Spring til indhold

8. oktober 2020

Når skatten styrer dine investeringer og økonomi

Af Henry Høeg, Direktør for kunderådgivning, partner

Som de fleste er bekendt med, er skat en vigtig faktor, når man investerer, og noget man skal være særdeles opmærksom på. Men man må ikke lade den helt overtage måden, man investerer på. Så kommer skatten til at tage overhånd og kan stå i vejen for, at du træffer de rigtige beslutninger.

Der er mange gode grunde til, at skatten fylder meget, når man investerer. Det er den største omkostning, når der er opnået et positivt afkast, der skal beskattes.

Derfor får det også mange til at gå meget langt for at lette den skattebyrde, man bliver udsat for. Nogle træder ligefrem over grænsen og unddrager skat uden for hensigten med loven, men det er ikke dem, jeg koncentrerer mig om her. Det er til gengæld dem, der overholder reglerne, som de skal, men gør sig så store anstrengelser for at mindske skattebetalingen, at de faktisk ender med at træffe de forkerte valg.

Skatten alene må ikke styre 

Nogle undlader måske at sælge enkeltaktier, der er steget meget i kurs, fordi det udløser skat af gevinsten, og så foretrækker mange hellere at lade dem stå, hvor de er. Men det har måske den konsekvens, at du beholder nogle aktier, som måske burde sælges, og at din portefølje ikke bliver rebalanceret, som den burde. Herhjemme kender mange fænomenet fra investeringer i Novo Nordisk-aktien, som over årene har givet mange danskere en anseelig kursgevinst, men også en for tung vægt af deres opsparing i én aktie.

Et andet eksempel ser man ved generationsskifter, hvor der ofte bliver frasolgt likvide værdipapirer og i stedet investeret i illikvide aktier som for eksempel skov eller vindmøller for at muliggøre succession og derved lette skattebyrden ved generationsskiftet. Det kan være et eksempel på, at skatten kan styre dine investeringer for meget. Der er langt fra skove eller vindmøller til en veldiversificeret aktieportefølje, som er langt mere likvid og omsættelig.

Andre igen flytter sågar til udlandet for at spare skat, selv om de egentlig helst blev boende i Danmark, hvis beskatningen ikke var så hård. Skal man flytte til udlandet, må det dog alt andet lige være mere ønskeligt, hvis man gør det for at få de bedre tomater i Spanien og det bedre klima ved Middelhavet.

Min pointe er, at vægtningen af dine aktiver i porteføljen kan komme til at skævvrides, hvis det er skatten alene, der er den afgørende faktor for, hvorfor og hvordan du træffer dine beslutninger. Derfor kan der være andre faktorer, der også er afgørende. Nyder man sit otium, er der jo ofte nogle børnebørn, man gerne vil være tæt på, og så må man bide i det sure skatteæble og blive boende i Danmark, og så må man optimere sin skattebetaling inden for de rammer, der er.

Brug pengene i rette rækkefølge

Her gælder det selvfølgelig om at anvende skattereglerne, så man kan benytte sig af de muligheder, som den gældende skattelovgivning giver. Det er som bekendt ikke forbudt at tænke sig om og sætte sig ind i vores komplekse skattesystem.

Det gælder for eksempel i nedsparingsfasen, hvor den rækkefølge, man bruger sine penge i, har stor betydning og er alt andet end ligegyldig.

At optimere sin skattebetaling er til syvende og sidst et forsøg på at designe sin økonomi ud fra de gældende skatteregler, men man skal også gøre sig klart, at skat jo er et politisk styret instrument, som der skrues på i tide og utide. Af og til endda med nedsat retssikkerhed. Derfor bør man også sprede sin investeringsrisiko politisk ved at have formue i forskellige skattemiljøer. Det kan du pludselig få brug for, før du aner det.

Min pointe er, at skatteplanlægning, som optimerer skatteforholdene, altid bør suppleres med en tur op i helikopteren, hvor man ser tingene i det rette perspektiv. Når man sidder og planlægger med regnestykkerne foran sig, kan man ende med løsninger, der ikke passer til dit temperament og ønsker til livskvalitet. Og det må skatten ikke spænde ben for. Lommeregneren og skattereglerne giver ikke altid svarene, men stiller altid begavede spørgsmål.

Klummen har også været bragt i Erhverv+ torsdag den 8. oktober 2020

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver