Spring til indhold

30. august 2021

Klumme: Har du penge nok længe nok?

Af Formuepleje

Din opsparing skal række ind i den tredje alder. Det er en af de vigtigste overvejelser, du skal gøre dig, når du investerer og sparer op. Derfor kommer her et forsvar for livrenten: Har du penge nok længe nok?

Det er en naturlig overvejelse at gøre sig, om økonomien hænger sammen, når man engang træder tilbage fra arbejdsmarkedet, og arbejdsindtægten eller virksomhedsdriften ophører. Måden vi har sparet op til vores alderdom eller seniortilværelse på har varieret lidt i takt med, hvordan skattebegunstigelsen af forskellige ordninger har været. Der er dog en ordning, der har været gennemgående, og det er livrenten. 

Livrenter har fået deres renæssance, og det har de blandt andet, fordi der blev indført et indskudsloft på ratepensioner i 2012. Ratepension var op gennem 00’erne og i 10’erne det store hit, fordi den er ret nem at forstå, og man kan oprette den i både banker og liv- og pensionsselskaber, hvor livrenten kun kan oprettes i liv- og pensionsselskaber. Ratepension udbetaler præcist det, der er sparet op, herunder også til efterladte, hvor livrenten har et forsikringselement, der gør, at der enten kan komme mere ud, end man har sparet op eller mindre. Derfor er det lidt mere kompliceret.

I 00’erne og 10’erne var ratepensionen den foretrukne blandt de ordninger, hvor man havde valgmulighed. Der opstod desværre også en intens trafik, hvor vellønnede danskere fik fradrag i topskatten i Danmark, og da hverken Frankrig eller Spanien bruger ratepensioner, så endte det med en meget lav beskatning ved udbetaling, måske mellem 0 og 30 %, imens de havde haft fradrag på 60 % i Danmark. Det var incitament nok til at flytte til Frankrig eller Spanien, i hvert fald indtil pensionerne var udbetalt, og flere aktører i den finansielle sektor etablerede kontorer sydpå, så de kunne hjælpe deres kunder med at realisere planen.

Det var ikke holdbart i længden, og dobbeltbeskatningsaftalerne blev opsagt i 2008. Derefter blev det sådan, at der, hvor du har fradragsretten, også er der, hvor retten til beskatning befinder sig.

I 2006 – altså op til opsigelsen af dobbeltbeskatningsaftalerne – lå indbetalinger på ratepensioner over 100.000 kr. på i alt 13.9 mia.kr. Dem ville Finansministeriet gerne sikre, at de kunne regne med til de kommende finanslove. Det var egentligt fair nok, og der arbejdes i EU på at harmonisere beskatningen mellem landene, så dobbeltbeskatningsaftaler bliver overflødige. 

Når nu dobbeltbeskatningsaftalerne var afskaffet, hvorfor så lægge et indskudsloft på ratepensionen? Det kom i 2012 og startede med 100.000 kr. og er nu i dag på 58.500 kr. I princippet er der ikke længere brug for et indskudsloft på ratepensioner af skattemæssige årsager, da fradrags- og beskatningsretten ligger i Danmark. Så kan man reflektere over den politiske dagsorden.

Statskassen er bedst tjent med livrenter

I princippet kan du vælge at få din ratepension udbetalt over 10 år, og sat på spidsen så lade dig forsørge af staten efterfølgende. Her har Finansministeriet regnet sig frem til, at statskassen er meget bedre tjent med livrenter, altså at vi får det samme i pension fra det tidspunkt, vi går på pension, til vi rammer de evige jagtmarker.

Lovgiverne har derfor ikke noget incitament til at hæve ratepensionsloftet igen, da statskassen har det bedst med livrenter. Jo flere der er afhængig af systemet, jo sværere bliver det at ændre det.  

Livrentepension kan betragtes som en kombination af en opsparing og en forsikring. Gennemsnitslevealderen er forskellig fra selskab til selskab. Hvis vi forestiller os, at 88 år er gennemsnitslevealderen for kunder i eksempelvis Danica Pension, som er et af de store selskaber, så kan man i hele træskolængder sige, at kassen stemmer, hvis alle kunder i Danica lever, indtil de er 88 år.

Som rådgiver hører man af og til, at folk er tilbageholdende med at spare op på livrenter, fordi de tror, de skal vædde mod liv- og pensionsselskabet. Men det er ikke helt rigtigt. Groft forenklet kan man sige, at hvis du har sparet en million op på en garanteret livrente, altså en livrente med garanti til efterladte, så skal du omtrent blive 88 år. Så vil det svare til udbetalingen fra en ratepension, hvis du starter udbetaling som 67-årig.

Livrenten er også en seriøs overvejelse værd for dig

Der er mange gode grunde til at have en pensionsordning, der ikke kun løber i 10 år, men livsvarigt. Når man bliver ældre, falder privatforbruget helt naturligt, men til gengæld kan man få brug for at købe hjælp. 

Hvis du betaler topskat, imens du arbejder, og kan få dine pensioner udbetalt i bundskatten, så er skattebegunstigelsen i en størrelsesorden, hvor det er en seriøs overvejelse værd at fjerne eller reducere topskatten ved at indbetale til livrentepension.

Også bragt som klumme i Fyens Stiftstidende den 29. august.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver