Spring til indhold

4. maj 2020

Den amerikanske centralbank genopretter markedsordenen – igen

Af Otto Friedrichsen

Efter historiske kursfald i februar og marts bød april på historiske kursstigninger. Det skyldes ikke mindst, at USA’s centralbank har betrådt helt nye og mere risikofyldte stier. Det er prisen for at genoprette markedsordenen.

Med april bag os kan vi se tilbage på en måned med aktieafkast på 11 procent på globalt plan. Det samlede aktieafkast dækker både over store regionale forskelle, men i høj grad også over sektormæssige forskelle.

Sundhedsaktier og IT-selskaber har været blandt de absolut bedst performende sektorer, hvor mange selskaber i øjeblikket igen kan fremvise positive aktieafkast for 2020 set som helhed.

Modsat udfordres sektorer som energi og finans af de strukturelle modvinde, men i høj grad også af de negative konsekvenser, som Covid-19 har skabt.

Det, at langt de fleste økonomier nu ser en stabilisering og nedgang i nye tilfælde af Covid-19, er naturligvis en væsentlig årsag til den meget positive bevægelse aktiemarkedet har foretaget over de seneste fem uger. Også det at mange lande nu gradvist begynder at genåbne og dermed signalerer en opstart af de økonomier, der gennem marts og april har været lukket ned, er en anden væsentlig årsag.

Netop den gradvise genåbning af økonomierne kommer i kølvandet af enorme hjælpepakker fra både politikere og regeringer, men i høj grad også fra verdens centralbanker. Hvor politikere forsøger at afbøde de negative konsekvenser for arbejdstagere og -givere, specielt ved at afhjælpe likviditetsudfordringerne her og nu, har centralbankernes pakker også haft til hensigt at genoprette markedsdynamikkerne, der var under stort pres.

Centralbank i arbejdstøjet

Den amerikanske centralbank har i marts for eksempel haft travlt med blandt andet rentesænkning til 0 procent den 3. og 15. marts, reduktion af reservekrav, lempelse af kreditfaciliteter og opsætning af nye faciliteter til dollarfunding og meget mere.

Ud over disse mange tiltag ændrede centralbanken også mulighederne for aktivt at købe obligationer i markedet. Fra tidligere at have en begrænsning på køb af stats- og realkreditobligationer, kan den nu købe ubegrænset. Det har i høj grad bidraget til at afværge den dysfunktionalitet i de finansielle markeder, der var med til at skabe en del af panikken i slutningen af marts.

Som et resultat er merrenten på amerikanske realkreditobligationer relativt til statsobligationer stort set neutraliseret, og commercial paper-markedet (virksomhedernes korte kassekredit) er tilbage på normale renteniveauer. Sidst, men ikke mindst har forøgelsen af udbuddet af dollarlikviditet fjernet den tidligere præmie.

Senest åbnede USA’s centralbank i midten af april så muligheden for at købe virksomhedsobligationer enten direkte i markedet eller indirekte gennem indeksfonde.

Obligationsopkøb i markedet er som nævnt ikke nyt for Fed. Det nye er, at banken bevæger sig længere ud af risikokurven og støtter virksomhederne direkte ved at aftage dele af deres gæld.

Alle tiltag er sket for at undgå en fastfrysning af det finansielle system og dermed et brud på den negative spiral, som kendetegnede dele af finanskrisen og var under opsejling i marts. Fed har understøttet det finansielle system i hidtil uset omfang, men modsat finanskrisen er det gjort over blot tre uger.

Fed har fjernet panikstemningen

Der er ingen tvivl om, at Fed (og andre centralbanker) har en vigtig rolle i, at der i april blev opnået et afkast, der ikke er set siden slutningen af 1980’erne. Uden den kraftige intervention, der har fundet sted over de kritiske tre uger fra midten af marts, ville fokus i langt højere grad have været rettet mod et nedbrud i de finansielle markedsmekanismer og dermed en fuldstændig tilsidesættelse af de fundamentale forhold i f.eks. aktiemarkedet.

Indgrebene gør, at investorer kan træffe beslutninger i et markedsmiljø, der fungerer, og hvor forventningerne til de fundamentale forhold i højere grad vil definere afkastpotentialet på sigt.

Konsekvenserne af endnu en gennemgribende sikring af markedsdynamikkerne og hjælpepakker til amerikansk økonomi er naturligvis mere gæld. Konsekvenserne af det er ikke ubetydelige, men noget der skal håndteres over tid.

De seneste tiltag, hvor køb af virksomhedsobligationer er blevet muligt for den amerikanske centralbank, blåstempler i et vist omfang de aktietilbagekøb, mange virksomheder over de seneste år har foretaget, og som jo netop ligger til grund for den balanceoptimering, der nu udfordrer dele af kreditmarkedet i takt med forværringen af de økonomiske nøgletal.

En blåstempling, der skubber til diskussionen om moral hazard og ikke mindst potentielt sætter aktier på den fremtidige amerikanske indkøbsliste.

Kommentaren er også bragt i Jyllands-Posten og Finans.dk den 4. maj

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver