Spring til indhold

18. juni 2021

Fodbold og aktieinvesteringer har meget til fælles

Af Helle Snedker

At sammensætte en aktieportefølje er lidt som at sammensætte et fodboldhold. Der er behov for forskellige typer af aktier. Det duer – i overført betydning – ikke at stille op med 11 angribere eller 11 målmænd. Og kravene til det de står for har også ændret sig.

Det har inden for fodboldens verden været en meget speciel og emotionel uge oven på Christian Eriksens uhyggelige hjertestop. Det hele endte heldigvis godt, og hans liv blev reddet af de dygtige samaritter, og samtidig har vi heldigvis set, hvilket stof vores landshold er gjort af. Og vi har alle fået en påmindelse om, hvor sårbart og skrøbeligt livet kan være.  

Sammensætningen af et landshold har visse ligheder med sammensætningen af en aktieportefølje. En landstræners arbejde med at udvælge de rigtige spillere med hver sine evner og kompetencer minder på mange måder om, hvordan man som kapitalforvalter udvælger sine aktieinvesteringer og sammensætter sin portefølje. Ligesom fodboldholdet skal bestå af mange gode profiler med forskellige karakteristika, gælder det samme for os som kapitalforvaltere.

Det nytter ikke noget at satse hele butikken på én – hverken spiller eller aktie – for selvom alt ser godt ud, kan der pludseligt komme noget i vejen – midlertidigt eller varigt. For landstræneren såvel som for aktiechefen gælder det om arbejde med nogle kvalitetskriterier, der sikrer sejre – når der kæmpes med andre i samme liga.

Flere krav end førhen

Man kan også sammenligne fodboldspillere og aktier på et andet punkt. Hvor man i 1980’erne ofte så Preben Elkjær og andre fodboldberømtheder med en cigaret i mundvigen, sker det aldrig mere.

Når jeg i dag går forbi Hotel Marienlyst i Helsingør og ser landsholdsspillerne bevæge sig rundt, er det næsten indlysende at konstatere, at ingen af dem ryger. En smøg i mundvigen hos en af landsholdsspillerne ville ende på avisernes forsider. Kravene til professionelle sportsfolk er i dag nogle helt andre end for 30-40 år siden både i forhold til at levere toppræstationer, men også i forhold til at være forbilleder for ungdommen.

På samme måde er der i dag også langt strammere kriterier for, hvad mange ønsker at investere i. Derfor har kriterierne for udvælgelse også ændret sig i forhold til tidligere, hvor især den grønne bæredygtighedsdagsorden tillægges større og større vægt. Fokus er fortsat på den primære opgave – at skabe merafkast efter alle omkostninger på et sammenligneligt risikoniveau. Men opmærksomheden retter sig også imod arbejdsforhold, ledelse, diversitet mv. på en række områder, og på den måde spiller etiske overvejelser i dag en langt større rolle end før.  

Afkast er og har altid været et naturligt og det mest oplagte parameter at måle en investering på, men hvor det i gamle dage ene og alene handlede om afkastet, er bæredygtighed, ansvarlighed og ordentlighed i det hele taget også et afgørende parameter. Så ligesom man ikke længere ser rygende landsholdsspillere, er der nu også selskaber, der eksempelvis forurener meget eller sælger uetiske produkter, man ikke længere investerer i.

Det kræver med andre ord nogle grundige overvejelser og analyser, når du skal sætte det rigtige ”hold” af aktier. Ligesom når en landstræner sætter sit hold. Rigtig god fodboldsommer.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver