Spring til indhold

3. juli 2023

Blot en håndfuld amerikanske selskaber står bag aktieafkastet i år

Af Formuepleje

På overfladen et stærkt amerikansk aktieafkast i årets første seks måneder, men udviklingen er koncentreret omkring de allerstørste tech-virksomheder. En udvikling, der i kraftig grad slører afkastudviklingen på det amerikanske aktiemarked.

Det amerikanske aktiemarked er i årets første halvår løbet fra de fleste andre indeks med et samlet afkast på cirka 13% målt i danske kroner.

Et meget stærkt afkast på 6 måneder - specielt set i lyset af en amerikansk og europæisk bankkrise tilbage i marts, en teknisk europæisk recession og ikke mindst en amerikansk centralbank, der i den grad har ændret markedets opfattelse af, hvordan de amerikanske centralbankrenter kommer til at bevæge sig i den resterende del af 2023.

Den gode historie, hvor amerikanske aktieinvesteringer har overvundet den store mur af bekymringer, har dog nuancer, man som investor bør forholde sig til. Det ledende amerikanske aktieindeks, S&P 500, har de seneste år oplevet en tiltagende polarisering og koncentration blandt kæmpestore amerikanske teknologivirksomheder.

Og den udvikling er fortsat med hastige skridt i første halvdel af i år.

Fem selskaber tegner sig for en fjerdedel af indeks

I dag udgør de fem største selskaber i S&P 500 samlet knap 25% af det samlede indeks. Apple, som er det største selskab, vægter 7,4% og DISH Network, som er det mindste selskab, vægter 0,005%.

Det betyder med andre ord, at de fem største selskaber udgør knap en fjerdedel af det amerikanske aktiemarked, hvilket både på afkast og ikke mindst indtjeningsgenereringen har enorm betydning for det samlede indeks.

Tager man det såkaldte FANG+ indeks, som indeholder Facebook (Meta), Apple, Netflix, Google og flere andre teknologiselskaber, adskiller det samlede afkast for disse selskaber sig markant fra det generelle amerikanske aktiemarked.

Hvor S&P 500 i 1. halvår har givet et samlet afkast på cirka 13%, har FANG+ givet et afkast på knap 70% - altså et afkast, der er cirka 5x højere end det generelle amerikanske aktiemarked.

Et ligevægtet marked ville have givet sløjt afkast

Mange af FANG+ selskaberne indgår også i det generelle amerikanske aktiemarked givet ved S&P 500 og som nævnt ovenfor med Apple som det største selskab med en vægt på 7,4%.

For at illustrere den polarisering – og afkastspredning – vi har set i USA gennem 1. halvår kan man tage udgangspunkt i et ensvægtet S&P 500 indeks.

Et ensvægtet S&P 500 vil sige, at alle selskaber vægter lige meget, altså 1/500 del svarende til 0,2%. Hvor det traditionelle S&P 500 indeks i år har givet cirka 13% som nævnt ovenfor, har det ensvægtede S&P 500 i samme periode blot givet et afkast på 3% målt i danske kroner.

Lille skare af giganter står for afkast

Øvelsen illustrerer med tydelighed, at årets amerikanske aktieafkast er skabt i en lille gruppe af amerikanske teknologivirksomheder med enorm betydning for det generelle aktieindeks grundet deres store vægtandel af det samlede aktieindeks.

Det gennemsnitlige amerikanske selskab har således gjort det markant dårligere, end det det overordnede aktieindeks giver indtryk for, simpelthen fordi vægtfordelingen kombineret med afkastudviklingen blandt en håndfuld selskaber i voldsom grad har skubbet til det samlede afkast.

Afkastdivergensen er også tydelig blandt andre amerikanske indeks, hvor det teknologitunge Nasdaq i årets første halvår ligger i front med et samlet afkast på cirka 35%, mens det amerikanske small cap- indeks (små og mellem store amerikanske virksomheder) er steget med 3,5% og det mere valueorienterede Dow Jones blot er steget med cirka 1%.

Risikopræmie afspejler ikke realøkonomiske forhold

Selvom polariseringen i det amerikanske aktiemarked aktuelt er i iøjnefaldende, og noget der historisk over tid har tilpasset sig, understreger det vigtigheden af ikke blot at tage udviklingen i overordnede aktieindeks som mål for, hvordan aktiviteten er i det gennemsnitlige amerikanske selskab.

En historisk kraftig pengepolitisk opstramning over de seneste 15 måneder, en global fremstillingssektor under pres og et historisk stærkt arbejdsmarked, hvor enkelte indikatorer begynder at vise tegn på svaghed, er blot nogle af de faktorer, der rammer selskaber uden for de fem absolut største selskaber.

Alt dette gør pt., at risikopræmien for at påtage sig aktierisiko i det generelle amerikanske aktiemarked sammenlignet med eksempelvis statsobligationer ikke nødvendigvis afspejler de aktuelle realøkonomiske forhold.

Kommentaren har været bragt på finans.dk (3/7-2023)

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver