Spring til indhold

7. februar 2022

Formuepleje nedbringer renterisikoen efter kursfald

Af Formueplejes investeringskomite

Den forgangne uge sluttede med kraftige kursfald i både aktier og obligationer, efter at ECB foretog en kovending og signalerede, at renteforhøjelser kan komme på tale langt tidligere end forventet. Udviklingen, der har negativ indvirkning på afkastene i Formueplejes foreninger, har fået Formuepleje til at reducere renterisikoen.

Foranlediget af de kraftige kursfald, vi har set i de finansielle markeder torsdag og fredag i den forgangne handelsuge, har Formueplejes investeringskomite besluttet at nedbringe renterisikoen i fondene.

Det er sket ved hjælp af renteafdækning, således at varigheden er nedbragt fra 2,7 år til 2,0 år. Beslutningen har den konsekvens, at de forventede løbende renteindtægter af obligationsinvesteringerne bliver lidt mindre. Til gengæld betyder rentestigningerne samt stigningen i merafkastet på danske, konverterbare realkreditobligationer siden årets start, at det langsigtede, forventede afkast fra realkreditporteføljen nu er væsentligt højere end ved årets start.

Skelsættende rentemøde i ECB

Det var torsdagens rentemøde i Den Europæiske Centralbank, der i sidste uge fik markederne til at skælve torsdag og fredag, fordi der på baggrund af ECB’s hidtidige udmeldinger ikke har ligget renteforhøjelser i horisonten lige foreløbig.

ECB havde egentlig sendt en pressemeddelelse ud, der holdt fast i de hidtidige udmeldinger uden antydning af, at en kovending var undervejs, men da ECB-chef Christine Lagarde blev bedt om at gentage ordene på den efterfølgende pressekonference, gjorde hun det ikke, og det medførte straks en voldsom reaktion fra investorerne, som nu pludselig forventer, at ECB hæver renten tidligere – og kraftigere – end forventet. 

Nogle markedsaktører regner endda med, at den første renteforhøjelse i Europa nu kan komme allerede i september i år og den næste allerede til december. Før torsdagens skelsættende rentemøde lå det scenarie ikke i nogen prognoser, heller ikke i Formueplejes, og det er en af forklaringerne på de kursfald, vi ser i både aktier og obligationer og både på markederne som helhed og i Formueplejes investeringsløsninger. 

Vi har ligeledes set en kraftig stigning i OAS-spændet, som er den merrente, en dansk realkreditobligation har i forhold til statsobligationer. Det er fortsat hovedforklaringen på de negative afkast, vi har set i Formuepleje Fokus siden årsskiftet – noget som desværre er en gentagelse fra 2021.

Du kan læse mere om spændudvidelsen i OAS i dette notat fra 2. januar

Højere og mere langvarig inflation tvinger ECB på banen

Baggrunden for ECB’s kovending er, at inflationstallene er højere end forventet og kommer til at være det i længere tid end først antaget, og det betyder, at Christine Lagarde ikke med samme skråsikkerhed kan sige, at renteforhøjelser ikke pludselig bliver aktuelle.

Man kan godt spørge sig selv, om Lagardes forgænger Mario Draghi havde begået samme ”fodfejl” med at ryste markederne på den måde. Draghi var kendt for med få ord at kunne berolige markederne som for eksempel, da han fjernede tvivlen om euroens overlevelse med sine tre berømte ord ”whatever it takes”, som henførte til, at man ville gøre alt for at redde euroen.

Lige nu ser det ikke ud til, at Lagarde vil gøre ”whatever it takes” for at berolige investorerne, og det vil i så fald være mindst anden gang på godt to år, at hun skaber sådan en uro i markederne. Første gang var lige da coronakrisen var brudt ud, og hun signalerede, at hårdt ramte lande som for eksempel Italien ikke skulle regne med økonomiske håndsrækninger fra ECB’s side.

ECB bør ikke overrumple de finansielle markeder

Omvendt kan man sige, at der før eller siden skal ske et opgør med de negative renter, som efterhånden har været dominerende i lang tid og i sig selv er usundt i længden. Derfor er en økonomisk situation som den, vi oplever nu med høj økonomisk aktivitet og accelererende inflation et oplagt tidspunkt at begynde med renteforhøjelser.

Rent praktisk bliver renten dog næppe hævet, før ECB indstiller sine støtteopkøb af obligationer. Forventningen har hidtil været, at det tidligst ville ske til efteråret, men afslutningen på opkøbsprogrammet er med ECB’s nye signaler også til debat og bliver måske fremskyndet på næste rentemøde i marts.

Set fra et investormæssigt perspektiv bør ECB dog være i stand til bedre at kommunikere i øjenhøjde med markederne, så de ikke bliver overrumplet af en ECB-chef, der ikke vægter sine ord tilstrækkeligt omhyggeligt. Enhver centralbankchef bør vide, at vedkommendes ord nøje bliver målt og vejet.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver