Spring til indhold

21. juli 2022

Alle investorer stiller sig selv tre spørgsmål lige nu – her er tre (opløftende!) bud på svar

Af Formuepleje

Verdensøkonomien er yderst interessant at studere i øjeblikket med eftervirkningerne fra pandemien, krig i Europa, den højeste inflation i mange år og kraftigt stigende renter. Og samtidig er verdensøkonomien yderst kompleks; specielt i øjeblikket, hvor økonomien ikke kun drives af sædvanlige sammenhænge, men i høj grad også af politik. Lukker Putin for gassen? Hvor længe fortsætter krigen? Hvad med nedlukningerne i Kina? Og hvordan bliver de eventuelle konsekvenser? Det er svære spørgsmål at besvare, for vi bevæger os uden tvivl på kanten af det ubekendte.

Overordnet set kan man koge disse komplekse sammenhænge ned til tre overordnede spørgsmål:

  1. Har inflationen toppet?
  2. Er de nuværende udmeldinger vedrørende pengepolitikken tilstrækkelige til at trække inflationen ned?
  3. Og kan verdensøkonomien holde til disse rentestigninger?

Inflationstallet er det nye kongetal

For at svare på de spørgsmål er der et før og et efter 10. juni.

Først tiden før 10. juni. Før denne dag var svarene på de tre spørgsmål: Ja, inflationen har toppet, og vil nu langsomt men sikkert bevæge sig ned mod centralbankernes inflationsmål på 2 pct. Denne forventning bundede delvist i ”automatik” – når benzinprisen er steget fra fx 10 til 18 kr. per liter, så har benzinprisen bidraget væsentligt til udviklingen i den samlede inflation, men hvis benzinprisen er konstant på 18 kr. literen, så er benzin bare dyr, men bidrager ikke længere til inflationen.

Samtidig var forventningen, at udfordringerne med forsyningskæderne var ved at blive løst, den stærke efterspørgsel var faldet tilbage, og derfor var rebalanceringen mellem udbud og efterspørgsel ved at være tilvejebragt. Med andre ord, så var svaret på spørgsmålet om de nuværende udmeldinger vedrørende pengepolitikken positive: Der ville ikke komme flere stramninger, end det der allerede var forventet i markedet.

Så kom 10. juni, hvor vi fik tal for både inflationen og inflationsforventningerne i USA. Det hev tæppet helt væk under disse antagelser. Inflationen havde ikke toppet. Amerikanske husholdninger forventede ikke lavere inflation på den lidt længere bane. Og vigtigst af alt: Udmeldingerne om pengepolitikken havde ikke været nok. Der skulle mere til at mindske efterspørgslen i økonomien i forhold til udbuddet. Fed havde ikke leveret tilstrækkeligt.

Reaktionen på de finansielle markeder og fra Fed kom prompte. Fed hævede renten med 0,75 procentpoint – det største løft i 28 år – og gjorde det samtidig ret klart, at alt handler om inflation, inflation, og inflation. Om det så skal føre omkostninger med sig i form af højere arbejdsløshed. Som en reaktion faldt aktiemarkedet som en sten og renterne steg markant. Herhjemme kan danske boligejere nu øjne åbningen af realkreditobligationer med kuponrente på 5 procent. Vi skal et årti tilbage for at finde sidste gang, den var på markedet.

Der er lys forude

Vi står i dag med et meget bedre afsæt for at kunne svare på de tre overordnede makroøkonomiske spørgsmål, som alle investorer går og stiller sig selv i disse urolige tider.

Min og Formueplejes holdning er, at vi nu kan skimte toppen af inflationsbjerget. Det skal særligt ses i lyset af Feds seneste rentestigning, men vi ser også andre tegn: Arbejdsmarkedet i USA er så småt ved at kølne en smule af med høje men aftagende stigninger i lønnen. En stor del af det amerikanske forbrug går til biler, og her kan vi se, at produktionen er ved at være tilbage på niveau før den berømte mangel på computerchips. Og endelig kølnes boligmarkedet i USA også pt. Boligmarkedet indgår med en betydelig vægt i prisindekset for amerikansk økonomi. Alt i alt ser det ud til, at inflationen snart vil begynde at falde.

Dermed mener vi også, at der grund til at antage, at Feds kraftige kontraktive pengepolitik forventes at være tilstrækkelig til at bringe inflationen ned inden for en overskuelig periode.

Før 10. juni var Fed stadig bag kurven. Nu er Fed foran kurven, og renteudmeldingerne betyder, at Fed vil bringe renten så højt op, at pengepolitikken ikke længere bare vil være neutral, men virke decideret kontraktiv på økonomien: det er en smule teknisk, men betyder, at renten kommer højere op end ligevægtsrenten i økonomien.

Står vi i en recession?

Tilbage står så svaret på det tredje – og nok væsentligste – spørgsmål: Kan verdensøkonomien holde til de kraftige rentestigninger eller kigger vi ind i en kraftig og langvarig recession?

Det er måske den største usikkerhedsfaktor, men ikke den eneste. En evt. nedlukning for gas fra Rusland til Europa kan få energipriserne til at stige yderligere, inflationen kan være bredere funderet end hidtil antaget, og Fed kan tage fejl af punktet hvorfra rentestigningerne rigtig tager efterspørgslen ud af økonomien.

Men trods disse usikkerheder og forbehold forventer vi som sagt, at inflationen og rentestigningerne er ”på plads”.

Der er ingen tvivl om, at vi forventer, at aktiviteten i økonomien falder mærkbart de næste to år. Og der er tegn på, at vi allerede står midt i en vækstopbremsning og/eller recession. Men specielt husholdningernes store opsparing under nedlukningerne har gjort dem robuste til at imødegå rentestigningerne. Og hvis recessionen kommer – eller allerede er her – så bliver den forholdsvis mild og kortvarig for forudsætningerne for en dyb systemisk krise med pres på eksempelvis banksektoren, som vi så under finanskrisen i midt-nullerne er ikke til stede.

Der er grund til optimisme

Når vi nu ser fremad, forventer vi ikke kraftige aktieprisfald i den kommende tid. En vækstopbremsning og muligvis også en mild recession er sandsynligvis inddiskonteret i aktiemarkedet.

Der har ikke rigtigt været nogle steder at gemme sig i første halvår af 2022, da både aktiemarkedet og obligationsmarkedet har været ramt. Det gælder for store professionelle investorer såvel som private. Men der er grund til at kigge med en vis portion optimisme på den kommende tid. Vi ser i hvert fald et sandsynligt scenarie, hvor inflationen snart har toppet, Fed er kommet foran kurven, hvor en evt. recession bliver mild og kortvarig og hvor de værste og kraftigste aktieprisfald kan ses i bakspejlet.

Ud af forruden er der stadig lidt tåget, men opklaringen kan skimtes i horisonten.

N.B. Også Den Europæiske Centralbank forventes i løbet af de kommende dage at komme med en udmelding om sine planer for at hæve renten. Denne artikel er offentliggjort, inden udfaldet af bankens pengepolitiske møde er kendt.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver