Spring til indhold

9. december 2022

Skat: Sådan gør du, når du har tab på dine investeringer

Af senior formuerådgiver, partner Anders Bjørnager

Det hører heldigvis til sjældenhederne, men for første gang i lang tid skal mange af os nu forholde os til, at der i årets løb har været tab på vores investeringer. Hvilke implikationer har det? Kan man udnytte et tab? Hvornår skal du gøre noget aktivt? Og hvad skal du i øvrigt være opmærksom på? Det giver senior formuerådgiver Anders Bjørnager svarene på i denne artikel.

I Danmark har vi to former for beskatning af investering i værdipapirer: Realisationsbeskatningen og lagerbeskatningen.

  • Realisationsbeskatning: Udbetalte udbytter samt realiserede gevinster / tab.
  • Lagerbeskatning: Realiserede og urealiserede gevinster / tab.

Under hver af disse beskatningsformer findes der to typer af indkomst: Kapitalindkomst og aktieindkomst.* I nedenstående figur fremgår Formueplejes produkters skattestatus:

 

Kapital- og aktieindkomst opgøres hver for sig som et nettotal og kan være positiv eller negativ. Desværre vil den for mange investorer i 2022 være negativ.

Positiv nettoaktieindkomst beskattes med 27% ved gevinster under 57.200 kr. (hvis du er ugift) / 114.400 kr. (hvis du er gift) og 42% ved gevinster over 57.200 kr. (hvis du er ugift) / 114.400 kr. (hvis du er gift).

Negativ nettoaktieindkomst kan modregnes i fremtidige gevinster på børsnoterede aktier.

Bemærk dog, at gevinst/udbytte på Formueplejes ejendomsfonde ikke kan modregnes i tab på børsnoterede aktier, da der her er tale om unoterede aktier.

Positiv nettokapitalindkomst beskattes med 37%/42% (topskat)

Negativ nettokapitalindkomst på under 50.000 kr. (ugift) / 100.000 kr. (gift) giver et fradrag på ca. 33%.

Negativ nettokapitalindkomst på over 50.000 kr. (ugift) / 100.000 kr. giver et fradrag på ca. 25%.

Medfører den negative nettokapitalindkomst, at den skattepligtige indkomst bliver negativ, kan dette overføres til ægtefælle eller til næste år med en fradragsværdi på 25%.

Hvad kan jeg gøre?

Den seneste tid har flere kunder i Formuepleje stillet spørgsmålet: ”Hvad gør jeg med skatten, når jeg har negativt afkast på mine investeringer?”

Skat er aldrig simpelt, men som hovedregel kan man sige, at hvis du har investeret i fonde, som er lagerbeskattede, så kan eller skal du ikke foretage dig noget for disse produkter. Det hele bliver opgjort automatisk, og uanset hvad du gør, vil du stadig have samme skattestatus.

Historien er dog en anden, hvis der er tale om investeringer, der beskattes efter realisationsprincippet.

Aktieindkomst

Hvis dine investeringer regnes som aktieindkomst, kan du med fordel opgøre, om der er en samlet nettogevinst eller tab for 2022:

  • Realiserede gevinster / tab og udbytte på realisationsbeskattede aktier / aktiefonde +
  • Realiserede og urealiserede gevinster / tab på lagerbeskattede aktiefonde.

Hvis du har en nettogevinst, kan du med fordel inden årsskiftet nedbringe denne ved salg af realisationsbeskattede aktier / aktiefonde, hvor salget udløser et tab.

Kapitalindkomst

Hvis dine investeringer regnes som kapitalindkomst, kan du med fordel opgøre, om der er en samlet nettogevinst eller tab for 2022:

  • realiserede gevinster / tab og udbytte på realisationsbeskattede obligationer / investeringsfonde som beskattes som kapitalindkomst +
  • realiserede og urealiserede gevinster / tab på lagerbeskattede investeringsfonde som beskattes som kapitalindkomst.

Hvis du har en nettogevinst, kan du med fordel inden årsskiftet nedbringe denne ved salg af realisationsbeskattede obligationer / investeringsfonde beskattet som kapitalindkomst, hvor salget udløser et tab.

Hvis du har et nettotab, kan du med fordel inden årsskiftet nedbringe dette ved salg af realisationsbeskattede obligationer / investeringsfonde beskattet som kapitalindkomst, hvor salget udløser en gevinst.

Pension

Investeringer i pensionsordninger beskattes efter lagerprincippet med 15,3% (PAL-skat).

Er der tab, kan dette fremføres og modregnes i fremtidige gevinster.

Ved ophør af pensionsordning kan skatteværdien af et tab (negativ PAL -skat) udbetales, dog højest den PAL-skat der er betalt for de 5 indkomstår umiddelbart forud for det første år, hvor der er uudnyttet negativ PAL-skat.

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til ovenstående, til sammensætningen af din portefølje eller til Formueplejes investeringsløsninger generelt, er du velkommen til at kontakte os på 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk.

Du kan også bestille et opkald fra en af vores rådgivere. Udfyld formularen her – så ringer vi dig op, når det passer dig.

* De danske skatteregler er komplekse. Derfor handler denne artikel udelukkende om beskatning af frie midler og pension. Har du investeret for VSO-midler eller midler fra almene fonde, skal du kontakte en revisor.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver