Spring til indhold

16. januar 2020

Perspektiverne for aktier ser fornuftige ud i 2020

Af viceinvesteringsdirektør og strateg, partner, medlem af investeringskomitéen Otto Friedrichsen

Tre forhold gjorde 2019 til et stærkt aktieår med samlet 30 procent i afkast. Forhold, der tidligere har været en modvind for aktier, og som nu er vendt til medvind. Som investor kan man forvente, at 2020 bliver et positivt aktieår præget af virksomhedernes driftsevner og ikke mindst den politiske situation i USA.

Der var primært tre forhold, der prægede udviklingen for globale aktier i 2019:

  1. At den amerikanske centralbank foretog en retorisk U-vending, da den trak i land i forhold til udmeldingerne i 2018 og klart meldte ud, at den ikke ville hæve renten yderligere i 2019.
  2. At vi trods usikkerhed omkring handelskrigen mellem USA og Kina modslutningen af 2019 begyndte at se mere positive takter mellem de to parter, og at det nu ser ud til, at de er nået til enighed om første delaftale i handelsspørgsmålet.
  3. At den globale vækstopbremsning, der begyndte at tage fart i 2018, stabiliserede sig i 2019, hvilket også beroligede investorerne og fjernede frygten for snarlig recession.

Det teknologitunge Nasdaq-indeks var med et samlet afkast på 39,6 procent i 2019 blandt de bedst performende indeks. Teknologiselskaberne har profiteret af deres relativt høje indtjeningsvækst, høje overskudsgrader og ikke mindst deres cykliske natur, der i væsentlige perioder af 2019 har understøttet kursudviklingen. Samlet set er de globale teknologiselskaber, der domineres af amerikanske selskaber, steget med 50,5 procent i 2019.

Modsat har især selskaber inden for finans leveret nogle af de dårligste afkast i 2019 (26,6 procent). Specielt bankerne har været ramt af det generelle rentefald, der er skabt efter den amerikanske centralbanks U-vending og ikke mindst den europæiske centralbanks beslutning om også at sænke renten.

Forventninger til 2020

I 2020 vil fokus rette sig mod det kommende præsidentvalg i USA. Nomineringen af demokraternes præsidentkandidat samt udfaldet af præsidentvalget vil kunne skabe væsentlige udsving i aktiemarkedet, fordi spændvidden på de nuværende demokratiske udfordrere er forholdsvis stor, og fokus blandt andet er på sundhedsreformer og tilbagerulning af skattereformen.

Værdiansættelsen er steget gennem 2019 og handler på nogle områder over det historiske gennemsnit – specielt i USA. Målt på andre parametre som eksempelvis de frie pengestrømme i selskaberne ser værdiansættelsen mere attraktiv ud.

Virksomhedernes indtjeningsvækst har gennem 2019 foretaget et skifte mod et lavere niveau, mens omsætningsvæksten har vist sig at være mere robust. Med en forventning om en global vækststabilisering, og at væksten i nogle områder måske endda vil stige, vil omsætningsvækst være ét nøgleparameter for at skabe afkast, især hvis presset på kapaciteten ikke kan kompenseres gennem produktivitetsforbedringer.

2020 ventes at blive et positivt aktieår præget af en robust vækst og fravær af recession. Derudover vil valget i USA sætte fokus på den ekspansive finanspolitik, og hvor vi også må kunne forvente yderligere fremskridt i forholdet mellem USA og Kina. Den politiske usikkerhed vil i perioder være høj, men mod november (og efter) vil en lavere politisk risiko kunne understøtte en højere værdiansættelse af aktier generelt – naturligvis afhængig af udfaldet af præsidentvalget.

I hovedscenariet forventes 2020 at kunne generere et positivt, men mere moderat aktieafkast end i 2019 og i høj grad defineret af udviklingen i virksomhedernes omsætning – derudover ikke mindst de politiske begivenheder, der vil være afgørende for stemningen blandt de øvrige markedsdeltagere i løbet af året. Som investor bør man derfor løbende evaluere sammensætningen af sin aktieportefølje og foretage de nødvendige tilpasninger for også fremover at kunne skabe afkast i et langsigtet perspektiv.

Artiklen er også bragt i ERHVERV+ torsdag den 16. januar 2020

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver