Spring til indhold

5. maj 2021

Modvind på dansk realkredit, men godt for det fremadrettede afkast

Af Formueplejes investeringskomite

Formueplejes investeringskomite kigger i dette notat nærmere på årets udvikling inden for dansk realkredit, som indtil videre har haft et hårdt 2021, som også har ramt de af Formueplejes foreninger, der indeholder realkreditobligationer.

2021 har været et hårdt år for investorerne i dansk realkredit. De 10-årige DKK-renter er steget med 0,43 procentpoint, mens de 2-årige DKK-renter er steget med 0,03 procentpoint, hvilket naturligvis har sat især de konverterbare realkreditobligationer under pres, da disse er mere afhængig af de ’lange’ renter end for eksempel rentetilpasningsobligationerne, der er afhængig af de korte renter.

Rentestigninger har altså gjort ondt på obligationsinvestorer, idet det medfører kurstab. Men det er kun halvdelen af historien. For sammenfaldende med rentestigningerne, så har danske realkreditobligationer tabt yderligere i kurs, idet merrenten på danske realkreditobligationer i forhold til statsrenten – det vi kalder OAS-spændet – er steget. Det er ikke sket for hverken virksomhedsobligationer eller europæiske realkreditobligationer (covered bonds).

Effekten af ovenstående er, at alle Formueplejeforeningerne med realkreditobligationer har fået et negativt bidrag i 2021 fra obligationsbeholdningen. I nedenstående figur vises effekten på Formuepleje Penta.

 

Som det kan ses, så har tabene i 2021 ”spist” hele obligationsgevinsten fra 2020, hvor obligationerne bidrog markant til årets resultat. Figuren viser også, at der på en lidt længere horisont har været et stort positivt bidrag fra obligationsporteføljen – på trods af, at der i hele den viste periode har været negative renter i Danmark.

Endelig er det også værd at bemærke, at 2021 ikke markerede året, hvor Formueplejes obligationsforvaltere pludselig mistede evnen til at vælge de rigtige obligationer, hvilket kan ses ved, at udviklingen i markedet har været ret parallel til udviklingen i obligationsbidraget i Formuepleje Penta. Uden at dette dog ændrer på det negative bidrag i 2021.

Gynger og karruseller

Man skal også huske på, at udviklingen på obligationsporteføljerne i 2021 er kommet som en reaktion på, at økonomierne ser ud til at komme sig hurtigere end ventet over COVID-19-krisen. Kurstabene er derfor kommet hånd i hånd med aktiekursstigninger, hvilket er endnu et eksempel på styrken i konceptet i Formueplejeforeningerne, hvor aktier og obligationer jo blandes, fordi aktier tenderer til at klare sig bedre, når obligationer klarer sig dårligt – og omvendt.

Fremtidige afkast forbedres

Hvis man skal finde et solstrejf i udviklingen på det danske realkreditobligationsmarked i 2021, så er det, at det forventede fremtidige afkast er steget. Dette hænger naturligvis sammen med, at vi stadig kan låne penge til finansiering af obligationsporteføljerne på ualmindeligt attraktive vilkår. Hvor vi for få måneder siden så udstedelser i 30-årige 0,5% obligationer, så taler vi i dag om 30-årige 1,5% obligationer.

Som det kan ses i nedenstående figur, så er obligationsporteføljen i Formuepleje Penta blevet mere robust over for eventuelle yderligere rentestigninger. En rentestigning i samme størrelsesorden som hidtil i år over de næste 12 måneder vil medføre et bidrag fra obligationsporteføljerne på omtrent 0 procent. Og ved uforandrede renter bliver afkastbidraget på over 5 procent.

Vi er derfor komfortable med fortsat at have en stor vægt af realkreditobligationer i porteføljerne. Både fordi de sammen med aktier passer godt ind i en porteføljesammenhæng, men også fordi vi forventer, at ovennævnte udvidelser af OAS-spændet gradvist vil komme tilbage, hvilket vil resultere i større afkast end de, der kan ses i matricen nedenfor.

 

Anm.: * Kort rente er den 2 årige rente og den lange rente er den 10 årige rente (begge swap-renter) 

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver