Spring til indhold

8. maj 2024

Sådan kan du investere overskuddet alt efter virksomhedstype

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

Der er stor forskel på investeringsmulighederne alt efter, hvilken virksomhed, du driver. En skattefri virksomhedsomdannelse kan gøre en forskel for investeringen af overskuddet.

Mange af Formueplejes kunder gennem tiden er begyndt med at drive en mindre forretning under ”virksomhedsskatteordningen”, som i realiteten er en lightversion af virksomhedsdrift i selskabsform.

I takt med at aktiviteterne tager til, og man måske ønsker at udvide ejerkredsen, er det naturligt at ændre den simple konstruktion til den mere komplekse – at drive virksomhed i selskabsform.

Vejen kan gå via en skattefri virksomhedsomdannelse, men for at den kan gennemføres, skal en række forhold være opfyldt.

Hvad er forskellen?

En fordel ved at ændre til selskabsform som A/S eller ApS kan være, at der ikke stilles de samme krav omkring aktiv virksomhedsdrift for at opretholde konstruktionen.

En anden fordel kan være, at man ikke rammes af top-top-skat på 20% (når virksomhedsdriften ophører), hvis top-top-skatten da nogensinde bliver en realitet.

Uanset om man driver virksomhed under virksomheds-skatteordningen (VSO) eller i selskabsform (A/S eller ApS), bør pengene, man tjener på sin virksomhed, løbende sættes på arbejde. Vælger man at lade midlerne stå i banken, vil købekraften over tid blive mindre og mindre, når inflation og skat spiser en del.

A/S eller ApS øger investeringsmulighederne

Mulighederne for at investere penge, der er tjent i et selskab, er bredere, end hvis man ønsker at investere penge, som er tjent under en virksomhedsskatteordning.

Overskud, som er skabt i din virksomhedsskatteordning, og som du ikke hæver som personlig indkomst, kan alene investeres i følgende:

  • Akkumulerende investeringsbeviser, som beskattes efter lagerprincippet
  • Aktier, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19
  • Investerings- og udlejningsejendomme
  • Finansielle kontrakter og ETF'ere
  • Virksomhedsobligationer og garantibeviser.

Med andre ord kan det løbende overskud ikke investeres i andet end ovenstående, hvis overskuddet er skabt i en virksomhedsordning, og man fortsat hører under den.

Begrænsningerne betyder, at man kun kan investere i nedenstående, hvis man driver virksomhed i selskabsform og har overskuddet stående i et A/S eller et ApS:

  • Aktier eller anparter – noterede eller unoterede
  • Udloddede aktiebaserede eller obligationsbaserede investeringsbeviser
  • Pengeudlån til nærtstående fysiske personer eller selskaber
  • Alternative investeringer – det kunne være biler, vin og ure for at nævne nogle af dem, vi ind i mellem støder på.

Vil du vide mere om investeringsmuligheder alt efter virksomhedstype, så tag fat i en af vores rådgivere, som hjælper dig med at få overblik.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op