Spring til indhold

25. maj 2024

Nu er de nye skatteregler en realitet – det skal du vide om den nye top-topskat

Af Helle Snedker

Den 16. maj vedtog folketinget de nye skatteregler, som i de kommende år gør det lidt mere besværligt at være skatteyder i Danmark.

Fremover bliver de nuværende to skattesatser til fire.

Skatteyderne skal således forholde sig til en bundskat 37,5%, en mellemskat på ekstra 7,5%, en topskat på ekstra 7,5% ( samlet 15% ) og endelig en top-topskat på ekstra 5% (samlet 20% ).

Med virkning fra 2026 bliver topskatten tryllet om til en mellemskat på 7,5%. Den kommer til at gælde for dem, der har en årsløn i niveauet 640.000 kr.-776.500 kr. før arbejdsmarkedsbidrag

I dette niveau har man tidligere betalt 15% i topskat, så her er altså en gave på vej til dem, som tager et ekstra ansvar eller en ekstra tørn, og dermed kommer op i en lidt højere lønklasse.

Det betyder også noget for dem, der driver selvstændig virksomhed – enten under virksomhedsskatteordningen eller i A/S/ApS. Her ser vi ofte, at ejer trækker løn ud til sig selv op til topskattegrænsen og dernæst hæver udbytte op til grænsen, hvor udbyttet beskattes med 27%. Allerede i 2026 kan flere penge altså kanaliseres ud i husholdningspungen.

Får betydning for pensionsindbetaleringer

For andre vil det have betydning for deres pensionsindbetalinger. Mange topskattebetalere har valgt at sende alt over topskattegrænsen videre til pensionsopsparingen (livrente eller ratepension) for på den måde at reducere topskattebetalinger. Den adfærd kan ændre sig fremover, da det ”kun” er de 7,5%, der spares ved indbetaling til pension i indkomstintervallet mellem 640.000-776.500 kr. Med andre ord – hvor pensionsindbetalinger over topskattegrænsen tidligere gav 520 kr. tilbage i skat for hver 1.000 kr. indbetalt, bliver beløbet reduceret til 445 kr., når mellemskatten indføres.

Rådet er derfor: Betaler du topskat så få betalt så meget som muligt ind på pensionen i 2024 og 2025, hvor du fortsat har glæde af den høje værdi af indbetalingerne.

Top-topskatten, som mange vil vige uden om

Danskere med en årsindtægt over 2.5 mio. kr. vil fra 2026 skulle betale top-topskat. Det betyder, at denne gruppe kommer til at betale yderligere 5% i skat, så indtægter over 2.5 mio. kr. samlet bliver beskattet med ekstra 20%.

Jeg er ikke i tvivl om, det vil betyde, at rigtig mange vil navigere uden om den nye top-topskat.

Det vil blandt andet kunne lade sig gøre ved at øge sine indbetalinger til pension for al indtægt over grænsen, og for den selvstændige erhvervsdrivende, at der ikke hæves løn udover denne grænse.

Seniorer får glæde af nye regler

Dem, der får lidt ekstra ud af reformen, er seniorerne, og det er en rigtig god idé. Vi mangler fortsat mange hænder, samtidig med vi bliver mange flere ældre, så er det en super løsning at øge incitamentet for at blive længere på arbejdsmarkedet – på fuld eller nedsat tid.

Og der er mere godt at hente for de arbejdende seniorer: Beskæftigelsesfradrag. Seniorbeskæftigelsesfradrag. Skattefri seniorpræmie. Oven i kommer jobfradrag og modregning af lønindtægter i folkepensionens grundbeløb og tillæg er fjernet.

Det kan ende med, at man er nødt til at gå lidt ned i tid på sit job, for at få tid til at gennemskue, hvordan man rammer plet i forsøget på at optimere sin indtægt i forhold til et historisk komplekst skattesystem.

Man kan også vælge at tale med nogen, der har fokus på optimering af privatøkonomi. Jeg kender et par stykker.

 

Artiklen tager udgangspunkt i Helle Snedkers klumme, som blev bragt i avisen Erhvervplus i sidste uge.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver