Spring til indhold

8. juli 2022

Derfor kan det være nødvendigt (midlertidigt) at hæve priserne for køb og salg

Af Formuepleje

Siden midten af juni har man i medierne, i fondsbørsmeddelelser og på formuepleje.dk kunnet læse, at Formuepleje midlertidigt har hævet indløsningsfradraget i vores obligationsafdelinger og nogle af vores blandede afdelinger. Det har givet anledning til en række spørgsmål – og desværre også misforståelser – om årsagerne til, at det for Formuepleje og andre kapitalforvaltere i perioder kan være nødvendigt at hæve priserne for at købe og/eller sælge investeringsbeviser.

En af de misforståelser, vi oftest er blevet mødt af, er, at Formuepleje har hævet priserne, fordi der har været kursfald i Formueplejes porteføljer. En anden misforståelse er, at de i dette tilfælde højere indløsningsfradrag skulle være en form for gebyr til Formuepleje.

Dette er ikke tilfældet. Tværtimod.

Når nye kunder vil ind i en investeringsforening, skal de betale et emissionstillæg, der svarer til omkostningen ved at etablere en ny portefølje. På den måde betaler de eksisterende investorer ikke for de nye. Logikken er den samme, når investorer sælger. Tillæg og fradrag skal være ens for alle investorer og afspejle de sande omkostninger.

I situationer, hvor markederne falder kraftigt, kan det være sådan, at der er forholdsmæssigt større omkostninger ved salg end ved køb. Det skyldes, at der er mange sælgere i markedet, og det er den situation, vi de seneste uger har befundet os i.

Her har markante rentestigninger som følge af højere inflationsforventninger ramt obligationsmarkedet, herunder danske realkredit. Det er også grunden til, at vi i en periode har forhøjet indløsningsfradraget i en række afdelinger, der har obligationer i porteføljerne. Den seneste periodes forbedring i likviditeten på obligationsmarkedet betyder, at indløsningsfradraget ændres tilbage til det oprindelige, som fremgår af prospektet. De midlertidige ændringer er således neutraliseret for alle afdelinger.

Se alle gældende satser her: https://formuepleje.dk/fonde/overblik/omkostninger/

Emissionstillæg og indløsningsfradrag skal afspejle de reelle omkostninger i henhold til den detaljerede og restriktive lovgivning, danske investeringsforeninger agerer under. I Formuepleje følger vi som altid udviklingen i markedet tæt for hele tiden at sikre, at prisen for vores investorer ved at træde ind og ud af porteføljerne er retvisende.

Det er dog endnu en gang vigtigt at understrege, at når priserne for emission og indløsning ændrer sig, går beløbene ikke til Formuepleje. De går derimod direkte til fondene og skal dække de øgede handelsomkostninger.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver