Spring til indhold

9. december 2021

Husk pensions-indskuddet i år

Af senior formuerådgiver, partner Hans Fink

Den søde juletid giver dig mulighed for at give dig selv og din ægtefælle en ekstra gave. Især hvis du har under 15 år til folkepensionsalderen, bør du lige tjekke, om I har husket at indskyde mindst 74.700 kroner på ratepension og livrente hver. For op til netop det beløb er fradraget forhøjet, og du kan alene ved at udskyde skatten tjene over 50 procent.

En udbredt bevæggrund for at indbetale på en ratepension eller livrente er, at du kan få fradrag i topskatten og dermed spare 52 procent i skat her og nu. Hvis du så senere i livet kan få udbetalt din opsparing uden at svare topskat, har du tjent over 30 procent. Det kan du læse mere om i artiklen Når skatten er vores ven.

De senere år er der dog også et andet fradrag, der har fået gradvist større betydning. Det kaldes ekstra pensionsfradrag, og det har været gældende fra og med indkomståret 2018, og det er helt klart noget, du bør have med i overvejelserne, hvis du har mulighed for det.

Det ekstra pensionsfradrag giver et ekstra fradrag svarende til 12 eller 32 procent af indbetalingerne op til 74.700 kroner i år. Altså et ekstra ligningsmæssigt fradrag på op til 8.964 eller 23.904 kroner.

Den høje sats på 32 procent gælder fra og med det 15. indkomstår før, du når folkepensionsalderen. Er du yngre end det, er det 12 procent-fradraget, der er gældende.

Skatteværdien svarer til din kommune- og kirkeskat, som for en dansker i gennemsnit ligger på 25,6 procent. Altså er den kontante besparelse op til henholdsvis 2.295 og 6.119 kroner alt efter, hvor du befinder dig i livet.

Undvær 30.000 og få 46.000 kroner

Så hvis du har under 15 år til folkepensionen, kan du med fordel indbetale (mindst) 74.700 kroner på ratepension og livrente. Et indskud på 74.700 kroner giver dig et samlet fradrag i din indkomst på op til 44.963 kroner. Dels 52 procent i sparet indkomstskat og dels det ligningsmæssige fradrag.

Altså koster det dig 29.737 nettokroner at foretage indskuddet, og om få år kan du få udbetalt op til 46.515 kroner, hvis du nøjes med bund- og kommuneskat på i gennemsnit 37,7 procent. Du får altså 53 procent mere udbetalt, end du har sat ind, så hvis du kan undvære pengene i første omgang, kan du hente en god fortjeneste senere.

Beregnes som nettoindskud

Fradraget beregnes som udgangspunkt af nettoindskuddet på livrente og ratepension. Så hvis du f.eks. har en livrente under udbetaling, skal indskuddet være større end udbetalingen, før du får glæde af det ekstra pensionsfradrag.

Det er samtidig værd at være opmærksom på, at der ikke sker modregning af særlige pensionsudbetalinger såsom invalidepension eller ægtefælle- og samleverpension mv. Alle disse undtagelser kan findes på Skats hjemmeside under reglerne om det ekstra pensionsfradrag. 

Ratepension er ikke nok

Bemærk fradrag for indbetaling på en ratepension højest kan gives for indskud op til 58.500 kroner. Så hvis du skal maksimere det ekstra pensionsfradrag og få det fulde udbytte, skal du også lave indskud på en livrente.

Det er i øvrigt værd lige at bemærke, at det maksimale beløb i 2022 stiger til 75.600 kroner fra de nuværende 74.700 kroner. Det betyder, at de nævnte beløb i denne klumme stiger en smule til næste år, men hovedbudskabet er, at det ekstra pensionsfradrag i det lange løb er rigtig god ide for alle, der har mulighed for det.

Er reglerne for komplicerede at forstå, er det samtidig en god ting at søge professionel assistance for at opnå den korrekte rådgivning.

Artiklen er også bragt i Erhverv+ torsdag den 9. december 2021.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver