Spring til indhold

9. juni 2020

Bye bye buybacks og på gensyn

Af viceinvesteringsdirektør og strateg, partner, medlem af investeringskomitéen Otto Friedrichsen

Mange selskaber har aflyst udbyttebetalinger og aktietilbagekøb i kølvandet på det massive økonomiske kollaps, man har kunnet se på tværs af kloden i takt med nedlukningen af samfundene.

Den amerikanske skattereform og koncentrationen af store, solide Tech-selskaber er naturligvis en del af forklaringen på væksten af aktietilbagekøb frem mod 2020, men samlet set har aktietilbagekøb gennem tiden været en vigtig kilde til at distribuere et selskabs indtjening for derigennem at øge eksponeringen mod den billige gæld.

Det, virksomhederne gør, er at købe egne aktier på børsen med deres opsparede kapital og efterfølgende annullere de opkøbte aktier. Det har teknisk set en positiv effekt på den fremadrettede indtjening per aktie, da antallet af aktier dermed reduceres. Dette har dog naturligvis ingen effekt på den samlede driftsindtjening. Derudover fjerner man den opsparede kapital fra balancen, så den på grund af det lave renteniveau ikke udvander virksomhedens samlede forrentning af egenkapitalen. Endelig understøtter virksomhedens opkøb af egne aktier efterspørgslen på børsen og ved længerevarende opkøb dermed sandsynligvis også selskabets aktiekurs.

Selskaber verden over har, siden udbruddet af Covid-19 tog fart tilbage i februar, i stor stil aflyst udbyttebetalinger og aktietilbagekøb (buybacks). Aktietilbagekøb der for selskaberne i det amerikanske S&P 500-indeks i 2018 og 2019 lå i niveauet $800 mia. om året, niveauer der ikke er set så høje tidligere.

Specielt sidstnævnte har haft en effekt på efterspørgslen og prisudviklingen på mange selskaber i kølvandet på finanskrisen.

At mange selskaber har aflyst udbyttebetalinger og aktietilbagekøb kommer egentlig meget naturligt i kølvandet på det massive økonomiske kollaps, man har kunnet se på tværs af kloden i takt med nedlukningen af samfundene. En nedlukning, der naturligvis rammer langt de fleste virksomheders omsætning og indtjening hårdt og også udstiller mange virksomheders egentlige problemstilling med en økonomi og efterspørgsel, der lukker ned, nemlig forhold som den aktuelle likviditet og solvens.

Den naturlige refleks har for mange virksomheder været at forsøge at sikre overlevelse gennem den periode, hvor efterspørgslen af varer og serviceydelser er kollapset. En situation, hvor man som virksomhed fortsat skal honorere lønninger, husleje, afskrivninger og meget mere afhængigt af de hjælpetilbud, som de enkelte lande har iværksat. Netop i en sådan overlevelsessituation har mange virksomheder ikke overraskende valgt at beholde kapitalen i virksomheden for at imødegå de løbende forpligtigelser ved blandt andet at aflyse aktietilbagekøb.

Nogle industrigrupper, hvor udbyttebetalinger og aktietilbagekøb på forhånd har været begrænset, har været langt mere udfordret end andre. Her har fremskaffelse af likviditet gennem erhvervsobligationsmarkedet, hjælpepakker og i sidste ende aktiemarkedet (aktiesalg) været nødvendig for at reducere risikoen for konkurs.

Så aflysningen af aktietilbagekøbene kommer for langt de fleste selskaber som en naturlig konsekvens af det økonomiske kollaps og den høje usikkerhed, der i øjeblikket fortsat præger verden. Som virksomhed vægter øget sandsynlighed for overlevelse naturligvis langt højere end den umiddelbart højere omkostning ved aktuelt at holde mere kapital på balancen. Selvom vi for nu har sagt farvel til aktietilbagekøbene fra mange virksomheder, må vi forvente et snarligt gensyn. Likviditetshensyn og reel konkursrisiko har udfordret mange selskaber gennem de seneste måneder, men en gradvis økonomisk normalisering vil over tid genskabe kapitalgrundlaget hos mange virksomheder, og når usikkerheden aftager, vil det igen være muligt at optimere virksomhedernes balancestruktur ved hjælp af blandt andet aktietilbageløb.

Som direktøren for den amerikanske investeringsbank J.P. Morgan udtalte ved en finanskonference for få uger siden: US banks will not resume their share buyback programmes until executives can see “the white of the eyes of the recovery”.

Når aktietilbagekøb igen bliver aktuelt, vil aktiemarkedet sandsynligvis være endnu mere polariseret, end det har været tidligere – netop fordi kriser har en tendens til at gøre de stærke selskaber stærkere.

Artiklen er også bragt som bagsidekommentar i Jyllands-Posten mandag den 8. juni 2020

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver