Spring til indhold

25. juni 2021

Markant Formuepleje-forspring hos Morningstar

Af Formuepleje

Formuepleje rangerer igen i maj øverst på Morningstars rangering over de bedste investeringsforeninger i Danmark – og med et solidt forspring til de nærmeste på listen.

Den månedlige rating fra det uafhængige analysehus Morningstar, der opgør de danske investeringsforeninger, viser et markant forspring til Formuepleje.

Formuepleje opnår således et gennemsnit på 4,23 stjerner, hvor nærmeste konkurrent har et gennemsnit på 3,88. Gennemsnittet på 4,23 er et resultat af, at Formueplejes 13 ratede fonde til sammen har 55 stjerner.

I opgørelsen topper Formuepleje de fleste af de ratings, der er foretaget – eksempelvis når det gælder nettoafkast, og når der er korrigeret for risikofri rente samt den endelige overall-rating. Der bliver med andre ord taget højde for både afkast, risiko og omkostningsniveau.

”Morningstars rating er derfor en god rettesnor for, hvordan vi står i forhold til konkurrenterne, og om vi leverer det, vi skal, men det er ikke nogen sovepude, og det er således en påmindelse om at blive ved med at levere det bedste risikojusterede afkast efter alle omkostninger til vores investorer – i alle vores foreninger,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje. 

Fem af de 13 foreninger har i øvrigt de maksimale fem stjerner, og det drejer sig om Optimum, Forbrugsaktier (under fusion), EM Virksomhedsobligationer, PensionPlanner Stabil og PensionPlanner Balance.

Seks andre har den næstbedste rating, dvs. fire Morningstar-stjerner (LimiTTellus, Globale Aktier, Global High Yield, Rusland (under fusion), PensionPlanner Moderat og PensionPlanner Vækst, mens de sidste to ratede foreninger, Danske Aktier (under fusion) og Obligationer, begge har tre stjerner. Formueplejes konceptforeninger, de balancerede fonde Pareto, Safe, Epikur og Penta, rates ikke af Morningstar.

Morningstar er et nyttigt redskab

Morningstar Rating er en sammenligning af ensartede fonde fra i alt 15 europæiske lande. Ratingen sker ud fra, hvor godt et risiko- og omkostningsjusteret afkast fondene hver især har opnået gennem de seneste tre, fem og 10 år. Den samlede rating beregnes herefter som et vægtet snit af 3, 5 og 10 års ratingen.

”Det er et rigtig godt værktøj, hvis du gerne vil have en pejling af den kvalitet de forskellige kapitalforvaltere har leveret historisk,” forklarer Søren Astrup.

I alt opdeler Morningstar viften af forskellige fonde i Europa i over 300 kategorier, og på morningstar.dk kan man under fanebladet ”risiko og rating” dykke ned i både den samlede rating og de underliggende ratings for de tre perioder for hver enkelt fond. Kriterierne for at være inkluderet i den danske analyse er, at fonden skal være registreret til salg i Danmark hos Finanstilsynet, og at fonde enten er hjemmehørende i Danmark eller børsnoteret på OMX Nasdaq Copenhagen.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver