Spring til indhold

9. marts 2022

Aktiesparekontoen: Din skat bestemmer det reelle indskudsloft

Af kundedirektør, partner Helle Snedker

I 2022 er indskudsloftet på aktiesparekontoen 103.500 kroner, men er din aktiesparekonto oprettet i 2021 eller tidligere, så er regnestykket lidt mere kompliceret. Så bliver indskudsloftet nemlig individuelt, fordi det afhænger af den skat, du har betalt.

Vi går rundt og siger, at indskudsloftet på aktiesparekontoen er 100.000 kroner, og det er for så vidt også rigtigt, og så alligevel ikke.

For det første er 100.000 kroners grænsen i 2022 lidt mere end 100.000 kroner, nemlig 103.500 kroner for at være helt præcis. Det er, fordi loftet bliver korrigeret for inflation. For det andet er indskudsloftet reelt individuelt for de aktiesparekonti, der er oprettet i 2021 og tidligere.

Det hænger sammen med, at du altid kan indbetale et beløb svarende til den skat, du betaler af afkastet på aktiesparekontoen. Og det vil altid være en individuel størrelse, fordi vi hver især har investeret i forskellige aktier eller aktiebaserede investeringsforeninger, i vores depot og derfor også har et afkast, der varierer fra investor til investor. Derfor er det ikke så ligetil at sige præcist, hvor meget lige netop du må skyde ind på aktiesparekontoen.

Tommelfingerreglen er, at det beløb, du har betalt i skat af afkastet sidste år, altid kan indskydes uanset hvad. I praksis kan det dog betyde, at der kan opstå situationer, hvor du har indskudt et mindre beløb end 103.500 kroner og alligevel ikke kan indskyde yderligere. I andre tilfælde kan der være eksempler på, at nogle, som har indskudt maksimumbeløbet, godt kan indskyde yderligere. Det hænger sammen med, at udviklingen af dine investeringer på aktiesparekontoen – og dermed beskatningen – er bestemmende for, hvor meget du kan indskyde.

Så selv om indskudsloftet i 2022 formelt set udgør 103.500 kroner, er der flere ting, du skal være opmærksom på for at regne det maksimale indskud præcist ud.

Revisions- og rådgivningsvirksomheden BDO har udarbejdet to regneeksempler på, hvor meget der kan indskydes ud fra en beregning, der siger: ”det maksimale indskud i 2022 udgøres således af et beløb svarende til forskellen mellem loftet på de 103.500 kr. og summen af et eventuelt kontant indestående på din aktiesparekonto ved udgangen af 2021, og værdien af aktierne i det tilhørende depot på samme tidspunkt. Hertil kan lægges et beløb svarende til den afkastskat for 2021, som for nylig er blevet trukket på din konto. Uanset hvor meget du tidligere har indskudt, kan du nemlig altid indskyde et beløb svarende til den betalte skat.”

BDO's to eksempler på hvor meget, der kan indskydes i 2022:

Kilde: BDO Regneeksempel 1   * Regneeksempel 2   
Loft   103.500 *   103.500
Kontant indestående ultimo 2021 7.000   * 8.000  
Værdi aktier ultimo 2021 72.000 -79.000 * 112.000 -120.000
    24.500 *   (-16.500)
Betalt skat i 2022   +3.700 *   +6.800
Maksimalt indskud   28.200 *   6.800

Aktiesparekontoen vinder frem i popularitet

I løbet af 2021 vandt aktiesparekontoen frem i popularitet, da antallet af aktiesparekonti nåede op på 217.000. Vi er fortsat et godt stykke fra de 900.000, der oprindeligt var målsætningen, men det hænger dels sammen med, at den danske investorkultur kom fra et lavt udgangspunkt – og her var aktiesparekontoen et godt rygstød, og dels at indskudsloftet ikke har løftet sig til de 200.000 kroner, som ellers lå i kortene.

Måske bør man dog ikke fokusere så meget på målet på 900.000 aktiesparekonti, men i stedet på, at der kom 114.000 nye aktiesparekonti til alene i 2021, og at flere er på vej i og med, at investeringsplatformen Nordnet også er begyndt at udbyde aktiesparekonto til deres kunder. Ønskes yderligere vind i sejlene, ligger løsningen jo også lige for: Hæv indskudsloftet til 200.000 kroner, som det oprindeligt var planlagt. Det skal nok få endnu flere på banen.

Et attraktivt skattemiljø

Aktiesparekontoen er et glimrende skattemiljø med en attraktiv skatteprocent på 17 og generelt en rigtig god måde at komme i gang med investeringer på. Investeringerne i aktiesparekontoregi er lagerbeskattede, som betyder, at du betaler skat på afkastet, uanset om du har realiseret eller ej.

Det betyder for de flestes vedkommende formentlig, at de har betalt en del i skat for afkastet i 2021, som var et godt aktieår, men til gengæld har oplevet, at værdierne er skrumpet noget ind siden årsskiftet, som er kommet langt mere udfordret fra start.  Måtte kalenderåret ende med et tab i stedet for en gevinst, vil der ikke blive indbetalt skat i januar 2023, og skattebetaling vil først komme på tale, når der reelt er skabt et afkast igen.

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver