Spring til indhold

15. august 2022

Formuepleje styrker aktiestrategien med nye aktieforvaltere

Af Formuepleje

Formuepleje vil fremover have tre eksterne aktieforvaltere tilknyttet med ansvar for sammensætningen af Formueplejes globale aktieportefølje. Den nye strategi skal bidrage til bedre performance og øget fokus på bæredygtighed.

Formuepleje har gennem en årrække gjort brug af den amerikanske kapitalforvalter Alliance Bernstein til den overordnede globale aktiestrategi og udvælgelsen af globale enkeltaktier, der udgør den centrale aktieandel i de fleste af Formueplejes forskellige investeringsprodukter.

Alliance Bernstein vil fortsat være tilknyttet som forvalter, men vil fremover suppleres af to yderligere eksterne kapitalforvaltere. Det drejer sig om britiske Impax Asset Management og amerikanske Trillium Asset Management.

Formueplejes overordnede globale aktiestrategi indebærer investeringer i undervurderede kvalitetsaktier med en samlet porteføljesammensætning, som risikomæssigt minder om verdensaktieindekset. Denne strategi har historisk været formuebeskyttende ved større fald på aktiemarkedet, men har haft skuffende resultater de seneste par år.

”Vi er ikke tilfredse med den overordnede performance i vores globale aktieportefølje og derfor supplerer vi aktiestrategien med nye forvaltere, der skal give os bedre spredning i investeringstilgangen og sikre bedre resultater til gavn for vores kunder, siger Frank Reisbøl,” direktør i Formuepleje.

Bedre performance og øget bæredygtighed

Begge eksterne forvaltere - Impax Asset Management og Trillium Asset Management - er specialiserede inden for ESG-investeringer og udvælgelse af enkeltaktier i bæredygtige segmenter og virksomheder, og har haft dette fokus i mere end 20 år.

Formuepleje har siden 2014 arbejdet sammen med Impax, som er underrådgiver på Better World-foreningerne, men fremover vil de aktier, som indgår i Better World Global Opportunities nu også være at finde i Formueplejes øvrige aktieprodukter.

Dermed vil inddragelsen af disse nye forvaltere også bidrage til at øge det bæredygtige aftryk på tværs af Formueplejes produktportefølje.

”Bæredygtighedstemaet er et af de vigtigste investeringstemaer de kommende år og derfor er det afgørende, at vores aktiestrategier har et solidt fokus på bæredygtighed. Fordi det er en god forretning. Derfor supplerer vi vores overordnede globale aktiestrategier med den tilgang, vi allerede i dag anvender i vores bæredygtige Better World-fonde,” siger Frank Reisbøl.

Formueplejes globale aktieportefølje indgår i investeringsprodukterne Globale Aktier, Globale Aktier Akkumulerende, LimiTTellus, Mix Low, Mix Medium og Mix High.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver