed, der understreger, at centralbanken med alle midler vil holde hånden under markedet.

På den baggrund forventer Formueplejes investeringskomite en indsnævring af kreditspændet og dermed kursstigninger på virksomhedsobligationer. Det forventes også at få en positiv afsmitning på de danske realkreditobligationer og dermed på Formueplejes kapitalforeninger.

På oliefronten har vi set verdens største olieproducerende lande (OPEC, Rusland og USA) blive enige om at skære olieproduktionen med cirka 10 procent. Efterspørgslen efter olie er faldet 30 procent under coronakrisen, og det har medført et markant dyk i oliepriserne.  Aftalen om at begrænse produktionen med 10 procent er den største nogensinde, men historisk har det været svært at føre lignende aftaler ud i livet, når de skulle omsættes til virkelighed. Under alle omstændigheder kan aftalen dog være med til at sikre, at frygten for konkurser i olie- og energisektoren mindskes.

Nedlukninger kan trække ud 

På den negative side skal man til gengæld forvente, at nedlukningerne af en lang række lande kommer til at vare længere end forventet og frygtet, og det kan give vækstnedgangen yderligere nogle hakker ned. Italien, Spanien og Frankrig er lukket helt ned, USA har lukket alle skoler indtil efter sommerferien, og også Storbritannien holder et aktivitetsniveau på det absolutte minimum.

De voldsomme arbejdsløshedstal fra USA, hvor 17 millioner amerikanere har meldt sig arbejdsløse over de seneste tre uger, er også en kendsgerning, vi som aktiv kapitalforvalter forholder os til.

Samtidig har Kina udtrykt bekymring for, at der risikerer at komme en anden bølge af COVID-19-virus, efter at antallet af smittede har haft dage med nye stigninger. Kineserne har fremhævet, at det skyldes, at en del kinesere er vendt hjem og har krydset grænsen fra Rusland i den nordøstlige provins Heilongjiang.

Formuepleje har reduceret aktieandelen

Formueplejes vurdering af situationen er, at der bliver gjort meget og meget godt, men også at der fortsat er risici. Vi ser aktier som attraktive over en 12-18 måneders horisont, men på kort sigt forventer vi, at der vil være perioder med volatilitet.

På baggrund af de kraftige kursstigninger, vi har set over de seneste uger, tog Formueplejes investeringskomite lige før påske toppen af aktieandelen, som nu ligger på 95 procent af den maksimale aktieandel. Vi vil løbende vurdere, om der er muligheder for at udnytte udsvingene på aktiemarkederne, både i forhold til at reducere aktieandelen yderligere eller øge den igen.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver