Spring til indhold

16. juni 2022

Største rentestigning fra Feds side i 28 år - men det var også forventningen i markedet

Fed hævede i går deres pengepolitiske rente med 75 basispoint, så den pengepolitiske rente nu ligger i et spænd mellem 1,5 til 1,75 procent. Det var også hvad Formuepleje havde forventet, og hvad markedet forventede. Det var den kraftigste forhøjelse af renten i USA i 28 år.

Fed meldte samtidig ud, at de vil hæve renten mere, hvis inflationen ikke kommer ned som ventet, og de vil se en række af lavere inflationstal, før de er trygge ved at stoppe rentestigningerne. Usikkerheden omkring inflationen blev samtidig understreget. Der er flere faktorer end normalt, som Fed ikke kan kontrollere, herunder krigen i Ukraine, forstyrrelser af forsyningskæder, nedlukninger i Kina mv. Men det ændrer ikke ved, at inflationen skal ned.

Ændringen af Feds retorik bør samtidig nævnes: Fed vil gå langt for at holde forventningerne til inflationen nede på 2 procent, og hvis det koster på arbejdsløsheden, så må det være prisen for at bringe inflationen ned.

Markedsreaktionerne var afdæmpede på trods af der nu bliver taget mindre hensyn til økonomien. Formueplejes læsning af dette er, at markedet med den kraftige renteforhøjelse har genfundet tiltroen til, at Fed vil bringe inflationen under kontrol.

Betydningen for Formueplejes investeringer

Vi havde i Formuepleje allerede inden mødet forventet en kraftig stramning af pengepolitikken og et endnu større fokus på inflationen i forhold til aktiviteten i økonomien. Vi havde derfor øget vores forventninger til en nedgang i væksten i verdensøkonomien, hvis ikke en decideret recession. Derfor besluttede vi i Formuepleje allerede i torsdag i forrige uge at nedbringe aktieeksponeringen i LimiTTellus med 10 procentpoint til 105 procent af den maksimale eksponering, svarende til en udnyttelse af aktieandelen på 80,7 procent.

Hvorfor blev renten hævet så meget – og hvad bringer fremtiden?
For få uger siden var forventningen, at Fed kun ville hæve renten 25 eller 50 basispoint. Siden er nye tal kommet til, der har ændret Feds syn: Højere inflationsforventninger og selvfølgelig fredagens inflationstal, der viste højere end forventet inflation for maj måned.

Derfor mener Fed, at pengepolitikken bør strammes yderligere, og at de korte renter skal op på et niveau, der trækker aktiviteten ud af økonomien, og det skal ske inden årets udgang. De såkaldte dot plots, der er de lokale centralbanker i USA's vurdering af niveauet for den pengepolitiske rente i den kommende tid, viste en forventning om en stigning på 175 basispoint i år, yderligere 50 basispoint næste år, og herefter et fald på et halvt basispoint i 2024. Det sidste reflekterer, at Fed forventer, at inflationen i 2024 kan forventes at være tilbage på niveauer omkring 2 procent, hvilket derfor vil give mulighed for at mindske presset fra pengepolitikken på realøkonomien.

Inflationen først, hensynet til aktiviteten i økonomien i anden række

Der var en interessant ændring i Feds vægtning af hensynet til henholdsvis inflation og aktiviteten i økonomien. Ved seneste møde blev arbejdsmarkedet nævnt som en faktor, der skal tages hensyn til i forbindelse med bekæmpelsen af inflationen. Denne gang blev kun hensynet til inflationen direkte nævnt. Det er et klart tegn på to ting. For det første vejer hensynet til at få bragt inflationen ned mere end hensynet til arbejdsmarkedet og aktiviteten i økonomien. For det andet er Fed klar til at hæve renterne så meget, at aktiviteten i økonomien falder – dvs. en recession – og Fed er klar til at øge arbejdsløsheden for at få inflationen ned.

Feds prognose for amerikansk økonomi understøtter dette og viste en stigning i arbejdsløsheden fra nuværende 3,6 procent i 2022 til 4,1 procent i 2024, hvilket er cirka 0,5 procentpoint højere end i seneste prognose. Vores vurdering er, at det ikke vil give anledning til en lang og dyb recession. Hvis Fed får ret, så vil det kun bringe arbejdsløsheden op på et niveau, der ikke længere vil give anledning til et yderligere pres på lønninger og hermed priser.

Hvad var markedsreaktionerne?

Markedsreaktionen kan betegnes som værende en lettelse. Aktiemarkedet steg i går med cirka 1½ procent, dollaren faldt, og renterne faldt en anelse. Det reflekterer, at nogle markedsdeltagere havde forventet en rentestigning på 100 basispoint. I løbet af i dag er renterne dog steget en anelse igen. Markedet er således tilfreds med 75 basispoint; markedet vurderer ikke længere, at Fed er bag ved kurven, og at Fed vil gøre meget for at få inflationen ned igen.

Og hvad bringer fremtiden? Kampen mod inflation fortsætter, men det er også godt

Vi forventer en øget sandsynlighed for en egentlig vækstnedgang i amerikansk økonomi, som en konsekvens af Feds kamp mod inflationen. Men vi i Formuepleje mener som markedet, at fokus på inflationen er rigtig. For hvis Fed ikke får inflationen under kontrol nu, så kan det betyde en endnu hårdere nedtur i fremtiden, når Fed så vil forsøge at genvinde markedets tillid. Det så man i 80’erne, og omkostningerne i form af tabt aktivitet og høj arbejdsløshed var store.

ECB tager hånd om kraftige stigninger i statsrenterne i Sydeuropa

Fed var ikke den eneste store centralbank, der var i fokus i løbet af ugen. Også ECB har været aktive.

Vi forventer ikke, at Feds beslutning om at hæve renten får nogen betydning for ECB’s ageren. ECB har andre begrænsninger på deres pengepolitik end Fed, herunder ikke mindst hensynet til Sydeuropa og deres robusthed over for kraftige rentestigninger og en svagere økonomi generelt. Vi forventer derfor stadig, at ECB vil hæve renten med ¼ procentpoint til det kommende møde i juli.

En anden begivenhed i går var, at ECB indkaldte til et ekstraordinært møde. Formålet var at adressere at statsrenterne i specielt Italien var øget markant og markant mere end i eksempelvis Tyskland. Det skabte bekymring om en ny statsgældskrise i Sydeuropa, da det er blevet dyrere at servicere gælden. ECB meldte ikke noget konkret ud, andet end at ECB vil være fleksible med reinvesteringer af porteføljen af statsobligationer. Markedet tog udmeldingen positivt, og de italienske statsrenter faldt torsdag.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver