Spring til indhold

28. januar 2022

Formuepleje runder 2021 af med ny topplacering hos Morningstar

Af Formuepleje

For 12. gang ud af 12 mulige rangerede Formuepleje i december højest på Morningstars liste over Danmarks bedste investeringsforeninger.

Den månedlige rating af de danske investeringsforeninger fra det uafhængige analysehus Morningstar har gennem hele 2021 været god læsning for Formuepleje, og årets sidste måned sluttede af på samme vis: For 12. gang ud af 12 mulige rangerer Formuepleje nemlig højest i den månedlige rating over danske investeringsforeninger.

Opgørelsen er et godt sammenligningsværktøj, hvis man som langsigtet investor gerne vil have et indtryk af, hvad der er leveret af afkast i historisk sammenhæng.

Formueplejes 11 ratede investeringsløsninger opnåede i december tilsammen 45 stjerner, og det er lig med et gennemsnit på 4,09 stjerner. Fem stjerner er det maksimale antal en fond kan opnå.

Formuepleje topper flere lister

I alt figurerer 21 danske investeringsforeninger på listen, og Formuepleje topper de fleste af de ratings i målingen. Både når det drejer sig om bruttoafkast, nettoafkast, når der er korrigeret for risikofri rente samt den endelige overall-rating ligger Formueplejes således nummer et.

”At vi har toppet listen i hele 2021, vidner om, at vores investeringsløsninger er særdeles konkurrencedygtige. Det er vores ambition at levere det bedst mulige risikojusterede afkast efter alle omkostninger, selv om man ikke kan regne med at gøre det måned for måned, som vi har gjort gennem hele det forgangne år,” forklarer Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Formueplejes 45 stjerner i september fordeler sig således:

Fem stjerner: PensionPlanner Stabil, PensionPlanner Balance, PensionPlanner Vækst

Fire stjerner: Optimum, EM Virksomhedsobligationer, Globale Aktier, Global High Yield, PensionPlanner Moderat, Obligationer

Tre stjerner: LimiTTellus, Better World Environmental Leaders

Om Morningstar Rating:

Morningstar Rating sammenligner ensartede fonde på tværs af 15 europæiske lande. Ratingen sker ud fra, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast fondene hver især har opnået gennem de seneste tre, fem og 10 år. Den samlede rating beregnes herefter som et vægtet snit af 3, 5 og 10 års ratingen.

I alt opdeler Morningstar viften af forskellige fonde i Europa i over 300 kategorier, og på morningstar.dk kan man under fanebladet ”risiko og rating” dykke ned i både den samlede rating og de underliggende ratings for de tre perioder for hver enkelt fond.

Kriterierne for at være inkluderet i den danske analyse er, at fonden skal være registreret til salg i Danmark hos Finanstilsynet, og at fonde enten er hjemmehørende i Danmark eller børsnoteret på OMX Nasdaq Copenhagen.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver