Spring til indhold

8. juli 2021

Husk at forberede de svære ting i livet

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

Tiden med corona har blot gjort det endnu mere aktuelt: Tag nu hul på de svære snakke og få forberedt hele familien, inden det er for sent.

Det kan lyde som en banal ting at konstatere, at vi under corona er blevet et år ældre. Det er indlysende på samme måde, som at vand falder nedad. Men netop fordi det er så indlysende, er det ikke sikkert, at vi rigtigt tager notits af det, og det er ikke så klogt.

Der er nemlig en reel risiko for, at coronaperioden reelt har tæret på vores kræfter, som måske ikke er på det samme niveau som før. På den måde kan tiden, der er gået, have haft en negativ indvirkning på, hvor du eller dine nære er i dag.

Jeg har set flere eksempler blandt vores mere modne kunder på, at nogle er gået fra at være friske og strutte af livsglæde og gåpåmod før corona, men nu halvandet år efter kan jeg konstatere, at isolation og manglende aktivitet har taget hårdt på dem – på den ene eller anden måde. Det kalder på handling og er for mig at se en vigtig påmindelse om, at det er en god ide at få taget hul på de svære diskussioner og truffet de svære beslutninger i tide – inden det er for sent. Og det er ikke noget, der kun gælder for de andre, men for alle – inklusive dig.

Med svære diskussioner og beslutninger hentyder jeg til, at vi som formuerådgivere meget ofte ser, at familiens ”overhoved”, typisk manden, er den primære kontaktperson og den primære beslutningstager, der aldrig rigtig har inddraget familien i de økonomiske overvejelser, der findes i enhver familie. Og det bør I lave om på!

Uanset om du er hustru, barn eller revisor, skal du inddrages tidligere i forløbet, før tiden er for fremskreden, og den kære patriark ikke formår at løfte opgaven alene. Og lad det være sagt med det samme: Det er ikke altid kun patriarkens skyld. Det er også din skyld. For uanset om du er hustru, voksen søn eller datter, så skal du også selv spille dig på banen og lægge op til, at selvom der har været en given fordeling af opgaverne, så kan denne fint ændres over tid. Du skal vise, at du interesserer dig for, hvordan familiens værdier bevares bedst i årene, der kommer, og hvilke tanker og strategier, der ligger til grund for beslutningerne truffet indtil nu.

Mange følelser i klemme

Jeg er helt med på, at det ikke er noget let emne at bringe i spil, fordi det er både delikat og ømtåleligt. I sidste ende handler det jo om den dag, hvor et skattet familiemedlem ikke er her længere, og hvad der så skal ske derefter. Det er nogle svære drøftelser og overvejelser i livet, der skal i gang, men ikke desto mindre er det bydende nødvendigt, og rettidig omhu på dette felt kan forhindre mange fremtidige bekymringer.

Det kan både være lavpraktikken – altså adgang til netbank eller hvilken plan, der følges for investeringerne, eller hvem der er kontaktperson i forskellige pengeinstitutter og andre lignende spørgsmål, som afdækkes. Det kan også være strategien om investering i enkeltaktier, ejendomme og alt muligt andet, der skal tages stilling til. Ting med affektionsværdi kan i arvesammenhæng også spille en rolle og undertiden splitte familier. Ofte kræver sådanne beslutninger professionel assistance, og her gælder det om at finde en trusted advisor, som I nærer fuld tillid til, så både patriarken – og dem der tager over efter denne – er trygge ved de råd, der gives.

Gør ikke jer selv en bjørnetjeneste

Det er uden tvivl en svær proces at løbe i gang, men jo tidligere du får skabt ro om det, jo bedre. Fordelen er, at alle ved, hvad de har at forholde sig til, fordi de er blevet inddraget rettidigt, og den, der giver stafetten videre, har fået sin vilje opfyldt, mens vedkommende var ved sine sansers fulde brug. Det er en bjørnetjeneste at lade være.

Når du og din familie frem til, at det er for svært at få taget hul på de svære snakke, findes der masser af muligheder for at søge assistance hos professionelle. Selv om ingen sager og ingen familier er helt ens, er der alligevel fællestræk og nogle svar på de svære spørgsmål, der går igen. Det kan den betroede rådgiver hjælpe med at besvare, så I har større vished for at træffe de rigtige beslutninger.

Artiklen er også bragt i Erhverv+ torsdag den 8. juli 2021

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver